Finanțe Argeș: Modificări și completări aduse impozitului pe venit

de | 19.10.2021 17:32 | Actualitate

Prin Ordonanța Guvernului nr. 8/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021 au fost aduse modificări și completări Impozitului pe venit din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:

Începând cu data de 03.09.2021 au intrat în vigoare următoarele prevederi:

se limitează posibilitatea de a opta pentru determinarea venitului net în sistem real în cazul contribuabililor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, doar pentru veniturile obținute din închirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal;

– opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă, dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior;

în cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/ investitorilor până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende (în cota de 5%) /câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii;

în cazul veniturilor obţinute de către alte persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013, există obligația depunerii declarației unice, în vederea definitivării impozitului anual pe venit;

reglementarea deducerii costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale din impozitul anual datorat de către persoanele fizice, în limita sumei datorate;

 

Citește și Educația financiară și cea juridică – materii ce ar putea deveni obligatorii din clasele primare

 

în cazul entităților nonprofit care beneficiază de 3,5% din impozitul anual datorat, sumele primite din impozitul anual datorat sunt folosite în scopul desfășurării activităților nonprofit;

– persoanele fizice care doresc direcționarea unei sume de până la 3,5% din impozitul anual datorat pot opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiară a sumei. Aceasta are obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii;

– contribuabilii care în anul 2021 au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de sub 5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea și au determinat venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în anul 2022 determină venitul net anual pe baza normelor de venit.

– impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei se determină prin aplicarea baremului prevăzut la art. 110 alin. (2) din Codul fiscal, asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 667,5 lei.

 

Citește și Medic epidemiolog: ”1 milion de români se vor îmbolnăvi în următoarele 2 săptămâni și 10.000 vor fi uciși de COVID-19!”

 

Începând cu data de 01.01.2022, veniturile din cultivarea plantelor furajere pe o suprafață de până la 2 ha, inclusiv, vor fi venituri neimpozabile. De asemenea, pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2022, contribuabilii care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuințe proprietate personală, determină, în anul fiscal următor, venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68.

Mai multe detalii se regăsesc pe site-ul Agenției Naționale de Administare Fiscală https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OG_8_2021.pdf

Articol scris de Marius Ionel

Distribuie!

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii