Scrisoare deschisă către cetăţenii oraşului Ştefăneşti (2)

de | 10.05.2012 18:33 | Politica si Administratie

”O altă prioritate a mandatului 2008-2012 a reprezentat-o şi amenajarea de trotuare, un element specific unei localităţi urbane, o utilitate ce permite o rulare decentă de la o zonă la alta a localităţii.
Nu am putut realiza acest lucru decât pe acele zone pe care mai întâi am introdus reţelele subterane, legând astfel zona primăriei cu cea mai populată zonă, aceea a cartierului de blocuri. Am refăcut întregul tronson de trotuar în cartierul de blocuri, iar în acest an continuăm atât către zona de servicii (Service- Ana Imep), dar şi pe traseul blocuri Valea- Mare.
Realizarea de locuri de parcare în zona blocuri a fost şi este în atenţia noastră o prioritate, motiv pentru care am alocat în fiecare an sursa de finanţare pentru reparaţii-modernizare, dar şi pentru crearea de noi locuri de parcare.
O problemă la acest capitol o reprezintă mijloacele de transport cu tonaje medii şi mari ce aparţin diverşilor investitori ce nu-şi amenajază spaţii de parcare (aşa cum prevede legea) şi blochează locuri de parcare pentru locatarii blocurilor sau parchează pe acostamentul străzilor, aducând mari prejudicii covorului asfaltic”.

Învăţământul, cultura şi sănătatea

”Învăţământul, cultura şi sănătatea au reprezentat întotdeauna o prioritate a mandatului şi rezultatele au fost pe măsură. Demarate în 2007 lucrările la Campusul Şcolar Brătianu s-au finalizat în anul 2011 cu trei obiective mari:
• Grădiniţa cu program prelungit pentru patru grupe de copii, dotată cu tot ceea ce este necesar.
• Un locaş pentru Liceul tehnologic, cuprinzând săli pentru probele practice şi teoretice.
• Cu sprijinul bugetului local am finalizat şi predat către copiii din zona blocuri, dar şi pentru tinerii din localitate o modernă sală de sport capabilă să facă faţă tuturor cerinţelor din domeniu.
Am continuat să modernizăm în fiecare an unităţile de învăţământ, iar acolo unde a fost necesar am construit din temelie (cum este noua grădiniţă de la Şcoala nr. 1 Ştefăneşti).
Cu excepţia unităţii de învăţământ de la Enculeşti, în toate celelalte avem apă potabilă şi sistem centralizat de încălzire. Casa de Cultură și sala de sport au devenit locuri în care elevii şi nu numai pot desfăşura activităţi specifice vârstei, pot organiza concursuri sportive, se pot recrea după orele de serviciu. Am sprijinit echipa de fotbal a localităţii şi din surse proprii, vom reuşi să finalizăm şi baza sportivă începută în zona Goleşti.
Întrucât în clădirea “Club Ştefăneşti” îşi desfăşoară activitatea o mare parte din cadrele medicale ce nu au beneficiat de programul de privatizare, am reabilitat clădirea şi suntem în puctul de finalizare a lucrării de refacere în totalitate a reţelei de canalizare şi alimentare cu apă a clădirii. Acest lucru va permite amenajarea în continuare a unui club al pensionarilor, refacerea sălii de spectacole şi a unui punct de colectare taxe şi impozite care să vină în sprijinul locuitorilor din zonă.
Odată cu explozia construcţiilor de locuinţe ce a atins apogeul în anii 2007/2008 s-a profitat tot mai mult, necesitatea creării de noi zone de locuit şi de oportunităţi pentru investitorii privaţi. A apărut astfel necesitatea reactualizării PUG al localităţii, lucrare aflată la final, lucrare ce creează noi zone pentru construcţia de locuinţe, dar şi locuri în care cei ce doresc să investească să nu mai intre în contradicţie cu restricţiile urbanistice. Pentru o mai bună protejare a domeniului public al oraşului Ştefăneşti am cadastrat toate edificiile publice, drumurile clasificate şi nu numai, păşuni şi terenuri de utilitate publică. Prin serviciile de asistenţă socială şi protecţia copilului, am indentificat familiile cu probleme şi am intervenit ori de câte ori a fost necesar. Atunci când sumele de bani pe care statul le aloca pentru diversele categorii de protecţie socială nu au fost suficiente, am intervenit şi am alocat sumele necesare.
Primar, Dorin Mihail Bărbuceanu

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii