Biserica Vărzaru de la Morăreşti, lăcaş de cult sfinţit de episcopul Gherasim Timuş

de | 9.07.2014 17:49 | Cultură

Mergând pe Drumul European Piteşti- Râmnicu Vâlcea, la Km 40 veți întâlni, pe partea stângă, o biserică impunătoare nu prin arhitectură, ci prin simplitatea ei. Această biserică se numeşte Biserica Vărzaru, după primul ctitor al ei, bulgar de neam. Acesta ridică în 1861 o biserică pentru a-i servi nevoilor sale religioase, iar la 1905 din biserică boierească aceasta devine biserică de enorie. Iată în continuare şi documentul ce atestă sfinţirea de către P.S. Gherasim Timuş, al Argeşului a bisericii Vărzaru. Documentul atestă faptul că biserica a fost „restaurată total” , „iar astăzi, 21 Noiembrie, anul mântuirii una mie nouă sute cinci s’a sfinţit de către Noi Ep. de Argeş Dr. Gherasim Timuş în al 12 lea an al păstoriei Noastre şi 39 lea de Domnie al M.S. Carol I…”. Tot din acest document aflăm că biserica a purtat iniţial hramul Buna Vestire, Duminica tuturor Sfinţilor şi Sf. Ioan Botezătorul.

Ioan Vărzaru ar fi mutat această biserică din alt loc la 1861

Biserica actuală, având hramul Adormirea Maicii Domnului şi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, a fost ridicată în anul 1861 de către Ioan Vărzaru, proprietar de terenuri, de la care-şi trage numele şi biserica şi o bună parte din regiunea înconjurătoare. Tradiţia spune că Ioan Vărzaru ar fi mutat această biserică din alt loc, nu prea departe, loc pe care însă nimeni nu l-a putut identifica până în prezent. Biserica ridicată de Ioan Vărzaru a fost mult mai mică decât cea actuală. În anul 1905 această biserică a fost renovată şi mărită, aducându-se în forma de astăzi. Justificarea primei construcţii a format-o dorinţa şi poate ambiţia ctitorului său de a avea pe moşia sa o biserică ce pare să fi fost o biserică personală la care-şi potoleau setea religioasă familia sa, dar şi locuitorii satului Măncioiu, care se găseau pe moşie. Justificarea actualei construcţii a format-o dorinţa enoriaşilor (după plecarea boierului Vărzaru) de a avea şi ei o biserică asemănătoare celorlalte din comună. Ea devine deci biserica satului Măncioiu, nemaifiind biserica moşierilor care au moştenit, sau au cumpărat moşia lui Ioan Vărzaru. Nu se ştie nimic despre meşterii, arhitecţii, inginerii care au executat această lucrare. Biserica destul de mare, a fost construită în formă de corabie cu două turle. Tradiţia spune că abia se terminase de acoperit cu şiţă, când datorită unei neglijenţe a lucrătorilor a luat foc şi a fost mistuit întregul acoperiş, care a fost apoi refăcut tot cu şiţă, iar în anul 1937 şiţa a fost înlocuită cu tablă zincată.

Biserica a avut în inventarul său o serie de cărţi din secolul XVIII

Pictura bisericii a fost executată de pictorul Gheorghe Corbu din Bucureşti (frescă), iar între anii 1968-1969 pictorul Ion Anghel din Curtea de Argeş înlocuieşte această pictură cu una în stil realist în ulei. Biserica a avut în inventarul său o serie de cărţi de valoare istorică, artistică şi documentară: Mineiul lunii Ianuarie (1774), Iunie şi Iulie (1780), Septembrie şi Octombrie (1776), Noiembrie (1778), etc… Toate aceste cărţi au fost ridicate de către Departamentul de Stat şi Culte şi depuse la mânăstirea Bistriţa din judeţul Vâlcea. Şirul slujitorilor acestei biserici este următorul: Pr. Gheorghe Ţurlescu, Pr. Gheorghe Ghiordunescu, Pr. Constantin M. Popescu, Pr. Ion Lepădatu, Pr. Gheorghe Bîrsoianu, Pr. Dumitru Tudose, Pr. Octavian Duminică. Biserica a fost reparată în 1937, refăcându-se tencuielile exterioare şi interioare, s-a revizuit mobilierul, s-a înlocuit şiţa cu tablă zincată, etc… Valoarea lucrărilor s-a ridicat la circa 100.000 lei, sumă acoperită în întregime de Prefectura judeţului Argeş şi Primăria comunei Deduleşti, contribuţia enoriaşilor fiind foarte mică.

Biserica a mai fost renovată între anii 1966-1969 din banii enoriașilor

Biserica a mai fost renovată între anii 1966-1969, când i s-au făcut lucrări de scoatere a igrasiei, s-a vopsit mobilierul în întregime, pictura a fost înnoită etc. Lucrarea a costat circa 70.000 lei, Sfânta Episcopie acordând ca donaţie doar suma de 9.000 lei, iar restul sumei a fost acoperită de enoriaşi. În toamna anului 1998 a fost întocmit un proiect de restaurare totală a bisericii. Acesta prevedea executarea unei centuri de beton armat la temelie, a unor sâmburi de beton armat şi a unei centuri de beton armat la nivelul cornişei, toate în scopul măririi gradului de asigurare la acţiuni seismice, executarea unei hidroizolaţii bituminoase imediat deasupra centurii de la elevaţie, ridicarea nivelului pardoselii interioare şi placarea acesteia cu gresie porţelanată, executarea unei sistematizări în jurul bisericii, prin construirea unui trotuar şi a unor rigole deschise care dirijează apele pluviale în afara amplasamentului, toate acestea cu scopul reducerii igrasiei, refacerea totală a tencuielilor exterioare, repararea tencuielilor interioare, înlocuirea tâmplăriei, repararea şarpantei şi înlocuirea învelitorii din tablă zincată, ignifugarea şarpantei, toate acestea reprezentând măsuri de reparaţii curente. Aceste lucrări au fost finalizate în anul 2002. Întreaga pictură a fost înlocuită. Icoanele împărăteşti şi praznicale de pe catapeteasmă au fost executate de pictorul Tiberius Nicuşor Duţă din Ştefăneşti, Argeş, iar pictura murală de Costel Toma din Curtea de Argeş. În anul 2004, la hramul Sf. Arh. Mihail şi Gavriil, biserica Vărzaru a fost resfinţită de Prea Sfinţitul Părinte Calinic, episcop al Argeşului şi Muscelului împreună cu un sobor de preoţi. Din 2004 până în prezent au fost întreprinse o serie de alte lucrări şi reparaţii curente (refacerea gardului din partea de răsărit şi miazăzi, revopsirea bisericii, revopsirea şarpantelor şi a turlelor, amenajarea curţii bisericii prin gazonarea spaţiilor verzi, sădirea de tui, trandafiri şi peste 200 de bulbi de lalele şi zambile etc) şi investiţii (construirea unei anexe care adăposteşte camera centralei, o bucătărie, iar pe viitor, la etaj, oficiul parohial şi clopotniţa). M.I.

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii