Proprietarii construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995 au dreptul să dobândească şi proprietatea asupra terenului aferent acestora

de | 25.05.2017 12:17 | Economie

01 constructie# Dreptul a fost recunoscut în acest an de Înalta Curte de Casație și Justiție
Legea nr. 112/ 1995,  pentru reglementarea  situaţiei juridice a  unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, este o lege reparatorie, prin care  s-a   stabilit  modalitatea de  redobândire  a dreptului de proprietate asupra construcţiilor  de către foştii proprietari, precum şi măsuri de protecţie a chiriaşilor  acestor apartamente, alţii decât foştii proprietari.  

Probleme de drept controversată ce nu a primit o soluţionare unitară de către instanţe până în prezent,  este aceea a regimului juridic al terenului pe care se afla imobilul restituit sau dobândit prin cumpărare în condiţiile acestei  legi.
Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, prevede:
Art. 21. – „Odată cu restituirea în natură şi dobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente, aşa cum au fost determinate la data trecerii în proprietatea statului, cu excepţia suprafeţelor ocupate şi aferente altor construcţii şi dotări edilitare realizate, cu aprobări legale, după această dată”.         
Art. 37. – „În situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor şi, când este cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu respectarea dispoziţiilor art. 26 alineatul ultim din lege”.
Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, au instituit o interdicţie de vânzare a terenurilor aferente imobilelor achiziţionate în baza Legii nr. 112/1995, notificate.
Însă, nicio altă persoană nu poate justifica interes în achiziţionarea terenului aferent casei de locuit şi folosit în baza contractelor de închiriere, singurii care au un drept prevăzut de lege fiind proprietarii construcţiei, care justifică interesul încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, în formă autentică, pentru  terenurile aferente casei de locuit.  
Aceştia sunt titularii unui drept de creanţă, corelativ obligaţiei proprietarului terenului de a-l înstrăina, pentru că astfel, dobânditorul construcţiei să dobândească şi terenul aferent în sensul avut în vedere de dispoziţiile art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 coroborate cu art. 26 alineat ultim din Legea nr. 112/1995.
Prin refuzul unităţii administrativ-teritoriale de a înstrăina doar sub motiv că terenul se află în domeniul său privat şi ca atare, nu este obligată să-l vândă, se încalcă  dispoziţiile legal mai sus menţionate, conduita acesteia fiind abuzivă şi pur discreţionară,  deschizând  calea accesului la justiţie pentru proprietarul construcţiei.
Nici o raţiune a legii nu se opune ca aceste terenuri să facă obiectul înstrăinării către proprietarii construcţiilor edificate asupra lor, pentru a se ajunge astfel, la întregirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren şi construcţii.
Instanţele judecătoreşti au fost învestite cu astfel de acţiuni, însă jurisprudenţa  cu privire la această chestiune de drept a fost neunitară, ICCJ fiind sesizata de o instanţă  judecătorească pentru a rezolva  următoarea chestiune de drept: „dacă dobânditorul construcţiei pe temeiul Legii nr. 112/1995 are un drept de creanţă la perfectarea unui contract de vânzare – cumpărare, prin care să dobândească şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei şi care ar fi temeiul legal al unui asemenea drept.”
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 3/2017 dată în Dosarul nr. 3370/1/2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 142 din 24/02/2017, a statuat următoarele:
”În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate, stabileşte că proprietarul construcţiei are dreptul să dobândească proprietatea şi asupra terenului aferent acesteia şi să solicite, în caz de refuz, pe calea acţiunii în justiţie, obligarea la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.”
Această decizie este obligatorie pentru instanţe, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Doctor în Drept, Floriniţa Ciorăscu

 

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii