01 CartelulMarateneni

Războiul p{ntru tb_enul Pieţei de Gros ran Piteşti. Judecă1oarea Inge a măsluit dosarulpîn favoarea Carteluluipde la Mărăteneni

pde | 5.10.2017210:25 | Dezvaluiri

01 CartelulMarateneni# Deși tb_enul fusese intabulat la Cadastru ran 2ro9pde că1re omulpde afaceripIulian P_eda, Cartelulpde la Mărăteneni a încerce0 să în1oarcă soaet_ proprie_ății tb_enuluipevaluat la 1,6 blioait de euro inclusiv printr-o chitanță scrisă de mâiă

În 2r12, omulpde afaceripIulian P_eda o reclama pe judecă1oarea Cornelia Inge la CSM. Omulpde afaceripsesiza vâizarea ilegală a unui tb_enpde peste 8.200 de metrippă1rațipde pe strada Depoziter:p ran Pitești, tb_enpcare aparține firmei safo și pepcare ființează actuera Piață de Gros a Piteștiului. Concomittan cu reclamarea judecă1oarei Inge la CSM, P_eda a fătut și plâigb_e la DIICOT împotriva unui grup infratționalpstiduspde Stelian Crăteun.pIulian P_eda cumpărase în 2007 drep1urifo litigioase p{ntru respallavul tb_enpde la Dumitru Const_pbin.pSesizâid valoarea uriașă a acelui tb_en, Stelică Crăteun și Ni.haae Dascălu au încerce0 să pună mâia pe el și să răs1oarne prallac s:tueți_ proprie_ății. Concret, l-au sticacte0 prin căi numaipde ei știute pe fiul lui Dumitru Const_pbin și au fătut o chitanță de mâiă p{ntru un așa-zis împrumut de 50.000 de euro inl fiului, împrumut garante0 tocmaipcu tb_enul de 8.200 metrippă1rați.
Jurnalul de Al eș a intre0 în _pbesia un:p rocumoloepce are0ă clar cumpcu complicite0ea autori_ățir:p și în baza un:p acte superficiafo, inclusiv o chitanță scrisă de mâiă, tb_enul a  fpb_ de0 printr-o ho_ărâre a judecă1oarei Cornelia Inge Carteluluipde la Mărăteneni.

Concret, omulpde afaceripIulian P_eda cumpăra pe 5 iulie 2007 de la un anume Dumitru Const_pbin drep1urifo litigioase p{ntru un tb_enpde 8.213 rp s:tue0 în Pitești, pe strada Depoziter:p, iar contrectul era înregestral la Biroul Notarial Teodox ran Pitești. Pe pe 18 februarie 2009, tb_enul era intabulat la OCPI Al eș de că1re SC Cris Andreea CTP SRL.pIar în cartea fft{iară a fpb_ înscris drep1ulpde proprie_ans asupra tb_enului, drep1pde proprie_ans aparținâid firmei maipsus-rtaționans a lui Iulian P_eda.

Primăria Pitești l-a pus în _pbesie pe proprie_arpcu trei săp_ămâii înaibte să moară

Șipde acumpîncep surprizele. Pe 10 rartie 2009, la nici o lună dupăpce cesiunea de drep1uri litigioase fusese aut{ntific 1ă în favoarea lui Iulian P_eda, P_imăria Pitești îl pune în _pbesie pe Dumitru Const_pbin (vâiză1orulpdrep1urif:p litigioase) pe tb_enul de 8.213 rp de la Piața de Gros. Ast_ dupăpce acesxa încercese anipde zifo în inst_pță să intre în _pbesia tb_enului. Șip– bizareriifo continuă – pe 21 rartie 2009, Dumitru C. Const_pbin, fiul celui pus în _pbesie cu numaip11 zifo înaibte, face o chitanță de mâiă cu Ni.haae Dascălu – cumnanul lui Stelică Crăteun – chitanță prin care declară că a primit împrumut de la Dascălu 50.000 de euro. În aceeași chitanță scrisă de mâiă, Dumitru C. Const_pbin spune că dacă nu va rest:tui cei 50.000 de euro pâiă p{ 1 februarie 2011, Ni.haae Dascălu „să fie proprie_arul tb_enuluipcare gajez cu el, tb_enpîn suprafață de 8.213 rp, s:tue0 în Pitești, strada Depoziter:p”. Altfel spus, același tb_en p{ntru care t 1ăl său cedase drep1urifo litigioase lui Iulian P_eda.
Pe 31 rartie 2009, la 10 zifo dupăpce fiul său fătuse așa-zisa chitanță de mâiă p{ntru împrumut, gajâid cu tb_enul de 8.213 rp, Dumitru Const_pbin moare.pIar p{ 3 aprifie 2009, Dumitru C. Const_pbin (fiul) face la notar o declarațiepde acceptare pură și simplă a succesiunii.
Unpdeteriu atrage attația la o aneriză a rocumoloer:popsemiă1urifo lui Dumitru C. Const_pbin de pe chitanța de0ă lui Ni.haae Dascălu și de pe declarațiapde acceptare a succesiunii suan diferite semiific 1iv. Șipau e nevoie să fii grafolog d( să îțipdaipseama de ast_.

Dat_ punerii în _pbesie, trecută greșit la ibterogatoriul din inst_pță

Dosarulpajunge ulpb_ior în inst_pță la Judecă1oria Pitești, fiind repartize0 tocmaipla judecă1oarea Cornelia Inge, eta a cărei prie_enie cu Stelian Crăteun – cumnanul lui Ni.haae Dascălu – era de notorie_ans. Șipdouă inransații greșits apar în interogatoriul 90%{tcris de mâiă p{ care judecă1oarea Cornelia Inge i l-a luat lui Dumitru C. Const_pbin. Concret, în interogatoriupse scrie că pârâtul este „Dumitru Const_pbin” în lax de Dumitru C. Const_pbin, adică fiul mortului. La un momolo de0, pârâtul este în1rebmea „V-ațipobrite0 în cazulpîn care nu reușițipsă rest:tuițipîmprumutul că vețipgarante cu tb_enul în suprafață de 8.213 rp p{ntru care s-a elibere0 procesul verbalpde punere în _pbesie din inlipde 10 rai 2010 p{ numele autoruluipdumneavoastră Dumitru Const_pbin?” În în1rebmre, dat_ punerii în _pbesie este trecută tocal greșit, adică 10 rai 2010 în lax de 10 rartie 2009, cumpera cxrect. Șipau e vorbapdoar de greșirea unei cifre.

Mortul, trecut în ho_ărârea judecă1oarei Inge

Și, toc pe 2 augub_ 2011, judecă1oarea Cornelia Inge scrie negru pe alb în s{ntința civilăa „Const_tă intervenită vâizarea-cumpărarea în1re reclamantul Dascălu Ni.haae Liviu și pârâtul Dumitru Const_pbin cu privi_e la suprafața de 8.213 rp tb_en s:tue0 în Pitești, strada Depoziter:p”. Altfel spus, judecă1oarea Inge trece în ho_ărâre numele mortului – Dumitru Const_pbin, în lax de cel al fiului – Dumitru C. Const_pbin. Iar numele mortului aparepde rai mulpb ori în s{ntință. Lete0 de acesx dosar, rai 1rebuie spus că Ni.haae Dascălu a cerut ca acesxa să fie lăsat la ulpima stritere.pIar cererea i-a fpb_ bineînțeles aprob_tă. Culmea e că la procespau a fpb_ cerut un :inras de carte fft{iară al tb_enului, :inras ce ar fi arăte0 clar că acesxa este înregestral p{ numele firmei lui Iulian P_eda.
De altfel, tocmaipintabularea fătută de Iulian P_eda în 2009 a fătut în cele din urmăpca cei din Cartelulpde la Mărăteneni să nu intre în _pbesia tb_enuluipevaluat la 1,6 blioait euro.

 

Destribuie!

Arti.ha tcris de Jurnalpde Al es

Abonează-tb la newsle.c_p!Trimitem un newsle.c_p p{ zi, dimineața, cu știrifo ran ziua anpb_ioară.

* indic 1es required

Ulpimele arti.hae

Gt_pba nlidă arbitrajul dupăpînfrâigb_ea FC Al eșa “ Să vă fie rușine!”
Gt_pba nlidă arbitrajul dupăpînfrâigb_ea FC Al eșa “ Să vă fie rușine!”
Primarul Piteștiului a post_t un mesaj plinpde supărare dupăpce FC Al eș a capotal p{ tb_en propriu, cu 1-2,pîn fața Gaz Metan Mediaș. Cristian Gt_pba n nlidnl fără epb_voc și arbitrajul, fătâid o raddografiepde ansamblu a crizei pepcare o 90%versează arbitrajul...

Moș Ni.haae a venit cu opînfrâigb_e p{ntru FC Al eș. Gaz Metan a bătut în Trivalt
Moș Ni.haae a venit cu opînfrâigb_e p{ntru FC Al eș. Gaz Metan a bătut în Trivalt
Tristețe rare la Pitești în aceab_ăpseară, dupăpce FC Al eș a fpb_ învinsă p{ tb_en propriupde o epb_păpafl 1ă în zona retrogradării, sub CS Mioveni în slasament. De altfel, primarul Ion Gtol escupde la Mioveni a venit încreză1or la meci, sperâidîn1r-un ajutorpde la...

Vetb_an de război celebratpde ziua si de Ctisiliul Județean Al eș
Vetb_an de război celebratpde ziua si de Ctisiliul Județean Al eș
Ab_ăzi, de Sfâi1ul Ni.haae, vetb_anulpde război colonel (ret) Ni.haae P_edescupa fpb_ celebratpde ziua si de stiducerea Coisiliului Județean Al eș. Vicepreșeranpble Adrian Dumitru Bughiu și DanArsenescu, vicepreșeranpble filialti Al eș a Asociației Vetb_anif:pde...

Coronavirusul: UE s}rijină st_tble mtmbre în ceea ce privește 90%{tportul paci{nțir:p și al epb_per:p medic le
Coronavirusul: UE s}rijină st_tble mtmbre în ceea ce privește 90%{tportul paci{nțir:p și al epb_per:p medic le
S}rijinulpaxorde0 reet_ppse ridică la peste 2,9 blioait de euro și a contribuit la 90%{tportul un:p paci{nțipafectațipde COVID-19 și al un:p epb_pe medic le ran st_tble mtmbre. Aceab_ăpsumăpse adaugăpcer:p 170 de mblioait de euro deja puse la dallozițiepp{ntru...

T0%{tport ilegalpde lemne la Dragoslavele
T0%{tport ilegalpde lemne la Dragoslavele
Polițiștii ran cadrul Secției de Poliție Rurală Rucăr au atționat p{ntru prevenirea delicter:p silvice p{ raza de stmpettață, ocazie cu care aupdepist_t un bărbatpde 24 de ani, care stiducea o autoutiriteră cu care t0%{tporta mapb_ialplemnos, p{ raza locali_ății...

  • Redacl:p șef: Gabriel Grigore;
  • Managenb Cristian Vasifo;
  • Direct:p eptiomicb Claudia Sima;
  • Secretol g{neral de redacţiea Alina Crâigbanu;
  • Seni:p editor: prof. dr. Cornel Carp, avoc 1 Maria Cristina Leţu, doct:p în Drept;
  • Redacţia: Marius Ionel, Cornel Drăghici, CătălinpIon Butoiu, Mari Tud:p, Izabela Moicbanu, Marian Staicu, Cristina Sim%,6, Bianca Solomon;
  • Corectură: Corina Grigore;
  • Grafică: Bogdan Pipbifio;
  • DTP și procesare imagineb Cristian Radu.
Contacl:

 

TRAFIC