Cocoşul de munte – specie periclitată în Europa

de | 29.08.2013 13:37 | Actualitate

Asociaţia Munţii Făgăraş implementează proiectul Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş, proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu în cadrul Axei Prioritare nr. 4 – Protecţia naturii, vizându-se elaborarea planului de management integrat al celor două situri Natura 2000: Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş. Unul din obiectivele proiectului constă în inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de plante, animale și habitate de interes comunitar din aria țintă. În acest context, o pondere însemnată o reprezintă cele 25 de specii de păsări sălbatice importante la nivel european, specii care conferă ținuturilor noastre o valoare deosebită.
Cocoșul de munte, denumit de oamenii de știință Tetrao urogallus, iar popular și gotcan (femela – gotcă), reprezintă una dintre speciile care au determinat desemnarea ariei de protecție specială avifaunistică Piemontul Făgăraș, regăsindu-se pe lista speciilor de păsări care fac obiectul măsurilor de conservare speciale privind habitatele specifice, în scopul asigurării supravieţuirii şi reproducerii în aria lor naturală de răspândire. Este întâlnit în păduri înalte de conifere și la limita de jos a golului alpin, dar și la limita superioară a pădurilor de amestec din tot masivul făgărășan. Zone cu importante densități ale speciei sunt sectoarele superioare ale văilor Cârțișoara, Arpaș, Arpășel și Porumbacu.
Supraviețuirea speciei este periclitată la noi în țară, dar și la nivel european, ca urmare a vânării excesive de către om, a suprapășunatului cu oi și a prădării de către râși, jderi, vulpi, mistreți, câini de la stâne și nu numai. De asemenea, efectivele sunt drastic diminuate în cazul succesiunii mai multor veri secetoase, când se înregistrează o rată crescută a mortalității la pui.
Cocoșul de munte este o pasăre de dimensiuni relativ mari, masculul ajungând la 3-5 kg, fiind ușor de recunoscut. Masculii par de la distanță de culoare neagră. De aproape însă, se poate distinge penajul gâtului de un negru-verzui spre albastru metalizat, pielea roșie din jurul ochilor și coada mare, neagră cu pete albe, distribuite neregulat. La femelă culoarea penajului diferă, fiind predominant de un roșu-castaniu cu pete negre, asemănătoare cu mediul în care cuibărește, cu rolul de apărare împotriva dușmanilor.
În cadrul proiectului Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş vor fi desfășurate activități ce prevăd evaluarea densității efectivelor populaționale, inventarierea și cartarea principalelor zone de rotit, de cuibărit și de hrănire a speciei. De asemenea, experți în cercetarea păsărilor sălbatice, cunoscuți sub numele de ornitologi, vor evalua principalele presiuni și amenințări actuale și potențiale în vederea stabilirii măsurilor adecvate de conservare a acestei specii fermecătoare.
Pentru mai multe informaţii legate de siturile Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş puteţi vizita www.fagaras-natura2000.ro.
Asociația Munții Făgăraș
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii

Ultimele articole