Precizări ANAF

de | 11.05.2017 08:10 | Actualitate

precizari anafReferitoar la transmiterea unei circulare ANAF către Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice pe tema impunerii unui ”target” de atragere de sume suplimentare de către inspectorii fiscali, ANAF face precizarea:

La nivelul ANAF nu a fost transmisă nicio circulară referitoare la impunerea unor ținte pentru atragerea de sume suplimentare, de către inspectorii fiscali.

În sarcina ANAF au fost stabilite o serie de obiective, atribuții și măsuri, în domeniul îmbunătățirii colectării impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor sume datorate bugetului general consolidat, respectiv:

1.Potrivit Strategiei instituționale pentru perioada 2017-2020 ANAF are de atins următoarele obiectivele strategice:

-Creşterea conformării voluntare;
-Reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane;
-Îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii;
-Creşterea eficienţei colectării;

2.Potrivit Programului de Guvernare, în vederea creşterii eficacităţii A.N.A.F. în combaterea evaziunii fiscale, a creşterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului, s-au luat o serie de măsuri în acest sens, printre care amintim, stabilirea unor ţinte şi orientarea acţiunilor de inspecţie fiscală către domeniile cu risc mare de evaziune, în baza analizei de risc efectuate.

3.Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, instituția contribuie în domeniul său de activitate la implementarea programului de guvernare şi a altor documente programatice, prin elaborarea şi aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, generale sau sectoriale, prin îndeplinirea mai multor funcţii, printre care şi funcţia de inspecţie fiscală, cu scopul asigurării colectării veniturilor statului la bugetul general consolidat.

4.În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice cuprinse în Strategia A.N.A.F. 2017-2020 şi ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inspecţia fiscală, în conformitate cu reglementările cuprinse în Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015, acţionează pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale.

M.I.

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii