Conferinţa internaţională „Knowledge Economy – Challenges of the 21st Century”

de | 30.10.2013 21:14 | Actualitate

Universitatea Constantin Brâncoveanu organizează în perioada 7-9 noiembrie 2013, la Pitești, conferința internațională „Knowledge Economy – Challenges of the 21st  Century”, care are drept temă generală dezvoltările Europei regionale, cu limitele și provocările sale.
Scopul acesteia rezidă în identificarea soluţiilor cu privire la dezvoltarea regională în context european; în găsirea unor soluţii de ieşire din criză a Uniunii Europene și în identificarea modului în care se poate realiza dezvoltarea sustenabilă în Europa. În ceea ce privește organizarea evenimentului, alături de Universitatea Constantin Brâncoveanu se află Institutul Regiunilor din Europa, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), Consiliul Judeţean Argeş și Primăria Municipiului Piteşti.
Din cadrul comitetului de organizare fac parte: prof. univ. dr. Ovidiu Puiu – Rectorul Universității,  conf.  univ.  dr.  Sebastian  Ene  –  Prorectorul  instituției  care  coordonează proiectele de cercetare, Tudorel Popescu – Directorul Direcției de Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice, decanii și prodecanii celor trei facultăți, lect.univ.dr. Iulia Mihai, lect. univ. dr. Dan Micuda și Alexandra Albuquerque – Directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale – ISCAP.
Consiliul științific al conferinței a adus laolaltă personalități reprezentative din comunitate și din mediul științific, dintre care amintim: prof. univ. dr. Ovidiu Puiu – Rectorul Universității, prof. univ. dr. Alexandru Puiu – Rectorul fondator al instituției, Dr. Franz Schausberger   –   Preşedintele Institutului Regiunilor Europene, prof. univ. dr. Anabela Mesquita  – Vicepreşedinte, ISCAP, prof. univ. dr. Lucian Albu – Membru corespondent al Academiei Române, Director, Institutul de Prognoză Economic, prof. univ. dr. Dr. HC Valeriu Ioan Franc – Director General Adjunct, Institutul Naţional de Cercetări Economice, prof.univ.dr. Pavel Năstase – Rector, Academia de Studii Economice, conf. univ. dr. Tudor Pendiuc, Primarul Municipiului Piteşti și alți membri de seamă ai comunității academice.
Evenimentul  cuprinde  cinci  secțiuni  care  abordează  subiecte  distincte  de  maxim interes  actual,  cum  ar  fi:  politici  şi  strategii  de  dezvoltare regională,  politici  financiare, contabile şi guvernanţă corporativă, drept european şi politici publice, management strategic şi antreprenoriat și marketing şi turism. Programul celor două zile este alcătuit astfel încât să cuprindă o sesiune de comunicări științifice în plen și în cadrul secțiunilor propriu – zise și un workshop de cercetare ştiinţifică condus de prof. univ. dr. Anabela Mesquita, vicepreşedinte ISCAP.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați site-ul universității: www.univcb.ro.

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii