Web Analytics

APIA: Producătorii agricoli, crescători de animale din sectoarele suin şi avicol primesc 26,1 milioane euro

de | 25.08.2022 10:45 | Actualitate, Home, Politica si Administratie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă că, în perioada 27 august – 15 septembrie 2022, primeşte cereri de solicitare a ajutorului excepţional pentru creşterea şi reproducţia suinelor şi pentru creşterea, reproducţia şi incubaţia păsărilor. Plata ajutoarelor excepţionale, de 129.166.292 lei (26.100.000 euro) se efectuează până la 30 septembrie 2022.

”Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), informează potenţialii beneficiari că, în perioada 27 august – 15 septembrie 2022, primeşte Cereri de solicitare a ajutorului excepţional pentru susţinerea următoarelor activităţi: creşterea şi/sau îngrăşare şi/sau reproducţia suinelor; creşterea şi/sau reproducţia şi/sau incubaţia păsărilor”, a anunţat APIA.

Citește și: Trafic restricționat pe autostradă

Beneficiarii sunt producătorii agricoli, crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, care deţin exploataţii autorizate sanitar veterinar până la data de 24 februarie 2022.

Plata ajutoarelor excepţionale se efectuează până la data de 30 septembrie 2022.

”Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor excepţional în sectoarele suin şi avicol sunt de 129.166.292 lei, echivalentul sumei de 26.100.000 euro stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigură astfel:

a) 63.075.336 lei, echivalentul sumei de 12.745.324 euro, finanţare externă nerambursabilă conforma Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467;

b) 66.090.956 lei, echivalentul sumei de 13.354.676 euro, de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 şi în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie”, precizează APIA.

Cursul valutar este cel stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467. 

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producţie deţinută este de:

a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de producţie animale de reproducţie (scroafe şi/sau scrofiţe montate);

b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie suine la îngrăşat.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar se calculează în funcţie de capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 150.000 euro.

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producţie deţinută este de:

a) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie găini reproducţie rase grele şi/sau tineret de reproducţie, găini ouătoare şi/sau tineret de înlocuire;

Citește și: Bolt şi Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Rutieră reamintesc utilizatorilor cele mai importante reguli de folosire în siguranţă a trotinetelor electrice

b) 20 euro/UVM pentru capacitatea de producţie pui de carne, pui de curcă, precum şi pui de găină eclozionaţi şi/sau pui de curcă eclozionaţi pe serie.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar se calculează în funcţie de capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 100.000 euro.

În situaţia în care sumele centralizate depăşesc resursele financiare aprobate cu această destinaţie, valoarea ajutorului excepţional se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii. Totodată, în cazul în care din resursele financiare alocate rămâne o sumă nedistribuită/neutilizată, aceasta se redistribuie procentual celorlalţi beneficiari cu respectarea sumei maxime de 150.000/100.000 euro per beneficiar, în funcţie de specii.

Scopul acestei scheme de susţinere financiară îl reprezintă acordarea de ajutoare excepţionale, producătorilor agricoli, crescători de animale, din sectoarele suin şi avicol, pentru susţinerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie  – 31 iulie 2022, necesare activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a suinelor, respectiv de creştere şi/sau reproducţie şi/sau incubaţie a păsărilor, în vederea realizării obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienţilor şi aplicarea unor metode de producţie favorabile mediului şi climei, pentru susţinerea activităţii de creştere în anul 2022, prin compensarea pierderilor generate de creşterea preţurilor la furaje, energie electrică şi gaze naturale.

Citește și: O meserie dispare de pe piața muncii

Cererile se depun la centrele judeţene ale APIA pe raza cărora potenţialii beneficiari au sediul social sau unde au depus cerere de solicitare pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor. Formularul de cerere şi documentele justificate ce însoţesc cererea, precum şi Ghidul solicitantului se vor regăsi pe site-ul APIA. Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către beneficiar.

Condiţiile de eligibilitate:

a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

b) să deţină exploataţie cu cod ANSVSA, autorizată sanitar – verterinar;

c) să desfăşoare activitate de creştere şi/sau îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor, respectiv de creştere şi/sau reproducţie şi/sau incubaţie a păsărilor, în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiţia menţinerii activităţii până la data de 31 decembrie 2022;

d) ajutorul de adaptare excepţional se acordă pentru capacitatea de producţie în condiţii minime de bunăstare deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine/păsări, cu scopul de a menţine exploataţia în bune condiţii tehnologice.

Articol scris de Antoniu Neguț

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *