S.C. SERVICII INGINERIE GENERALĂ S.R.L – anunț de licitație pentru selecția de oferte în vederea achiziționării de echipamente „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”

de | 30.07.2021 15:27 | Actualitate, Economie

ANUNȚ DE LICITAȚIE pentru selecția de oferte în vederea achiziționării de echipamente „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”

Stimate Domn/Doamnă,

S.C. SERVICII INGINERIE GENERALĂ S.R.L. cu punctul de lucru în localitatea Geamăna, Com. Bradu, Str. Tăbăcăriei, nr. 16, județul Argeș,
vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de echipamente pentru realizarea unui proiect de investiții finanțat prin Programul
Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19”, Prioritatea de investiții 3d –
“Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare’’, cu denumirea „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”.

1. Procedura aplicată: Procedură competitivă aplicabilă solicitanților privați
2. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și economic.
3. Obiectul contractului va consta în: achiziția de echipament motostivuitor.
4. Tip contract: contract furnizare bunuri.
5. Durata contractului: 12 luni
6. Data limită pentru depunerea ofertei: 06 august 2021, ora 16.00
7. Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data emiterii.
8. Adresa la care se depune oferta: Localitatea Geamăna, Com. Bradu, Str. Tăbăcăriei, nr. 16, județul Argeș.
9. Valoarea estimată este de:
Motostivuitor buc 1 206.985,42 lei + tva

Oferta depusă trebuie să respecte specificațiile din documentația de atribuire, referitoare la:

• Cerințe de calificare
• Cerinţe tehnice
• Documente care se vor atașa ofertei. Ajustarea prețului ulterior nu este permis.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la SERVICII INGINERIE GENERALĂ S.R.L., cu sediul în Județul ARGEŞ, localitatea Geamăna, str. TĂBĂCĂRIEI, nr. 16, Corp 3.

Documentația de atribuire se poate procura online la adresa de email dobrescu@sigma-team.ro
Așteptăm oferta dumneavoastră, până la termenul limită menționat anterior, la punctul de lucru al societății noastre.

 

Vă mulțumim anticipat.

Reprezentant legal,
DOBRESCU GABRIELA MARIANA

 

Articol scris de Antoniu Neguț

Distribuie!

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii