Iosif Ionescu-Muscel, decanul Şcolii de Studii Superioare Textile din Bucureşti

de | 28.12.2018 13:56 | Cultură

Născut la 24 decembrie 1904 în comuna Domneşti, județul Argeş, pe atunci comună aparţinând judeţului Muscel, profesorul Iosif Ionescu-Muscel a urmat şcoala primară în comuna natală, apoi clasele gimnaziale la liceele ”Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel şi ”Gheorghe Lazăr”, ca bursier. A susţinut bacalaureatul în anul 1925, iar în anii 1926-1927 a beneficiat de o bursă acordată de întreprinderea ”Creditul Minier”, căreia îi aparţineau minele de cărbuni din judeţul Muscel, pentru a urma cursurile postliceale la Liceul ”Louis le Grand” din Paris, cursuri pregătitoare pentru admiterea în învăţământul ingineresc.

A condus dezvoltarea învăţământului superior de inginerie textilă din România

După revenirea în ţară, Ionescu-Muscel a urmat în anii 1927-1930 cursurile Facultăţii de Chimie Industrială a Politehnicii din Bucureşti, obţinând în anul 1930 diploma de inginer cu numărul 179. În perioada studiilor universitare s-a remarcat ca unul dintre studenţii străluciţi ai facultăţii, obţinând rezultate de excepţie în activitatea profesional-ştiinţifică. Drept recunoaştere a meritelor sale, la 1 ianuarie 1931 a fost numit asistent universitar la Catedra de Industrie textilă din cadrul Facultăţii de Chimie Industrială, unde a parcurs succesiv toate treptele ierarhiei didactice universitare – şef de lucrări, conferenţiar şi profesor universitar atestat. În acelaşi timp a condus, în calitate de rector şi apoi decan al Şcolii de Studii Superioare Textile din Bucureşti, activitatea de dezvoltare a învăţământului superior de inginerie textilă din ţara noastră.
Din anul 1951 a funcţionat ca profesor la Institutul de Industrie Uşoară din Bucureşti (transferat ulterior la Iaşi), unde a activat până în 1958. În paralel, începând cu anul 1953 şi până la pensionare (1972) a funcţionat ca profesor la Catedra de Merceologie din cadrul Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare din Bucureşti (ulterior ASE), fiind titularul disciplinelor ”Merceologia produselor textile” şi ”Merceologia produselor de import-export”, curs predat studenţilor de la specializarea şi ulterior Facultatea de Comerţ Exterior.

Lucrările i-au fost recunoscute prin brevetare de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Dedicat cu multă pasiune şi exigenţă activităţii sale didactice, profesorul Iosif Ionescu-Muscel a contribuit, timp de multe decenii, la formarea a numeroşi specialişti în domeniul merceologiei, cărora le-a transmis, cu generozitate, cunoştinţele acumulate în îndelungata sa activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică. Activitatea didactică a profesorului Iosif Ionescu-Muscel s-a caracterizat prin profesionalism, printr-o continuă tendinţă de modernizare şi de adaptare la cerinţele specifice facultăţilor la care a predat. Prodigioasa sa activitate didactică a fost dublată de o neobosită muncă de cercetare ştiinţifică, la care a antrenat peste 50 doctoranzi, economişti şi ingineri. Bun organizator şi animator de seamă al cercetării ştiinţifice în domeniul merceologiei, profesorul Iosif Ionescu-Muscel a creat în jurul său o adevărată şcoală a cercetării, la care s-au format sau perfecţionat mulţi specialişti. Rezultatele acestei activităţi s-au concretizat în soluţionarea a peste 100 teme de cercetare ştiinţifică, multe dintre ele constituind obiectul unor contracte cu valoare, unele având drept obiect teme ale tezelor de doctorat coordonate de distinsul nostru profesor. Valoarea ştiinţifică deosebită, ca şi caracterul aplicativ al soluţiilor propuse prin lucrările coordonate de prof. ing. Iosif Ionescu-Muscel au fost recunoscute prin brevetare de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau prin acordarea unor distincţii sau premii. Demne de menționat dintre acestea lucrările ”Valorificarea substanţelor reziduale din apele industriale”, căreia i s-a atribuit Diploma Naţională în anul 1982, şi ”Procedeu şi instalaţie pentru valorificarea superioară a materialelor fibroase din apele reziduale”, căreia i s-a atribuit Premiul I la Expoziţia Naţională a Invenţiilor, Bucureşti, 1984.

A participat la elaborarea Dicţionarului genealogic al ştiinţei şi tehnicii universale

Dotat cu o deosebită putere de muncă, prof. ing. Iosif Ionescu-Muscel a valorificat vasta sa experienţă didactică şi vocaţia de cercetător ştiinţific prin elaborarea a numeroase cărţi, cursuri universitare, studii şi articole publicate în literatura de specialitate, la a cărei dezvoltare a avut o contribuţie esenţială. Nu ne propunem să prezentăm vasta operă ştiinţifică a profesorului Iosif Ionescu-Muscel, care l-a consacrat – atât în ţara noastră, cât şi în străinătate – drept o figură reprezentativă în domeniul merceologiei textile. Vom prezenta doar unele dintre publicaţiile de natură să permită evidenţierea remarcabilei contribuţii a profesorului la dezvoltarea literaturii în domeniul în care şi-a desfăşurat activitatea. După finalizarea studiilor universitare, a elaborat manuale şi cărţi şi a publicat studii în reviste de specialitate din străinătate cuprinzând informaţii fundamentale privind filatura, ţesătoria, tricotajele, finisarea textilelor etc. Aceste publicaţii au constituit leagănul de formare a literaturii noastre textile, care s-a dezvoltat ulterior prin contribuţia esenţială a profesorului Iosif Ionescu-Muscel şi a discipolilor săi. După 1946, profesorul Iosif Ionescu-Muscel a participat la elaborarea Lexiconului tehnic român (într-un număr mare de volume) şi a Dicţionarului genealogic al ştiinţei şi tehnicii universale (4 volume).

Este autorul unor lucrări de referință pentru domeniul merceologiei textile

Şi în perioada activităţii la Catedra de Merceologie a elaborat şi publicat (uneori cu participarea celui mai apropiat colaborator, distinsul profesor Beniamin Cotigaru) numeroase tratate, cărţi, cursuri universitare, manuale pentru şcolile tehnice etc., multe constituind publicaţii de referinţă pentru domeniul merceologiei textile. Dintre acestea menţionăm, în ordinea apariţiei: Manualul inginerului textilist (1959), Merceologia produselor industriale (2 volume), Fibre textile (1962), Elemente de merceologie (3 volume), Structura şi proprietăţile fibrelor textile (1970), Materiale textile refolosibile (1970), Fibre policlorvinilice în fabricarea produselor textile (2 volume, 1972), Tratat de merceologie – produse textile şi de pielărie (2 volume, 1974), Textilele şi confortul în aşezămintele turistice (1974), Protecţia antifoc a textilelor (2 volume, 1975), Asamblarea adezivă, termosudarea şi utilizarea calculatorului în industria textilă (1979), Fibre textile (1979), Fibre neaprinzibile în prevenirea incendiilor (3 volume, 1980), Textilele neaprinzibile în industria hotelieră (1982), Valorificarea materialelor refolosibile, vâscoza (3 volume, 1982), Fibrele textile la sfârşit de mileniu (1990). Nu putem omite sprijinul acordat de profesor doctoranzilor săi, pe care i-a îndrumat nu numai în orientarea demersului lor ştiinţific, ci şi în valorificarea rezultatelor cercetărilor efectuate prin studii şi articole publicate în literatura de specialitate sau comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări organizate în ţară sau în străinătate (congresele Asociaţiei Internaţionale de Merceologie de la Messina, Tokio etc.). Contribuţia remarcabilă pe care prof. ing. Iosif Ionescu-Muscel a adus-o la dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului de merceologie din România îl consacră drept o figură reprezentativă a acestui domeniu. Iar numeroşii săi discipoli, pe care i-a format în îndelungata-i activitate, au datoria de a duce mai departe şi a dezvolta opera profesorului lor.

 

Articol scris de Marius Ionel

Distribuie!

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii