Web Analytics
scris marți, 11.01.2022

31 ianuarie 2022 – termenul limită pentru depunerea cererilor de acordare a ajutorului de stat în sectorul animalelelor

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) primește până la 31 ianuarie inclusiv,  cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în luna decembrie și în trimestrul al IV-lea al anului 2021. 

31 ianuarie 2022 – termenul limită pentru depunerea cererilor de acordare a ajutorului de stat în sectorul animalelelor

CITEȘTE ȘI: STUDIU – Consumul de ciuperci ar putea scădea riscul de depresie

Potrivit APIA, cererile pot fi depuse până la 31 ianuarie 2022, inclusiv la sediile Centrelor Judeţene ale Agenţiei, unde a fost depusă cererea inițială anuală sau se transmit de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc). Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor va fi însoţită de următoarele documente:

CITEȘTE ȘI: Se circulă bară la bară în zona Nord a Piteștiului

a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de Agenția Național pentru Zootehnie (ANZ);b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ;c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; copii certificate conform cu originalul de către solicitant;d) copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta;e) documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz.

Foto: descriptiv

Distribuie!

0 Comentarii