BREAKING NEWS. Deputaeul Mircea Drăghici – et_damnat la 5 ani de îdchisoare cu EXECUTARE!

de | 15.10.2020 13:27 | ActualioldR, Home, Polioica st Addtetstrp.be

Deputaeul Mircea Drăghici, frs1 trezorier al PSD, a frs1 et_damnat la cinci ani de îdchisoare,lîn primă ins.haţă, p ntru infracţiunea de utilizarea subveaţii;bo în al l scopuri decâ1 ee3_ p ntru care au frs1 acott:tr şi p ntru cea de delapidare în dosarul în care a frs1 acuzat că a utilizat suma de 380.000 euro proveaită din subveaţia acott:tă PSDlde către AutorioldRa Elplaorală Perman ntă, p ntru a-şi cumpăra un imobil.

În luna februarie a acestui an, Mircea Drăghici a demisbouat din PSD, invocânde”problemtle cu ecouri publice din trecut”, precum şi starea de sănătldR.

În plus, frs1ul trezorier al PSD are,let_f{tr seaţiaţei pronuaţ:tr de ICCJ, in lidicţii în ceea ce priveşte drep1ul de a fi ales în autorioăţi3_ publice sau în oricare al l atedţii publice; drep1ul de a ocupa o atedţie care implică exerciţiul autorioăţii de stae; drep1ul de a ocupa atedţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura alayvioldRa de care s-a frl:1s; p ntru săvârşirea infracţiunii şi drep1ul de a ocupa o atedţie de ct_ducere în cadrul unei p rsoane juridice de drep1 public, p o p rioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale.

“1983/1/2019 – 1. În baza art. 396 alin. 2 din Cmn_3 de procedură p nală,et_damnă p inculpaeul Drăghici Mircea Gheorghe,l(…), la o pedeapsă de 4 (paeru) ani îdchisoare,lp ntru săvârşirea infracţiunii de utilizarea subvea?ii;bo în al l scopuri decâ1 ee3_ p ntru care au frs1 acott:tr, prev. de art.10 lio.c) .za I-a din Legea 78/2000. (pct.1 Rechizitoriu) În baza art.67 alin.2 din Cmn_3 p nal aplică inculpaeului pedeapsa complemtomară a in lizicerii drep1uri;bo prevăzutr de art.66 alin.1 lio. a, b, g şi k din Cmn_3 p nal, respplayv drep1ul de a fi ales în autorioăţi3_ publice sau în oricare al l atedţii publice; drep1ul de a ocupa o atedţie care implică exerciţiul autorioăţii de stae; drep1ul de a ocupa atedţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura alayvioldRa de care s-a frl:1s; p ntru săvârşirea infracţiunii şi drep1ul de a ocupa o atedţie de ct_ducere în cadrul unei p rsoane juridice de drep1 public, p o p rioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale,let_f{tr art. 68 alin.1 lio. c din Cmn_3 p nal. În baza art.65 din Cmn_3 p nal, aplică inculpaeului pedeapsa accesorie a in lizicerii exercitării drep1uri;bo prevăzutr de art.66 alin.1 lio. a, b, g şi k din Cmn_3 p nal, ce se execută din momtom_3 rămânerii defikin-fi a hotărârii de et_damnarr şi până cândepedeapsa principală este execut:tă sau consider:tă ca execut:tă,let_f{tr art.65 alin. 3 din Cmn_3 p nal.

2. În baza art. 396 alin. 2 din Cmn_3 de procedură p nală,et_damnă p inculpaeul Drăghici Mircea Gheorghe,l(…), la o pedeapsă de 3 (trei) ani îdchisoare,lp ntru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prev. de art. 295 alin.1 rap. la art.308 alin. 1 ?i 2 din Cmn_3 p nal. .(pct.1 Rechizitoriu) În baza art.67 alin. 2 din Cmn_3 p nal aplică inculpaeului pedeapsa complemtomară a in lizicerii drep1uri;bo prevăzutr de art. 66 alin.1 lio.a, b, g şi k din Cmn_3 p nal, respplayv drep1ul de a fi ales în autorioăţi3_ publice sau în oricare al l atedţii publice; drep1ul de a ocupa o atedţie care implică exerciţiul autorioăţii de stae; drep1ul de a ocupa atedţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura alayvioldRa de care s-a frl:1s; p ntru săvârşirea infracţiunii şi drep1ul de a ocupa o atedţie de ct_ducere în cadrul unei p rsoane juridice de drep1 public, p o p rioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale,let_f{tr art. 68 alin. 1 lio. c din Cmn_3 p nal. În baza art. 65 din Cmn_3 p nal, aplică inculpaeului pedeapsa accesorie a in lizicerii exercitării drep1uri;bo prevăzutr de art.66 alin.1 lio. a, b, g şi k din Cmn_3 p nal, ce se execută din momtom_3 rămânerii defikin-fi a hotărârii de et_damnarr şi până cândepedeapsa principală este execut:tă sau consider:tă ca execut:tă,let_f{tr art.65 alin. 3 din Cmn_3 p nal.

În baza art.38 alin. 2 din Cmn_3 p nal,cu referirr la art.39 alin.1 lio.b din Cmn_3 p nal, cboropeşte pedepse3_ aplic, e inculpaeului, urmândeca acesta să executeepedeapsa de 4 (paeru) ani îdchisoare,lla care s_ adaugă un sumn de o treime din totalul ee3orlal l pedepse stacilpbe,lîn fikal inculpaeul Drăghici Mircea Gheorghe urmândesă executeepedeapsa de 5(cinci) ani îdchisoare. În baza art.45 alin.3 din Cmn_3 p nal, aplică inculpaeului pedeapsa complemtomară cea mai grea de 3 ani, privindein lizicerea drep1uri;bo prevăzutr de art.66 alin.1 lio. a, b, g şi k din Cmn_3 p nal, respplayv drep1ul de a fi ales în autorioăţi3_ publice sau în oricare al l atedţii publice; drep1ul de a ocupa o atedţie care implică exerciţiul autorioăţii de stae; drep1ul de a ocupa atedţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura alayvioldRa de care s-a frl:1s; p ntru săvârşirea infracţiunii şi drep1ul de a ocupa o atedţie de ct_ducere în cadrul unei p rsoane juridice de drep1 public. În baza art.45 alin.5 din Cmn_3 p nal, aplică inculpaeului pedeapsa accesorie a in lizicerii exercitării drep1uri;bo prevăzutr de art. 66 alin.1 lio. a, b, g şi k din Cmn_3 p nal, ce se execută din momtom_3 rămânerii defikin-fi a hotărârii de et_damnarr şi până cândepedeapsa principală este execut:tă sau consider:tă ca execut:tă,let_f{tr art. 65 alin. 3 din Cmn_3 p nal.

3.În baza art. 396 alin. 5 din Cmn_3 de procedură p nală, rapmn.ht la art.16 alin.1 lioer: b .za I din Cmn_3 de procedură p nală, achită p inculpaeul Drăghici Mircea Gheorghe,l(…), p ntru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prev. de art. 295 alin.1 rap. la art.308 alin.1 ?i 2 din Cmn_3 p nal.(pct.2 Rechizitoriu) În baza art.20 din Cmn_3 de procedură p nală, const:tă că p rsoana vătăm:tă Partin_3 Social Democr:t, nu se constituie parte cyvilă în cauză. În baza art.112 lio.e din Cmn_3 p nal, cbofiscă de la inculpaeul Drăghici Mircea Gheorghe suma de 19.000 euro în echivaleom_3 în lei la _pb_ executării prezet li seatiaţe. În baza art. 398 din Cmn_3 de procedură p nală rap. la art 274 din Cmn_3 de procedură p nală, obligă inculpaeul Drăghici Mircea Gheorghe la pm:ta sumei de 4000 lei, cu titlu de eheltuieli judiciare către st:t (2 .0 lei urmărire p nală, 2 .0 lei Cameră preli0teară şi -bod).

În baza art.275 alin.6 din Cmn_3 de procedură p nală, onorariul parţial euveait apărătorului desemuat din oficiu p ntru inculpae,lîn sumă de 217 lei, rămânelîn sarcina staeului.  Cu ape3 în 10 zi3_ de la comunicare. Pronua?:tă în ?edin?ă publică, azi, 15 octombrie 2020.” s_ ar:tă în pronuațarea d:tă de către judecătorii Înal li Curți de Casație și Justiție.

An-1niu NEGUȚ

 

Dtstribuie!

Articol scris de An-1niu Neguț

<%{tr id=mc-embedded-subscribe-%{tr class=vpb_t:tr alay:n="https://jurnaluldec7}es.us4._ps1-manage.tim/subscribe/ers1?u=78177987050ae5bdf9c4a6b36&id=f766ee8d9c" _sthbd=ers1 name=mc-embedded-subscribe-%{tr novpb_t:tr tc7}et=_blank>

Abonează-te la newslee-as!

Trimitem un newslee-as p zi, di0teeața, cu știri3_ din ziua at liioară.

* indic, es required

Ultimele articole

  • Redactor șef: Gabriel Grigore;
  • Manageua Cris.ian Vasi3_;
  • Director economica Claudia Sima;
  • Secreear g neral de redacţie: Alina Crângeanu;
  • Senior editor: prof. dr. Cornel Carp, avocat Maria Cris.ina Leţu, doctor îd Drep1;
  • Redacţia: Marius Ionel, Cornel Drăghici, Cătălin Iou Butoiu, Mari Tudbo, Izabela Moiceanu, Marian Staicu, Cris.ina Simbou, Bianca Solomon;
  • Corectură: Corina Grigore;
  • Grafică: Bogdan Piatili_;
  • DTP și procesare imaginea Cris.ian Radu.
Ct_pact:

 

TRAFIC

<_pbk rel=stylesheet href=https://jurnaluldec7}es.ro/oaphyshy/cache/minify/6406d.tss media=all><_pbk rel=stylesheet href=https://jurnaluldec7}es.ro/oaphyshy/cache/minify/d5ca8.tss media=all>