Infringement: Comisia solicită unui număr de 17 state membre să respecte Directiva UE privind detașarea lucrătorilor

de | 27.01.2023 09:31 | Actualitate, Bani europeni, Economie, Home, Politica si Administratie

Comisia a decis să trimită avize motivate Belgiei [INFR(2018)2226], Bulgariei [INFR(2018)2227], Cehiei [INFR(2018)2230], Danemarcei [INFR(2021)2057], Germaniei [INFR(2021)2056], Irlandei [INFR(2018)2235], Franței [INFR(2018)2232], Italiei [INFR(2021)2059], Ungariei [INFR(2018)2234], Maltei [INFR(2018)2238], Țărilor de Jos [INFR(2021)2061], Austriei [INFR(2018)2225], Poloniei [INFR(2018)2239], României [INFR(2018)2241], Sloveniei [INFR(2018)2243], Slovaciei [INFR(2018)2242] și Finlandei [INFR(2021)2058] pentru că nu au aliniat diverse dispoziții de drept intern la Directiva privind asigurarea respectării aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor (2014/67/UE).

Citește și: Ţeapă de proporţii cu aur falsificat, dată caselor de amanet din Piteşti

Directiva privind asigurarea respectării aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor urmărește să consolideze aplicarea practică a normelor privind detașarea lucrătorilor prin abordarea aspectelor legate de combaterea fraudei și a eludării normelor, de accesul la informații și de cooperarea administrativă dintre statele membre ale UE. În special, Directiva privind asigurarea respectării aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor definește cerințele administrative și măsurile de control pe care statele membre le pot impune pentru a monitoriza respectarea normelor privind detașarea lucrătorilor; apără drepturile lucrătorilor detașați și îi protejează de un tratament nefavorabil din partea angajatorului lor în cazul unei acțiuni în justiție sau administrative; protejează drepturile lucrătorilor detașați în situații de subcontractare; asigură aplicarea și colectarea eficace a sancțiunilor administrative și a amenzilor în toate statele membre ale UE; obligă statele membre să instituie sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

În iulie 2021, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere unui număr de 24 de state membre și, în prezent, continuă cu trimiterea acestor scrisori unui număr de 17 de state membre care nu au transpus încă în mod corect unele sau toate dispozițiile directivei menționate anterior. Statele membre vizate au la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.

Citește și: UE : Proceduri de infringement în domeniul mediului și pescuitului.  Comisia solicită ROMÂNIEI să își pună la punct rețeaua Natura 2000

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Articol scris de Cristian Vasile

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *