Web Analytics
scris joi, 03.11.2022

Finanțe Argeș: Precizări referitoare la impozitul pe dividende

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş reamintește contribuabililor următoarele prevederi legislative, referitoare la impozitul pe dividende:

Finanțe Argeș: Precizări referitoare la impozitul pe dividende

Potrivit art. 28 alin. (8^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată: ”Persoanele juridice care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare“, să calculeze și să achite impozitul pe dividende potrivit prevederilor legale.

Potrivit modificărilor legislative aprobate prin O.G. nr. 16/15.07.2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 01.01.2023 în cazul impozitului pe dividende se majorează cota de impozitare de la 5% la 8% pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, sau către persoane fizice, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților după data de 01.01.2023.

Conform art. 43 şi art. 97 alin (7) din   Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: Obligaţia calculării, reţinerii, declarării şi plăţii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare de către acţionari/asociaţi/investitori.

Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata dividendului. În cazul dividendelor/câştigurilor obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor/investitorilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câştig se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

Citește și Societate comercială din Bascov amendată pentru nereguli silvice

Potrivit prevederilor art. 7 pct. 46 din Codul fiscal calcularea, reţinerea, declararea şi plata impozitului pe veniturile din dividende de către plătitorul de venit reprezintă reţinere la sursă numită şi reţinere prin stopaj la sursă. 

Față de cele precizate, se atrage atenția contribuabililor să ia toate măsurile privind declararea și plata în termen a impozitului pe dividende, întrucât “reţinerea şi neplata (…) în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege“ constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă, potrivit art. 6^1 din Legea 241/2005, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Pe cale de consecință, orice faptă penală se înscrie în cazierul fiscal, iar pentru toate societățile comerciale la care persoanele în cauză dețin acțiuni se anulează codul de TVA.

Același tratament se aplică tuturor impozitelor cu reținere la sursă.

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Din ediția tipărită