Web Analytics

Dirijorul Gheorghe Gomoiu, părintele Corului „Ars Nova” Piteşti

de | 18.06.2020 13:03 | Cultură

Viitorul muzician Gheorghe Gomoiu s-a născut la Topoloveni, Muscel, în casa bunicilor dinspre mamă, la 22 iulie 1939. Inițial, elevul Gomoiu I. Gheorghe a studiat muzica în școlile primară (1946-1950) și gimnazială (1950-1953) de la Călinești, iar în adolescență s-a integrat climatului propriu Liceului „Ion Neculce”, instituție prestigioasă din București (1953-1957). Dascălii acestor etape i-au stimulat pasiunea pentru muzică, deși obiectul era notificat, grație tuturor hotărârilor superioare, la periferia paginațiilor didactici.

A absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București

Următoarea treaptă formativă a devenit, cu prisosință, vocațională: frecventarea cursurilor Facultății de Muzică, din cadrul Institutului Pedagogic București. Diploma, obținută la absolvire (1966), i-a facilitat semnarea în alb a unui contract moral, pe timp nelimitat, cu profesoratul, dar și exprimarea apetitului pentru dirijat ori exersarea conlucrării metodice, direcționate, colegial, spre noile performanțe ale corurilor din Argeș-Muscel (1969-1980). Pe fundalul unor asemenea preocupări cotidiene, Gheorghe Gomoiu a țintit câteva obiective strategice demne de toată lauda: continuarea studiilor superioare la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” București, Secția Muzicală-Dirijat, proiect finalizat, cu succes, în 1977; obținerea definitivatului (1980) și a gradelor didactice II în 1985, respectiv I (1990); modernizarea tipologiilor camerale, pe voci egale, din instituțiile culturale urbane Pitești, Câmpulung, Curtea de Argeș; valorificarea tradițiilor corale specifice mediului nostru rural; stimularea noilor formații, apărute pe marile platforme industriale; participarea la reuniuni tematice naționale și externe. Pentru receptarea personalității sale, importantă a fost ascensiunea în structurile metodice ale Casei Creației Populare Argeș, director, Constantin Alexandrescu (literat), urmat de universitarul Sorin Mazilescu. Noua ipostază i-a favorizat conlucrarea cu dirijorii locali tradiționaliști: Dumitru Croitoru; Doru Ghilencea; Ion Grecu; Ion Ionescu; Theodor Manda; Marian Mecu; Grigore Mircescu; Moise Mitulescu; Emanoil Popescu; Ion Vlădescu. De asemenea, reușește regruparea tinerilor profesori, absolvenți ai facultăților muzicale, domiciliați la Pitești sau în apropiere, prefigurând noul val, sortit afirmării persistente. Ca urmare, concomitent cu Gheorghe Gomoiu, s-a format contingentul muzicienilor entuziaști, dornici să dezvolte proiecte novative, de largă respirație: Paul Baidan; Eugeniu Bercu; Monica Boncescu; Florica Ciotea; Gheorghe Ciuculescu; Gina Glușescu; Ion Iancu; Magdalena Ioan; Dorel Manea; Ion Mateescu; Gheorghe Mihai; Ileana Miron; Margareta Morărescu; Viorel Nedelcu; Aurel Petrică; Tatiana Petrică; Alexandra Popescu; Ileana Ropcea; Margareta Șerbănoiu. Vor dirija, cu deplin succes, formații școlare, ale caselor și căminelor culturale, sindicatelor, unităților militare, veteranilor, evidențiindu-se, treptat, național și continental.

Cartea de vizită denumită „Ars Nova”

Lider incontestabil al muzicienilor stabiliți în Argeș după 1970, Gheorghe Gomoiu a intuit oportunitatea diversificării paletei corale, atractivă scenic, interpretativ, concurențial. Personal, în Pitești a mizat pe varianta corului de tineret (1970), formula, recalibrată valoric, numindu-se apoi, „Ars Nova”. Comparativ cu formațiile amatorilor, existente, temporar, la Pitești, încă din 1866, camerata va aborda o tehnologie nuanțată profesionist, stilată virtual și competitiv.
Prin volumul său, intitulat ”Ars Nova – 35 de ani în slujba muzicii corale românești” (2006), profesorul Gheorghe Gomoiu motivează probatoriu: denumirea inspirată după tendințele difuzate de Renașterea franceză și italiană (secolul XIV); rigoarea selecției membrilor formației; supralicitarea decodificării unor partituri de mare dificultate; normativele ținutei scenice; conotația succeselor spectaculare. Realizare incontestabilă a dirijorului Gheorghe Gomoiu, Corul mixt de cameră „Ars Nova” din Pitești a transpus vocal, folosind acompaniament instrumental numai pentru atmosferă, creații celebre, suportul parcurgerii traseelor consacrării fiind, prevalent, repertorial, echilibrat autohton și universal.
Din atare perspectivă, reamintim cititorilor numele marilor compozitori ai lumii aduși, simbolic, la Pitești, prin intonările Corului „Ars Nova”: Johann Sebastian Bach; Ludwig van Beethoven; Georges Alexandre Bizet; Johannes Brahms; Piotr Ilici Ceaikovski; Achille-Claude Debussy; Franz Joseph Haydn; Luca Marenzio; Pietro Mascagni; Jean-Philippe Rameau; Franz Peter Seraph Schubert; Giuseppe Verdi.

Festivaluri, turnee, recunoașteri antume

În 1968, reședința Argeșului devenea municipiu, iar noua catalogare administrativă a presupus redimensionarea parametrilor din economie, cultură, urbanism. Printre intelectualii care s-au oferit să contribuie la îmbogățirea sistemului nostru muzical, polarizând energiile colegilor, îl regăsim, constant, pe Gheorghe Gomoiu. Redirecționările avansate s-au concretizat, promoțional, în două reuniuni de excepție: Festivalul coral interjudețean ”Dumitru Georgescu-Kiriac” (prima ediție, Pitești, 30-31 mai 1970), devenit, inclusiv prin strădaniile sale, internațional (23-26 iulie 1992); Festivalul de muzică cultă și dans clasic ”Darclee” (ediție inaugurală, Pitești, 1-4 iunie 1972). Ambele manifestări au beneficiat, substanțial, de ideile și pragmatismul profesorului Gheorghe Gomoiu, documentele vremii poziționându-l într-o dinamică permanentă, eficientă, aplicată. Dirijorul Gheorghe Gomoiu a gândit, pentru Corul „Ars Nova”, un repertoriu tangent mai multor școli componistice europene.
Statistic, dintre toate formațiile de gen din Argeș, Corul „Ars Nova” a realizat cele mai multe deplasări externe, cu deosebire în statele Uniunii Europene (1975-2015). Recordul se datorează, predilect, dirijorului sub bagheta căruia s-au perindat câteva serii de coriști, existând, însă, și persoane ce amintesc eșaloanele fondatoare.
Împreună, cuantifică mii de spectatori, sute de concerte, zeci de trofee! Realitatea înnobilează arta interpretativă, eforturile instituțiilor patronatoare, dăruirea membrilor formației, talentul și pasiunea profesorului Gheorghe Gomoiu.
Renumele profesorului și dirijorului Gheorghe Gomoiu transpare, frecvent, din filele tomurilor consacrate evoluției zonei Argeș-Muscel, suprapunând veridic mărturiile celor care l-au cunoscut și apreciat pentru faptele perene. Un loc special ocupă în monografii ale unităților școlare sau de cultură, documentarele referitoare la formațiile artistice pregătite, sintezele facultăților muzicale din Capitală.
Sursa: Informaţii selectate din volumul ”Piteşti. Portrete postume pentru prieteni”, Petre Popa

Articol scris de Marius Ionel

Distribuie!

0 Comentarii