Web Analytics

„Cultul Eroilor” a omagiat-o pe eroina sergent Elena Chiriţă din Bogaţi

de | 4.07.2019 13:38 | Cultură

# Reprezentanții Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria” Argeș au organizat o excursie de documentare istorică și cinstire a soldaților căzuți la datorie în septembrie 1944
În perioada 26-28 iunie, la inițiativa Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Argeș, a Subfilialei „Elena Chiriță” din comuna Bogați, dar și cu sprijinul autorităților, un grup de elevi, părinți și cadre didactice din Bogați a efectuat o excursie tematică de documentare istorică și de cinstire a eroilor din Detașamentul Păuliș. Acțiunea a avut loc în cadrul proiectului „Un ideal, un crez și o voință”, festivitatea organizată la Păuliș marcând Centenarul Societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război. Din delegația de argeșeni, coordonată de președintele ANCE „Regina Maria”, Ștefan Alexandrescu, au făcut parte urmașele eroinei sergent Elena Chiriță, cunoscută drept „Ecaterina Teodoroiu de la Argeș”, care au participat la momentele emoționante din care a făcut parte prelevarea de pământ stropit cu sângele eroinei și depunerea într-un sicriu simbolic, ce a fost adus la biserica din Bogați.

La ceremonie au participat autoritățile locale, în frunte cu prefectul județului Arad, Florentina Horgea

Iată ce ne-a povestit despre eveniment profesorul Constantin Vărășcanu: „ Am fost acolo pe 26 iunie, chiar de Ziua Drapelului. Am fost primiți de către primar și directorul școlii, care au ținut alocuțiuni privind semnificația luptelor Detașamentului Păuliș din 14-20 septembrie 1944, care au oprit ofensiva trupelor invadatoare germane și maghiare în defileul Mureșului. Primarul comunei Radna, Ioan Turcin, este cel care a deschis ceremonialul, anunțând participarea prefectului județului Arad, Florentina Horgea, a col.(rtg.) Viorel Popină, președintelui ANCE RM Lipova, col.(rtg.) Nicolae Hălbac, ANCE Lugoj. A anunțat, de asemenea, delegația ANCE RM a județului Argeș, coordonată de președintele Ștefan Alexandrescu, din care au făcut parte redactorul-șef al revistei «Argeș – Cultul Eroilor», prof. dr. Constantin Vărășcanu, fotoreporterul Ionel Radu, reprezentanții Subfilialei Cultul Eroilor «Elena Chiriță» de la Bogați și elevii Cercului Cultul Eroilor «Radu cel Mare» de la Școala gimnazială Bogați, însoțiți de președinta cercului, prof. Tanța Cârstea. Subfiliala «Elena Chiriță» Bogați a fost reprezentată de Maria Diaconu, Gabriela Ciorchină și Florin Ciorchină, precum și urmașii eroinei serg. Elena Chiriță, respectiv nepoata acesteia, Maria Adriana Chiriță, și strănepoata Elena Chiriță, elevă în clasa a XI-a, precum și alți cetățeni ai comunei”.
Ceremonialul solemn s-a deschis prin intonarea imnului de stat al României, urmat de slujba religioasă la monumentul de la Păuliș, în memoria eroilor ale căror nume sunt imortalizate pe placa comemorativă a monumentului dezvelit în 1974.
„Au urmat alocuțiuni despre semnificația evenimentului, susținute de prefectul județului Arad, Florentina Horgea, de primarul de la Radna, Ioan Turcin, viceprimarul comunei argeșene Bogați, Nicolae Călinel, preotul pensionar Gheorghe Rusu, Ștefan Alexandrescu, președintele ANCE «Regina Maria»”, județul Argeș, care a subliniat importanţa acestor activități comemorative în cadrul unor ample manifestări dedicate Centenarului Societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război, înființată în anul 1919 de Regina Maria”, mai precizează profesorul Constantin Vărășcanu.

Elevii școlilor din Bogați și Păuliș au prezentat un program artistic omagial

În cadrul discursurilor a fost subliniată ideea că, după 75 de ani de la înmormântarea Elenei Chiriță, urmașii eroinei și locuitori ai comunei Bogați au fost aduși la mormântul acesteia. Președintele Alexandrescu a înmânat, cu ocazia acestui eveniment, diplome, cupe și medalii după cum urmează: prefectului Florentina Hogea stampa „Cultul Eroilor” cu titlul de excelență pentru merite deosebite prin activitatea de cinstire a eroilor neamului românesc și respect față de monumentele și locurile istorice, primarului Ioan Turcin, viceprimarului Viorel Petruța, col.(rtg.) Viorel Popină, președintele ANCE Lipova, col.(rtg.) Nicolae Hălbac ANCE Lugoj, directorului Şcolii gimnaziale Păuliș, Florin Nicoală, preoților Daniel Ungur și Gheorghe Rusu.
Un scurt istoric al bătăliilor din zona Arad-Păuliș din defileul Mureșului, la care au participat elevii Școlii Militare de subofițeri Radna, ostașii Regimentului 96 Infanterie Caransebeș din Divizionul 61 Artilerie grea Craiova care formau gruparea numită Detașamentul Păuliș, a fost prezentat de prof. dr. Constantin Vărășcanu, redactor-șef al revistei „Argeș-Cultul Eroilor”. Elevii școlilor gimnaziale Bogați – Argeș și Păuliș -Arad, îmbrăcați în costume populare specifice zonelor, au prezentat un program artistic omagial închinat Eroilor de la Păuliș, punând accent pe eroina Elena Chiriță.

Preşedintele Ştefan Alexandrescu de la „Cultul Eroilor” a dat citire actului de autentificare

Au fost depuse coroane de flori din partea Asociației Naționale „Regina Maria”, a Subfiliale Păuliș, din partea Primăriei Bogați și a Școlii Gimnaziale Păuliș.
A urmat deplasarea la Cimitirul Eroilor Radna, eroi căzuți în luptele din septembrie 1944. Aici s-a ținut o slujbă de pomenire a eroinei sergent Elena Chiriță, la mormântul căreia participanții s-au închinat și au aprins lumânări. A urmat un moment de mare încărcătură emoțională, când de la mormântul Elenei Chiriță a fost luat pământ stropit cu sângele eroinei şi a fost depus într-un sicriu simbolic, spre a fi dus în comuna natală, Bogați – Argeș, la biserică, unde va putea fi vizitat și cinstit, după tradiție, de localnici. În timpul ceremonialului de depunerea pământului în sicriul simbolic, președintele ANCE „Regina Maria” Argeș, Ștefan Alexandrescu, a dat citire actului de autentificare: „Ca semn de aleasă prețuire a eroilor căzuți la datorie, avem deosebita onoare de a certifica prin prezentul act că pământul pe care îl însoțește poartă în el însemnele jertfei supreme date spre cinstirea și dăruirea acestui neam și acestei țări – România”. „Prin grija și preocuparea principalului organizator al acestui proiect, ec. Ștefan Alexandrescu, participanții au beneficiat de condiții optime de cazare și masă la Garnizoana Arad și la Sibiu, la întoarcere. Mulțumim șefului Statului Major al Forțelor Terestre, Ovidiu-Liviu Uifăleanu, precum și domnului general maior Ion Chivănescu”, au ținut să adauge membrii delegației de la Păuliș.

*** *** ***

Faptele şi camarazii de arme ai eroinei sergent Elena Chiriţă

La 5 septembrie 1944, forțele armate hitleristo-horthyste au invadat România, iar la 11 septembrie au ocupat Aradul, având ca obiectiv cucerirea defileului Mureșului și înaintarea spre Alba-Iulia.
În fața acestei situații dramatice, cei 800 de elevi ai Școlii militare de subofițeri Radna, proveniți din toate județele țării, au fost încadrați în Detașamentul Păuliș, din care mai făceau parte și alte unități: Regimentul 96 Infanterie Caransebeș (în care o vom întâlni pe Elena Chiriță, sergent sanitar din Suseni-Bogați Argeș) și Divizionul 61 Artilerie Grea, Craiova.
Prin lupte grele, cu un inamic superior numeric și bine înarmat, elevii ostași și ceilalți militari ai Detașamentului Păuliș au stăvilit ofensiva germano-maghiară în defileul Mureșului, iar Divizia Blindată Budapesta a fost nevoită să se retragă în Ungaria.
În Ordinul de Zi nr. 15 din 14 noiembrie 1944, ministrul de Război evidențiază Școala de Subofițeri de la Radna, care „s-a acoperit de glorie cu ocazia luptelor dintre 14 și 20 septembrie 1944, în regiunea Păuliș-Ghioroc-Cuvin”. În timpul luptelor, 42 de elevi au făcut sacrificiul suprem, 22 au fost luați prizonieri (2 au reușit să evadeze, iar ceilalți au fost împușcați de horthyști în Budapesta), iar 83 au fost răniți. Trupurile eroilor au fost așezate în Cimitirul Eroilor de la Radna, acolo unde, mai târziu, a fost dusă și eroina Elena Chiriță, sergent sanitar din Regimentul 96 Infanterie, rănită grav în luptele pentru eliberarea Budapestei.
În 1965, veteranul Mihai Popescu a început demersurile pentru reîntâlnirea foștilor camarazi de arme la Radna… Prima întâlnire a avut loc în 1969, iar următoarea în 1974, când a fost dezvelit Monumentul Eroilor de la Păuliș. După 1989, veteranii s-a întâlnit anual.
Dintre cei 800 de elevi de odinioară ai Școlii Militare, mai erau în viață doar 4 la data interviului. Dintre aceștia, doi au luptat alături de Elena Chiriță: mr.(rtg.) Mihai Popescu, 95 ani, din Mărăcineni, și mr.(rtg.) Victor Oltei, 94 de ani, din Boțești, Argeș.
Între timp, veteranul Mihai Popescu, avansat la gradul de colonel în retragere, Cetățean de onoare al comunelor Păuliș, Ghioroc și Mărăcineni, „a fost lăsat la vatra eternă a Patriei, pe care a iubit-o și a apărat-o până la ultima suflare”, după cum a scris prof. drd. Constantin Vărășcanu, redactorul-șef al Revistei „Cultul Eroilor” a Asociației Naționale „Cultul Eroilor”, Filiala județeană Argeș, în nr. 11-12 din 2018.

*** *** ***

Ion Gârleanu, primarul comunei Bogaţi: „Un neam fără trecut este ca un copac fără rădăcini”

Viceprimarul comunei Bogați, Nicolae Călinel, a prezentat mesajul primarului Ion Gîrleanu: „…Intrând pe poarta cimitirelor din comuna Bogaţi, putem citi liste de eroi căzuţi pe câmpul de luptă cu onoare, ei participând la toate momentele definitorii ale făuririi României moderne.
Eroii neamului sunt fraţii şi părinţii noştri, bunicii şi străbunicii, moşii şi strămoşii care au tot plecat la oaste şi nu s-au mai întors.
Dintotdeauna urmaşii i-au venerat şi i-au cinstit pe cei căzuţi în luptele pentru apărarea pământului strămoşesc, a libertăţii poporului, a năzuinţelor spre un trai mai bun, pentru bunăstare şi fericire prin scuturarea jugului opresor.
Eroii reprezintă trecutul. Un neam fără trecut este ca un copac fără rădăcini.
Am încercat să aduc un suflu nou în viaţa bogăţenilor, reuşind în acest fel să stimulez capacitatea de adaptare a cetăţenilor la cultura schimbării. Consider importantă participarea publică la tot ce înseamnă acţiuni organizate de autorităţile locale.
Sunt mulţumit că am reuşit să induc simţul răspunderii, spiritual, eficient şi tolerant, ca să trezesc setea şi nevoia de mai bine. Prin realizările atinse am dus la creşterea calităţii vieţii, la prosperitate şi la o permanentă dorinţă de autodepăşire.
Dacă am ajuns la o serie de rezultate, este pentru că forţa cu care am fost stimulat a fost şi este dată de gospodarii comunei, de oameni harnici şi înţelepţi de care sunt înconjurat şi care îmi alimentează ambiţia.
Comuna Bogați, în frunte cu autoritățile locale, se mândrește cu eroii ei și îi comemorează în fiecare an la Înălţarea Domnului.
În această zi se cinstesc eroii neamului, căci existenţa lor a culminat cu sacrificiul pentru ţară întocmai ca nişte martiri, iar prin ei noţiunea de român a devenit sinonimă cu cea de «creştin».
Acest eveniment este organizat, în primul rând, pentru tinerii și elevii prezenți în număr foarte mare, pentru a nu uita niciodată faptele de vitejie și de jertfă supremă făcute de eroii comunei noastre.
De asemenea, în ziua comemorării nașterii Elenei Chiriță, Primăria comunei Bogați organizează anual un simpozion închinat eroinei noastre”.

*** *** ***

Requiem

Eroinei serg. Elena Chiriţă
Ți-am aprins o lumânare,
De la înger din privire,
Cu lumină din iubire
Și căldură de la soare.
Ai medalie-n tezaur,
Eroină legendară,
Și țărâna milenară
Se preface-n colb de aur.
Unde e Detașamentul?
Azi mărșăluiești prin stele,
Stea a visurilor mele –
Luminezi tot firmamentul…
Constantin Vărăşcanu

Articol scris de Alina Crangeanu

Distribuie!

0 Comentarii