Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

de | 17.03.2017 10:35 | Actualitate

formularul 100
Prin Ordinul preşedintelui ANAF 869/08.03.2017 publicat în M.O. nr. 175/10.03.2017 s-a modificat şi s-a completat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă şi se reglementează următoarele modificări referitoare la modelul şi conţinutul formularului  100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”:

La  Anexa 3 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat”
–        se abrogă  poziţia 64   „Impozit pe construcţii„
–        se introduc : – poziţia 72  „Impozit specific unor activităţi” conform art. 1 şi 8        
                                               din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi
                            – poziţia 73  „Impozit pe veniturile din pensii ” conform art. 132
                                                 din Codul fiscal

La Anexa 4 Instrucţiuni de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, la capit. I  pct. 1 Termenul de depunere a declaraţiei se introduce:
      – pct. 1.4: termen de depunere a formularului 100 – semestrial – pt. obligaţiile de plată  reprezentând impozitul specific unor activităţi, respectiv până la data de 25 a lunii următoare încheierii semestrului, conf. Legii nr. 170/2016
        – următoarea atenţionare : Obligaţiile de plată pentru care scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.  Prevederile referitoare la declararea obligaţiilor privind veniturile din pensii se aplică începând cu obligaţiile aferente lunii februarie 2017.

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii