Fermierii din Argeş sunt aşteptaţi cu cererile pentru subvenţia la motorină

de | 22.07.2015 15:57 | Politica si Administratie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Argeș informează potențialii beneficiari că în data de 14 iulie 2015 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul MADR privind reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Pentru obţinerea ajutorului de stat, beneficiarii completează o cerere de acord prealabil pentru finanţare, pe care o depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.
De asemenea, solicitarea poate fi depusă la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură la care au fost depuse cererile pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Pentru anul 2015, cererea de acord prealabil pentru finanțare se depune în termen de 15 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului. Persoanele fizice  pot fi acceptate ca potențiali beneficiari  ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri  trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.
Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursarea diferenței de acciză se depune însoţită de următoarele documente: a) copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare; b) adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate după caz; c) adeverinţă în original de la Registrul agricol, eliberată în anul de cerere, cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; d) adeverinţă în original eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz; e) situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producția de ciuperci estimată (model Anexa 2 din  ordin); f) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; g) situația privind calculul efectivului rualat /mediu estimat  anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar; h) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz; i) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz; j)  cantitățile de  motorină  pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri  funciare, stabilite conform anexei 4 din ordin; k) angajamentul solicitantului persoana fizică  cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau  întreprindere individuală.

Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă ca diferenţă dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente: a) situația suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; d) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;e) dovadă cont trezorerie; f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare; g) adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare; h) adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare. Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente: a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă  trimestrului pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare; b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică; d) dovadă cont trezorerie; e) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente; f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.
Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă ca diferenţă dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.
A.C.

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii