Spitalul Orășenesc Mioveni face angajări. 24 locuri libere

de | 24.03.2021 18:25 | Actualitate

Spitalul Orășenesc Mioveni organizează concurs pentru ocuparea a 24 de posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminată. Informații despre posturile vacante, calendarul concursului și condițiile de participare găsiți mai jos:

“Asistent medical generalist – 8 posturi
– Asistent medical generalist debutant – 1 post
– Asistent medical Laborator – 1 post
– Asistent medical Radiologie – 1 post
– Infirmieră – 10 posturi
– Îngrijitoare – 1 post
– Brancardier – 2 posturi

Condiții specifice de ocupare a posturilor:

• Asistent medical – diplomă de absolvire școala postliceală sau echivalentă (PL) ; 6 luni vechime , aviz de liberă practică.
• Asistent medical debutant – diplomă de absolvire școală postliceală sau echivalentă (PL) ; autorizație de liberă practică.
• Infirmieră – certificat de calificare profesională – infirmieră .
• Îngrijitoare, brancardier – fără vechime.

Citește și Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti angajează îngrijitor

Tipul probelor de concurs:

Proba scrisă va avea loc în data de 16.04.2021, pentru asistenți medicali și în data de 19.04.2021 pentru infirmiere , îngrijitoare și brancardieri.
Proba practică/interviul în data de 22.04.2021 pentru asistenți medicali și în data de 23.04.2021 pentru infirmiere, îngrijitoare și brancardier. Locația probelor de concurs se va comunica pe site –ul spitalului.

ACTE NECESARE PENTRU CONCURS:

Dosarul de înscriere la concurs se depune la serviciul resurse umane din cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni până la data de: 07.04.2021 ora 14.00 și va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de munca sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în munca, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, (se poate depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia candidatului de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat de membru eliberat de OAMMR;
i) taxa de înscriere – 50 lei ;

Citește și Prefectul Emilia Mateescu a derulat o nouă întâlnire despre secțiunea 5 a Autostrăzii Sibiu-Pitești

Calendarul concursului:

Încheierea procedurii de depunere a dosarelor de concurs: 07.04.2020 orele 14.00.
Rezultatele verificării/selectării dosarelor de concurs: 08.04.2020.
Termenul de depunere a contestaţiei la selecția dosarelor 09.04.2021.
Termenul de soluționare a contesției la selecția dosarelor 12.04.2021.
Proba scrisă : va avea loc în data de 16.04.2021, ora 09:30 pentru asistenți medicali generalisti ;
16.04.2021 ora 12:00 asistent medical radiologie și asistent medical laborator.
19.04.2021 începând cu ora 09:30 pentru infirmiere, îngrijitoare și brancardier;

Afișarea rezultatelor probei scrise :

– 19.04.2021 pentru asistenți medicali generaliști , asistent medical radiologie și asistent medical laborator.
– 20.04.2021 pentru infirmiere, îngrijitoare și brancardier.

Termenul de depunere a contestaţiei la proba scrisă: cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei scrise.
Termenul de soluționare a contestației la proba scrisă: cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Citește și 24 Martie – Ziua Internațională de Luptă Împotriva Tuberculozei / Estera Stămoiu: ,,EMPATIZĂM, NU STIGMATIZĂM!”

Proba practică/Interviul se va desfășura astfel:

– pe 22.04.2021 pentru asistenți medicali generaliști , asistent medical radiologie și asistent medical laborator.
– pe 23.04.2021 pentru infirmiere , îngrijitoare și brancardier.
Rezultatul proba practică /interviului : maxim 24 ore de la data finalizării probei.

Termenul de depunere a contestaţiei la proba practică /interviu: cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei practice/interviu.
Termenul de soluționare a contesției la proba practică /interviu: cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Rezultatul final se afişează în data de 26.04.2021 pentru asistenți medicali generaliști , asistent medical radiologie și asistent medical laborator, iar pe 27.04.2021 pentru infirmiere, îngrijitoare și brancardier.
Tematica și bibliografia sunt afișate la sediul instituției și pe pagina de internet a spitalului www.spitalmioveni.ro
Relații la telefon 0730013970- compartiment resurse umane – persoana de contact: Ec.Dinias Elena”, transmite spitalul Mioveni pe Facebook.

Articol scris de Mari Tudor

Distribuie!

0 Comentarii

Ultimele articole