Web Analytics

FSLI şi FSE „SPIRU HARET” anunță calendarul acțiunilor de protest

de | 22.02.2023 11:51 | Actualitate, Home

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, în numele membrilor de sindicat, îşi exprimă nemulţumirea faţă de decizia coaliţiei care guvernează România de a elimina din Proiectul Legii Învăţământului Preuniversitar un articol. Este vorba despre articolul privind salarizarea – „de care depinde evoluția învăţământului românesc în următorii ani, articol potrivit căruia “În conformitate cu principiul importanţei sociale a muncii, salarizarea întregului personal didactic de predare se realizează în mod progresiv, având la bază salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat, în raport de funcţie, studii, vechime şi grad didactic”.
Citește și https://jurnaluldearges.ro/sindicatele-din-educatie-protesteaza-la-guvern-argesenii-prezenti-237486/

„Transpunerea în practică a acestui articol ar însemna ca un profesor debutant să obţină un venit net de aproximativ 3.900 de lei, mai mic decât a multor categorii de salariați cu studii inferioare celor ale cadrelor didactice. Prin eliminarea acestui articol înţelegem că în noua lege de salarizare elaborată de către Ministerul Muncii nu se doreşte ca personalului didactic să i se acorde un nivel de salarizare motivant şi în concordanţă cu importanţa activităţii profesionale desfăşurată.
Motivarea resursei umane din învăţământ este condiţia primordială pentru a
avea un sistem de educaţie performant în România. Pentru guvernanţi, trebuie să fie un semnal de alarmă serios faptul că în România creşte numărul profesorilor
necalificaţi, categorie care nu se regăseşte în nicio ţară membră a UE şi nu numai.
De asemenea, există semnale că actuala coaliţie nu este de acord nici cu un
alt articol, extrem de important, din acest proiect de lege, cel conform căruia

Finanţarea cheltuielilor pentru educaţie, la nivelul sistemului naţional de învăţământ, cu toate componentele sale de asigurare a funcţionării, reprezintă anual, minim 15%
din cheltuielile bugetului gene
ral consolidat.”

Considerăm că eliminarea acestui articol ar fi un semnal clar că se doreşte în continuare menţinerea subfinanţării cronice a educaţiei.”

FSLI şi FSE „SPIRU HARET” îşi exprimă, de asemenea, nemulţumirea faţă
de nerezolvarea problemelor salariale ale personalului nedidactic, cerinţa fiind aceea ca salariile acestei categorii profesionale să fie majorate la nivelul maxim prevăzut de Legea 153/2017. „Reamintim faptul că aceşti salariaţi au venituri, în medie, de
aproximativ 2.000 de lei lunar, ceea ce înseamnă că aceşti oameni sunt condamnaţi la sărăcie extremă. Este greu de înţeles de ce Guvernul României amână rezolvarea acestei probleme, având în vedere că impactul bugetar este nesemnificativ”, spun și sindicaliștii.

FSLI şi FSE „SPIRU HARET” cer de urgenţă Guvernului României să
găsească soluţii la următoarele:
a) rezolvarea problemei aplicării integrale a dispozițiilor Legii – cadru nr.
153/2017 pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât toate
categoriile de salariați din sistemul educațional să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege pentru anul 2022;
b) identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor personalului didactic
auxiliar;
c) adoptarea, în regim de urgență, a normativelor pentru personalul
nedidactic și personalul didactic auxiliar, având în vedere că normativele care se
aplică sunt din anul 1998;
d) aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiții de
muncă, întrucât salariații din învățământ sunt singurele categorii de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor sporuri;
e) în noua lege de salarizare, grila propusă trebuie să poziționeze personalul
din învățământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport de importanța socială a activității prestate;
f) remedierea anomaliilor actuale în ceea ce privește salarizarea celor care
ocupă funcții de conducere, îndrumare și control, având în vedere că, după ce
veniturile acestora au rămas nemodificate în ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaților care ocupă funcții de execuție;
g) instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit
din fonduri publice, cu rata inflației;
h) plata suplimentară a personalului din unitățile/instituţiile de învățământ
nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;
i) plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și
nedidactic.


În cazul în care solicitările rămân fără rezolvare, angajaţii din
educaţie se pregătesc de următoarele acţiuni de protest:

  1. Pichetarea sediului Guvernului şi a sediilor prefecturilor în lunile
    martie şi aprilie 2023;
  2. Marș de protest desfășurat în București în luna mai 2023;
  3. Declanşarea grevei generale în ultima decadă a lunii mai;
  4. Alte acțiuni specifice.

Articol scris de Alina Crangeanu

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *