Angajări la Direcția Impozite și Taxe Locale! Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele interesate

de | 2.04.2021 03:51 | Actualitate, Home, Politica si Administratie

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 06.05.2021, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Serviciul Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant, sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental–științe sociale, ramura de științe economice sau ramura de științe juridice;
–  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 5 ani;
– competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT

 

 

CITEȘTE ȘI: Florin Mitucă este noul manager al Spitalului Municipal Curtea de Argeş

 

 

Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. “e”.Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:

06.05.2021, ora 10.00 – proba  scrisă;
12.05.2021, ora 10.00 – interviul.

 

 

CITEȘTE ȘI: Elena Lasconi, şocată de proiectul de buget: „L-am primit încropit şi cu întârziere!”

 

 

 

Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia și atribuțiile stabilite în fișa postului  se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon: 0372481819

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face până pe 20 aprilie.

 

 

Distribuie!

Articol scris de Antoniu Neguț

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

Ultimele articole

Priown_anb_title_conltimelept>

_pb0

-24ro-foatura5568/e=searchclassb_title_lass="wurlage_wrap>

24e>Fiooany=buttonst-imag'>

-24ro-foatura5568/e>Coronxanrus. 916 piziec noibuie caută retabilRo/săianizeazuer>

24e>Fiooau Negu5ut_dark">

_pb1 Elev-2t){gldeseiect/locauziuct){glint_adiu-tem-58902">Int_adiu condeşeiec mâcauciucnizeazapmit -inudeț1. Cirre ala Diarticzeagreuna/ău Negu5ut_dark">

_pb2 Meteo: Cum va fi vrempa mâCrăciuvimpozRevelircu Negu5ut_dark">

_pb3 DaciaimpozVismă P/uspostului D”low cle>Fiediu conMioveniu Negu5ut_dark">

_pb4 Pi: per2 piziec cu varit8/a OMICRONgin sstbid=rges.retabilRo/săiau Negu5ut_dark">

xt_inner>

_b_imptext58er>Fgrt8iţ perio/săiei"">SUPLIMENT TERAPLAST / ALEXANDRU STÂNEAN, CEO TERAPLAST: "Nu ne w"mţim lL-aoţile>Fgrt8iţ perio/săiei"!li>

xt_inner>

_b_imptext58er>SUPLIMENT TERAPLAST TigaPoughizeazpifr/!li>

xt_inner>

_b_imptext58er>Îvăţoţilțiba rusă... rbecăind!li>

xt_inner>

_b_imptext58er>SUPLIMENT TERAPLAST Acţiurul TigaPoughi- vioadanBurseir e Va3989nButps:lui nizeazuer>li>

xt_inner>

_b_imptext58er>li>

xt_inner>

_b_imptext58er>PROIECTUL DECODE PRIVIND VACCINUL ROMÂNESC ANTI-COVIDr- APROAPE DE FINAL Vityll Păunes%u acuzihoirixusurnuitelumpastratoriă!li>

xt_inner>

_b_imptext58er>-orulustrucsurn-ang11-22410546le=Print rel=""resate"FAO: Ps:ltlcu ații s păgin awnnsurs emaiecispan>toruluiitesurn- ng11">FAO: Ps:ltlcu ații s păgin awnnsurs emaiecispan>toruluiitesurn- ng11!li>

xt_inner>

_b_imptext58er>DUPĂ JIGNIRILE ADUSE LUI BEN MADADI ÎN AGEA SIF BANAT CRIŞANA Bogdl- Drăgoi, pasibilevăzear/plineesaresite-gir/gconda');} nedr/!li>

xt_inner>

_b_imptext58er>ALEXANDRU STÂNEAN, CEO TERAPLAST: "D989mr caucs:luiem se facecon15% pond=Mea exporitlcuorizeazpifra mârite89"!li>

fooigniv> vli sc_catj-de=10844845;vli sc_invisicss=0;vli sc_httpsity="20eb0537";vli scJsHodi=((-srcset"==dotuii s.i tush(.catto4 e)?ata-src="https:/":"0xmlns='htt");dotuii s.rel=n("50p"+"v>

bscri's=et/java0px;'>'ight='"+ scJsHodi+"uțtcfi:ignjsc.mcfi:ignmcfi:ign.jhumb/"+"0px;'> "30-0');});ng 480cf8671.=fals nadiv cverarore>cmd.push(fdotuii s,window){vli a,c=dotuii s.cs:actEleii s("0px;'>"30c.adi"C cverCor-Lp>";c.getAt>

=n("g 480opener",window.niul);c.getAt>

=n("g 480callpack","put-pb_r0callpackfincdeahere"30try{a=ple s.dotuii s.nerEleii ssByTagNiul("0px;'>"3[0]||dotuii s.nerEleii ssByTagNiul("0px;'>"3[0];} tuch(e){a=!1;} a||(a=dotuii s.nerEleii ssByTagNiul("head"3[0]||dotuii s.nerEleii ssByTagNiul("ge_0_3[0]);a.ple sN_bl.incurtBefor-(c,a7813fdotuii s,window)0-0');});>cX.callQueueetag.c['invoke',md.push(funrmăole.ig(dotuii s.nerEleii sById('AdSense').v ii sHth=48);let isAdBsplaDetntr

=ns({oriyle='br('diispla',ineaictedQueryId:'fcdii0c22bec63a3e94af5a65644fc6b869880e0'});cX.gendEvi s('adBsplaerDetntrsh(',{adBsplaerDetntred:isAdBsplaDetntr vli eb_body esh(_g 48=[{"t">ayh:"0ms",".00 nsityh:"50%","78ltimng_opacityh:"0%","7peed_tpsv0":"easerso-b_b"}]0-0');});.v class=yarpp-thumbnails-ho .v class=yarpp-t{x, (mi16ightpx; min2width style=5dth style-solutidt}.v class=yarpp-t>img,.v class=yarpp-tro-fault{x, (mi15ightpx; min15ight style=5dt}.v class=yarpp-thumbnails-ho .v class=yarpp-ts="ent{ style=7dth style-toptidt;x, (mi15igh}.v class=yarpp-tro-fault>img{ 300px; min15ight 80px, (mi15igh}>/*]]>*/<%2F& umbn78130sheetorewrite href=https://jurnaluldeargesyshy/cache/Codufy/d5ca8. estrata=anup250px;'>nadirce-sutrievte-facx-js-=etra vli rss_retrievte={"facx_url":"0xmls:\/\=https://jurnalulde\/wp'diCod\/diCod-facx.php"}0-0');}); E" data-src=https://jurnaluldeargesyshy/cache/Codufy/179b6.jh>-0');}); ;'>-js-=etra vli DIVI={">

_cfi:i":"%d I

",".

s_cfi:i":"%d I

s"}0vli eb_bui/jur_utilsendrams={"cale-cerch:{"Fini jose mandata v\u0103 asig1/0 c\u0103 a\u021bi pd_r"etsrso sing\u021bicu cor-de:/","eb_ab_ a _no:ce":"caaf0ffa93","fillfacebs="":"V\u0103 rug\u0103măidmpn(){\u021bi urm\u01037/mat suc\u00e2mptlc:","ro8/ac._ id=mfacebs="":"V\u0103 rug\u0103mărempata\u021bi urm\u01037/mat sued=mc:","inarlid":"Gre\u0219it aEmaia mâ/finil","rapucha":"Capucha","prev":"\u00cepp-=maa","previoud":"An ziua ae","n=et":"Mair eD”l","wrong_rapucha":"A\u021bi pd_r"etsrunde-b rapuchaued=nat.","wrong_rheckbox":"Checkbox","igail _waypopd_d":"no","is_ E" data-src=https://jurnaluldeargesyshy/cache/Codufy/b56f2.jh>-0');}); ;'>mpataeleii sarore-js-befor- vli mejsL10n={"langus="":"ro","78rmngd":{"mejs.downap><-fil"":"Descarc\u0103 fi\u0219ierul","mejs.siteanu-f"> Earesiteala> F">aygnj Te rog porne\u0219te-\u021bi ="et_ul F">aygn Earedescarc\u0103 cpastaiece-ali\u0103 vtesiuru mâla 0xmls:\/\=g c.tdobst-ma\/f">aygn\/","mejs.full0pxee(":"Ecranidmpn()","mejs.p>ayh:"Ruleaz\u0103","mejs.pauseh:"Pauz\u0103","mejs.r>aygnh:"P>aygn video","mejs.audio-p>aygnh:"P>aygn audio","mejs.rapush(dembe="entd":"T et>Artiinte\/mbe="er\u0103t","mejs.rapush(dechap nes":"Capitole","mejs.none":"Neme ibrar","mejs.tfrikaand":"Afrikaand","mejs.tlb na-(":"Alb nez\u0103","mejs.drabic":"Arab\u0103","mejs.br>arusa-(":"Bi păus\u0103","mejs.bulgarirn":"Bulgar\u0103","mejs.raralan":"Caralan\u0103","mejs.rhle_seh:"Chle_z\u0103","mejs.rhle_se0w"mplibed":"Chle_z\u0103 (w"mplibc07\u0103)","mejs.rhle_se0u diwn_ait":"Chle_z\u0103 (u di\u021bi_ait\u0103)","mejs.rrp>tirn":"Crp>t\u0103","mejs.rze-h":"Ceh\u0103","mejs.d navirn":"Le_se\u0103","mejs.lithu na-(":"Litu na-(\u0103","mejs.macedselrn":"Macedseern\u0103","mejs.ma>ayh:"Ma>aiez\u0103","mejs.ma>t_seh:"Ma>t_z\u0103","mejs.norweglrn":"Norveglrn\u0103","mejs.ptesirn":"Ptesrn\u0103","mejs.pola E" data-src=https://jurnaluldeargesyshy/cache/Codufy/864c2.jh>-0');}); ;'>mpataeleii sajs-=etra vli _wpmejsSet_mngs={"pluylePath":"\/eefoapax\/js\/mpataeleii s\/","t"> E" data-src=https://jurnaluldeargesyshy/cache/Codufy/bfd15.jh>-0');}); ;'>thrbui/jur-="et_ps-0px;'>-y et_pajs-=etra vli eb_body et_pbeleii ss={"_bordesepush(_pb_blheadgnh:{"id":"_bordesepush(_pb_blheadgnh,"7arntru ":"._bordesepush(_pb_blheadgnh," style="":"top","topOffsst":"0px","bottomOffsst":"0px","topLL-a":"none","bottomLL-a":"none","offsstSur-fi: leg":"="","transyle="":"="","78130s":{"m"et_p_pb_teii s":{" E" data-src=https://jurnaluldeargesyshy/cache/Codufy/436bd.jh>-0');}); window.w3tc_-119ap><=1,window.-119Lp><_ap><_ap> 8671. E" data-src=https://jurnaluldeargesyshy/cache/Codufy/7d501.jh>-0');});