Corneliu Tamaş, istoricul muscelean devenit director al Arhivelor Statului Vâlcea

de | 1.08.2012 20:44 | Cultură

Prof. dr. Corneliu Tamaş, istoric, cercetător, scriitor și publicist, s-a născut la Câmpulung Muscel la 14 februarie 1933 şi este fiul lui Ion Tamaş, funcţionar, şi al soţiei sale, Rafira. Primii ani de şcoală i-a făcut la Şcoala de băieţi „Oprea Iorgulescu” (astăzi Şcoala Naţională „Oprea Iorgulescu”) între anii 1940-1944, apoi a studiat la Liceul „Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel, până în anul 1952 când a primit diploma de bacalaureat. Între anii 1953-1958 şi-a continuat studiile la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, după absolvirea căreia a fost încadrat ca arhivist principal la Arhivele Statului din Piteşti. A lucrat aici până la 31 martie 1969, când a preluat funcţia de director la Arhivele Statului, Filiala Vâlcea, din oraşul Râmnicu-Vâlcea, profesând în această postură până în anul 1987, când s-a pensionat.

În 1982 a devenit doctor în istorie

Iniţial sub îndrumarea profesorului universitar doctor Ion Ionaşcu, apoi după dispariţia acestuia sub coordonarea academicianului profesor dr. Ştefan Ştefănescu a pregătit şi susţinut, în 1982, teza de doctorat intitulată „Evoluţia marelui domeniu feudal mânăstiresc în judeţul Vâlcea” în urma căreia a obţinut titlul de doctor în istorie. În perioada 1991-1998 a predat, ca profesor în mai multe discipline, elevilor din unele şcoli generale şi licee din Râmnicu-Vâlcea. Corneliu Tamaş a fost membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Forumului Cultural al Râmnicului şi autor al unor studii de specialitate, monografii şi de literatură pentru copii. A fost căsătorit cu Veronica Mioara Tamaş şi împreună au doi urmaşi: Cristian – farmacist şi Cornelia Teodora – medic. Ca publicist a semnat peste 350 de articole în diverse publicaţii şi periodice cu care a colaborat așa cum ar fi Revista Arhivelor – Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Bucureşti, Studia et Acta Musei „Nicolae Bălcescu” din Bălceşti, Magazin istoric – Bucureşti, Historica, Anale – Craiova, Mitropolia Olteniei – Craiova, Museum – Goleşti, Revista de istorie a Muscelului, Informaţia zilei, Curierul de Vâlcea, Jurnalul de Vâlcea, Viaţa Vâlcii, Buridava, Studii Vâlcene, Orizont, Vâlcea – Magazin de la A la Z, Accent şi altele.

A scris și literatură pentru copii

Destinate, în egală măsură, specialiştilor, cercetătorilor, şi iubitorilor de istorie, lucrările lui Corneliu Tamaş constituie un demers literar-istoric ce se remarcă printr-o abundenţă informaţională. Animat de pasiunea pentru documentele inedite ori tipărite, în scopul păstrării şi punerii în valoare a tezaurului naţional reprezentat de acestea şi dorind să confere subiectului încărcătura specifică epocii tratate, Corneliu Tamaş aduce în faţa cititorului, cu o generozitate rar întâlnită, informaţiile acumulate de-a lungul anilor de cercetare, exprimându-le coerent şi cu multă naturaleţe. Fie că este vorba de literatură de specialitate, articole, comunicări sau pur şi simplu povestiri pentru prichindei, el aşterne în fiecare din paginile scrise câte un strop din sufletul său. Înzestrat cu ştiinţa de a aduce numeroase elemente de noutate, Corneliu Tamaş convinge interlocutorii cu argumente solide şi ştie să se facă acceptat atât de maturi, cât şi de cei de-o şchioapă, în funcţie de genul abordat. El este un cercetător neobosit, care şi-a găsit modalitatea optimă de exprimare, în plan istoric şi literar, pe cât de personală şi sintetică, pe atât de complexă. Vivacitatea spiritului lui Corneliu Tamaş, exuberanţa, optimismul şi neastâmpărul lui erau molipsitoare şi în aceeaşi măsură deconectante. După o luptă inegală cu flagelul Cernobâlului s-a stins din viaţă la 19 februarie 2008. După propria-i exprimare, până în ultima clipă a prezenţei sale în această lume, sufletul i-a rămas tot de copil, gata oricând de o şotie, având darul să descreţească frunţile cutate de numeroasele preocupări şi griji cotidiene.

Lucrări publicate

Printre lucrările publicate de Corneliu Tamaș menționăm: Două jocuri. Bucureşti, Ed. Ion Creangă, 1985, Băieţii nu plâng. Bucureşti, Ed. Ion Creangă, 1989, Pic lăudărosul. Râmnicu – Vâlcea, Ed. Conphys, 1996, Copil de trupă. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Silviu Popescu, 1999 și Domnul de religie şi nevasta lui. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Conphys, 2000. De asemenea, în domeniul istoriei, Corneliu Tamaș a publicat: Îndrumător în Arhivele Statului – Judeţul Vâlcea, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, 1972, Tipografii şi tipografi la Râmnicu – Vâlcea, 1972, Răscoala ţărănească din 1907 în judeţul Vâlcea- Studiu şi documente. Societatea „Prietenii muzeului N. Bălcescu”, 1974, Laloşu, file de monografie, Râmnicu – Vâlcea, 1977, Prefectura judeţului Vâlcea (1830-1864), vol. I – Inventare arhivistice Bucureşti, 1977, Contribuţia judeţului Vâlcea la susţinerea Războiului de independenţă 1877 – 1878, Bălceşti pe Topolog, 1977,  Revoluţia de la 1848 în judeţul Vâlcea. Studiu şi documente, Bălceşti pe Topolog, 1978,  Aspecte militare privind revoluţia de la 1848 în Oltenia. Documente inedite, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1979, Judeţul Vâlcea în anii primului război mondial. Studiu şi documente. Bălceşti pe Topolog, vol I 1979, vol. II, 1979, Revoluţia de la 1821 în judeţul Vâlcea. Studiu şi documente. Bălceşti pe Topolog, 1980, Vâlcea – monografie, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1980, Îndrumător pentru întocmirea monografiilor locale. Râmnicu – Vâlcea, 1981, Filiala Arhivelor Statului – judeţul Vâlcea, Bucureşti, 1982 și multe altele. În privința studiilor și articolelor de amintit sunt: Aspecte ale luptei ţărănimii din regiunea Argeş sub conducerea P.C.R: împotriva dictaturii militare şi a războiului antisovietic (Revista arhivelor, V, 1962, p 121-138. colab.), Acţiuni ale maselor muncitoare din regiunea Argeş împotriva dictaturii militare (Revista arhivelor, VII,1964, 1, p. 166-184, colab.), Magistratul oraşului Piteşti, Revista arhivelor, XII, 1969, 1, p. 167-171, Noi documente privind participarea unor panduri alături de Tudor Vladimirescu Orizont – Vâlcea, 1969, 26 nob, 336, A fost Tudor Vladimirescu vătaf de plai la Câineni? Orizont – Vâlcea, supl. Decembrie 1969, Arhiva generalului Magheru, Orizont- Vâlcea, 1969, nr.146, 96 de documente din sec. XIV-XIX privind istoria Râmnicului-Vâlcea Orizont-Vâlcea, 7 ian. 1970, nr. 396, Vâlcea într-o descriere rusească din 1833, Orizont-Vâlcea, 1970, ianuarie 22, nr. 382, Un document original scris şi semnat de Tudor Vladimirescu, Orizont-Vâlcea, 12 ian. 1971, nr. 681, Anul 1848 în judeţul Vâlcea. Catalog de documente, (Studii-Muz. „N. Bălcescu” pe Topolog), p. 591-634 sau Dreptul de proprietate al mânăstirii Cozia asupra „Uliţii din Râmnic”, Studii Vâlcene, 1971, I, p. 11-17. M.I.

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii