Sever Iosif Georgescu, fizicianul şi inventatorul de la Pietroşani

de | 2.08.2018 15:00 | Cultură

Fizician, inventator și cercetător român care a activat cu prioritate în învățământul universitar și preuniversitar în calitate de profesor de fizică, Sever Iosif Georgescu s-a născut pe 29 martie 1942 în comuna argeșeană Pietroșani. Având o activitate de peste patruzeci de ani, Georgescu a pregătit elevi olimpici internaționali, elevi olimpici naționali, respectiv numeroase prezențe ale elevilor la sesiuni de comunicări și referate științifice. De asemenea, elevii săi au obținut rezultate bune în cadrul prestigioasei competiții internaționale „Primul pas spre Premiul Nobel în fizică”. Metodele de predare utilizate de Sever Iosif Georgescu au fost concepute de însuși acesta și au fost folosite atât în scop didactic, cât și de cercetare. Membru al Departamentului Fizica și Învățământul al Societății Române de Fizică și membru al European Physical Society (EPS), pe parcursul carierei sale a participat la conferințe internaționale de fizică în cadrul cărora a susținut comunicări științifice și didactice.

Grigore Moisil i-a oferit „Diploma de Merit” în 1956

Sever Iosif Georgescu s-a născut la Pietroșani, în familia dulgherului Georgescu If. Iosif (1912-1988), mama sa, Aurelia fiind casnică. Categoria socială a familiei Georgescu If. Iosif a fost de „țărani mijlocași”, la acea vreme fiind formată din șase membri: părinții și patru copii – Ion, Elena-Lonica, Sever Iosif și Virgil. Încă din fragedă copilărie Sever Iosif și-a manifestat interesul față de științele exacte, participând frecvent la olimpiadele și concursurile de matematică și fizică până la faza finală a acestora. Evenimentul ce a avut rol de catalizator al inițierii și formării sale avea să fie întâlnirea cu matematicianul Grigore Moisil, care i-a oferit „Diploma de Merit” în urma participării la etapa finală a Olimpiadei Tinerilor Matematicieni și Fizicieni organizată de Societatea de Științe Matematice și Fizice din România în 1956. Trei ani mai târziu, Sever Iosif Georgescu obține transferul la Școala Pedagogică de Învățători din Câmpulung Muscel în anul III, din dorința expresă a părinților săi de a fi învățător.
În anul 1963 primește titlul de „învățător calificat”, iar în 1964 devine absolvent al Şcolii medii „Dinicu Golescu” din orașul Câmpulung – Muscel. S.I. Georgescu a obținut „Diploma de Maturitate” în urma susținerii examenului de maturitate dat la șapte materii de învățământ, media generală fiind 9.85. În intervalul 1963-1964 activează ca profesor suplinitor de matematică la clasele V-VII în cadrul Școlii Pedagogice, iar ulterior se mută în București pentru a urma cursurile de zi ale Facultății de Fizică și simultan cursurile F.F. ale Facultății de Matematică din cadrul Universității București. În anul 1969 Georgescu a absolvit Facultatea de Fizică, specialitatea Fizica macromoleculelor, cu media generală 9,91, obținând examenul de licență cu media 10. În perioada studiilor universitare Sever Iosif Georgescu a avut activitate științifică, obținând premii la Sesiunea de comunicări științifice studențești, pentru lucrările din domeniul Teoriei relativității, Fizicii polimerilor și Termodinamicii statistice.

Activitatea pedagogică

Începând cu anul 1969 Sever Iosif Georgescu profesează ca asistent universitar la Institutul Politehnic București, Catedra de Fizică I, Facultatea de Energetică și Transporturi. În 1972 devine profesor titular, activând la Colegiul Național „Sf. Sava” București. În paralel, profesorul S.I. Georgescu a desfășurat activitate didactică și metodico-științifică la Liceul de Fizică Măgurele-București (1974-1976) și la Liceul de Electrotehnică nr. 10. În cei peste 40 de ani de activitate didactică și de cercetare în învățământul superior și preuniversitar a pregătit numeroși elevi olimpici. Argeșeanul nostru are diverse mijloace de învățământ de concepție proprie, utilizate în scop didactic, dar și de cercetare, în anul 1975 primind brevet de invenții.
Începând cu anul 1990 profesorul Sever Iosif Georgescu a îndrumat elaborarea unui număr important de lucrări de inițiere în activitatea de cercetare științifică a elevilor Colegiului Național „Sf. Sava” București, printre care și patruzeci și șase de lucrări prezentate între anii 1997-2004 juriului internațional „First Step to Nobel Prize in Physics” (Proceedings International Competition în Research Projects în Physics for High School Students) de la Institutul de Fizică și Academia de Știinte din Polonia, Varșovia, începând cu anul 1992.
Profesorul Sever Iosif Georgescu s-a retras din activitatea pedagogică în toamna anului 2005, însă a continuat să se implice în proiecte didactice până în 2008.

Cărţi publicate

În afară de numeroasele manuale publicate, menționăm printre altele câteva cărți care prezintă semnătura argeșeanului nostru, așa cum ar fi: coautor al cărții „Îndrumător de Metodică și practică pedagogică destinat studenților Institutului Politehnic București”, „50 lecții de fizică fără profesor”, „Fizică Moleculară, căldură și termodinamică, în sprijinul candidaților pentru admiterea în învățământul superior și pregătirii elevilor de performanță”, „Primul Pas spre Premiul Nobel în Fizică”, „Gaze reale și transformări de fază”, „Fizică Moleculară (Teorie, aplicații, probleme-sistem clasic, sistem grilă-extensii, lucrări de laborator)”, „Fundamentele Termodinamicii Clasice (Teorie, aplicații, probleme-sistem clasic, sistem grilă-extensii, lucrări de laborator)”, „Starea lichidă și solidă a materiei (Teorie, aplicații, probleme – sistem clasic, sistem grilă-extensii, lucrări de laborator)” sau coautor al cărții „Gazes Réels et Transformations de Phases – Cours de Physique pour les Classes Prepas Scientifiques, niveau Math-Sup, Math-Spé.”

Distincţii

Sever Iosif Georgescu s-a bucurat și de numeroase distincții, cum ar fi: Diplomă de Excelență acordată de Societatea Română de Fizică (2005), Diplomă care atestă acordarea premiului I în etapa republicană pentru lucrarea „Instalație universală pentru studiul proprietăților fizico-mecanice ale materialelor amorfe” ca rezultat al creației științifice și tehnice din cadrul Festivalului Național „Cântarea României” ediția a V-a, Diplomă de fidelitate pentru contribuție statornică la apariția revistei „Evrika” și cultivarea interesului pentru studiul Fizicii, Diplomă de excelență acordată de Societatea Română de Fizică pentru sprijinul acordat acțiunilor din cadrul „Anului Mondial al Fizicii 2005” sau Diploma „Gheorghe Lazăr Clasa I” pentru merite deosebite în activitatea la catedră și pentru rezultate remarcabile obținute în formarea și educarea tinerilor.
De asemenea, Sever Iosif Georgescu a primit la 31 august 2013 Diploma de excelență prin care s-a acordat Titlul de Excelență pentru activitatea de excepție depusă în slujba comunității, pentru prestigiul moral, profesional și civic, cu prilejul Zilei Fiilor și Cetățenilor de Onoare ai Argeșului și Muscelului, eveniment organizat în cadrul Sărbătorilor Argeșului și Muscelului, ediția a VII-a.

M.I.

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii