Web Analytics

Finanțarea durabilă: Comisia salută adoptarea de către Parlamentul European a Regulamentului privind taxonomia

de | 18.06.2020 16:57 | Actualitate

Comisia Europeană a salutat astăzi, 18 iunie, adoptarea de către Parlamentul European a Regulamentului privind taxonomia – un act legislativ esențial care va contribui la Pactul verde european prin stimularea investițiilor sectorului privat în proiecte ecologice și durabile.

Acest act va contribui la întocmirea primei „liste verzi” din lume – un sistem de clasificare pentru activitățile economice durabile – care va crea un limbaj comun pe care investitorii îl pot folosi pretutindeni atunci când investesc în proiecte și activități economice cu un impact pozitiv semnificativ asupra climei și a mediului înconjurător. Prin faptul că le va permite investitorilor să reorienteze investițiile către tehnologii și întreprinderi mai durabile, acest act legislativ va avea un rol crucial în atingerea obiectivului UE de a deveni neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050.

Astfel cum se prevede în regulament, Comisia a lansat astăzi și o cerere de candidaturi pentru membrii Platformei privind finanțarea durabilă. Această platformă va fi un organism consultativ alcătuit din experți din sectorul public și din cel privat. Platforma va ajuta Comisia să elaboreze criteriile tehnice de examinare (așa-numitele „acte delegate”), care vor detalia și mai mult taxonomia. De asemenea, platforma va oferi consultanță Comisiei cu privire la extinderea taxonomiei UE pentru a acoperi alte obiective în materie de durabilitate, precum și cu privire la finanțarea durabilă în sens mai larg.

Regulamentul privind taxonomia

Aprobarea acordată astăzi de către Parlamentul European vine în urma adoptării textului de către Consiliu la 10 iunie 2020. Aprobarea acordată astăzi de către Parlamentul European marchează ultima etapă a procesului de adoptare a acordului politic la care au ajuns co-legiuitorii la 17 decembrie 2019.

Propunerea de regulament privind taxonomia a fost prezentată de Comisie în mai 2018. Ca urmare a votului de astăzi și a semnării textului, Regulamentul privind taxonomia va fi publicat în Jurnalul Oficial și va intra în vigoare în toate elementele sale la 20 de zile de la data publicării.

Comisia va adopta acte delegate care vor conține criterii tehnice specifice de examinare menite să completeze principiile stabilite în regulament și să stabilească activitățile economice care pot fi eligibile pentru fiecare obiectiv de mediu. Criteriile pentru atenuarea schimbărilor climatice și pentru adaptarea la acestea vor fi adoptate până la sfârșitul acestui an, iar criteriile pentru celelalte patru obiective de mediu (folosirea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine, tranziția către o economie circulară, prevenirea și controlul poluării, protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor) – până la sfârșitul anului viitor.

Articol scris de Cristian Vasile

Distribuie!

0 Comentarii