Lansare proiect “Complex de Servicii Sociale, Comuna Rucăr, Județul Argeș, cod SMIS 130513

de | 1.10.2020 14:55 | Economie

COMUNICAT DE PRESĂ

Pitești, 1.10. 2020

Lansare proiect “Complex de Servicii Sociale, Comuna Rucăr, Județul Argeș, cod SMIS 130513

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în calitate de beneficiar, au semnat contractul de finanțare nr. 5785/29.07.2020 pentru proiectul “Complex de Servicii Sociale, Comuna Rucăr, Județul Argeș”, cod SMIS 130513.
Perioada de implementare a proiectului este de la data de 29.07.2020 și până la data de 31.10.2022.
Proiectul “Complex de Servicii Sociale, Comuna Rucăr, Județul Argeș” este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectiv specific 8.1-Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Obiectiv specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale de către DGASPC Argeș, prin închiderea centrului de plasament de tip clasic din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr și identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea bunăstării, dezvoltarea deplină și armonioasă a beneficiarilor de măsură de protecție. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea unui număr de două case de tip familial, pentru copii, cu o capacitate de 12 locuri/casă, pentru 24 de beneficiari de măsură de protecție în centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr și a unui centru de zi, cu o capacitate de 50 de locuri, în comuna Rucăr, județul Argeș. Implementarea proiectului, prin activitățile propuse, va conduce la o îmbunătățire a calității serviciilor care să asigure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecție în case de tip familial față de îngrijirea în centrul rezidențial de tip clasic și la ridicarea nivelului calității serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute și acceptate la nivel european.

Obiective specifice:
Obiectivul specific 1. Construirea și dotarea a 2 case de tip familial în comuna Rucăr, cu o capacitate de 12 locuri/casa, pentru 24 de copii. Casele de tip familial vor fi integrate în comunitate și vor asigura un mediu cât mai apropriat de cel familial, cu un climat socio-afectiv, adecvat formării personalității copiilor/tinerilor.
Obiectivul specific 2. Înființarea prin construire a unui centru de zi pentru copii, în comuna Rucăr, cu o capacitate de 50 de beneficiari. Centrul de zi va furniza servicii suport, atât pentru beneficiarii celor 2 case de tip familial, cât și pentru copii aflați în situații de risc de separare de familie, din comunitate.
Valoarea totală a proiectului este de 5.341.994,63 lei.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.662.840,15 lei, din care:
• 3.263.988,11 lei, finanțare nerambursabilă din FEDR (70%);
• 1.305.595,24 lei, finanțare nerambursabilă din bugetul național (28%);
• 93.256,80 lei, cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Argeș (2%).
Valoarea totală neeligibilă este de 679.154,48 lei, din bugetul Consiliului Județean Argeș.

Date de contact:
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş
Str. Calea Drăgășani, Nr.8, Pitești, Județul Argeș
Telefon/ Fax: 0248/27.11.31
E-mail: dgpdcarges@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii