Web Analytics

(P) PROGRAME DE STUDII PERFORMANTE LA UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ

de | 10.09.2021 18:53 | Cultură, Actualitate

Universitatea Româno-Americană din București – instituție privată de învățământ, înfiinţată în anul 1991 cu misiunea de a promovare excelența în educație, inovație și cercetare prin evidențierea valorilor educaţionale ale învăţământului superior american pe fondul bogatelor tradiţii ale învăţământului românesc – oferă programe de studii universitare de licență și masterat acreditate, cu predare în limba română și engleză, în cadrul celor 7 facultăți componente.

### Facultatea de Drept
Programe de licență:
Drept – IF/IFR, 4 ani
Programe de masterat:
Științe Penale – IF, 1 an

### Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional
Programe de licență:
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor – IF/IFR, 3 ani
Programe de masterat:
Administrarea Afacerilor în Turism – IF, 2 ani
Business Management in Tourism & Aviation – IF, 2 ani, predare exclusiv în limba engleză

### Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie
Programe de licență:
Educație Fizică și Sportivă – IF, 3 ani
Kinetoterapie și Motricitate Specială – IF, 3 ani

### Facultatea de Informatică Managerială
Programe de licență:
Informatică Economică – IF, 3 ani
Computer Science for Economics – IF, 3 ani, predare exclusiv în limba engleză
Programe de masterat:
Informatică Economică – IF, 2 ani
Computer Science for Business – IF, 2 ani, predare exclusiv în limba engleză

### Facultatea de Management-Marketing
Programe de licență:
Management – IF/IFR, 3 ani
Marketing – IF/IFR, 3 ani
Programe de masterat:
Managementul Strategic al Firmei – IF, 2 ani
Managementul și Marketingul Organizației – IF, 2 ani
Marketing în Afaceri – IF, 2 ani
Strategic Marketing – IF, 2 ani, predare exclusiv în limba engleză

### Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale
Programe de licență:
Afaceri Internaționale – IF/IFR, 3 ani
Contabilitate și Informatică de Gestiune – IF, 3 ani
Finanțe și Bănci – IF/IFR, 3 ani
International Business – IF, 3 ani, predare exclusiv în limba engleză
Programe de masterat:
Afaceri Internaționale – IF, 2 ani
Finanțe, Bănci, Asigurări – IF, 2 ani
Gestiunea și Auditul Afacerilor – IF, 2 ani
Finance – IF, 2 ani, predare exclusiv în limba engleză – Double Degree cu Universitatea din Siena, Italia
International Business and Entrepreneurship – IF, 2 ani, predare exclusiv în limba engleză

### Facultatea de Studii Economice Europene
Foundation Year (an pregătitor) – IF, 1 an
Programe de licență:
Economie și Afaceri Internaționale – IF, 3 ani
Programe de masterat:
Relații Economice Europene – IF, 2 ani
International Economic Relations & Economic Diplomacy – IF, 2 ani, predare exclusiv în limba engleză

La Universitatea Româno-Americană, admiterea la programele de licență în limba română, se face cu luarea în calcul în media de admitere a mediei de bacalaureat (50%) și a unui Atestat/Certificat (50%) eliberat de instituții de învățământ preuniversitar și recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau atestate recunoscute instituțional în unul dintre domeniile economie, informatică, limba română sau limbi străine.
Candidații care nu dețin atestate, vor susține o Probă de Concurs ce constă într-un Eseu sau Interviu online (la alegerea candidatului) privind motivația alegerii Universității Româno-Americane și a domeniului de studiu (facultate / specializare), și care înlocuiesc susținerea testului-grilă scris din sesiunile de admitere ale anilor anteriori.
Admiterea la programele de licență cu predare în limba engleză se face pe baza unui Interviu online în limba engleză și a documentului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii engleze.
Pentru sesiunea de Admitere – septembrie 2021 (licență), înscrierile se fac până la data de 21 septembrie 2021 (ora 12:00 PM), online pe platforma inscriere.rau.ro, data concursului de admitere fiind 22 septembrie 2021, cu afișarea online a rezultatelor admiterii pe 23 septembrie 2021.

Admiterea la programele de masterat în limba română la Universitatea Româno-Americană se face pe bază de concurs examen scris – eseu/proiect, elaborat în conformitate cu tematica de specialitate afișată pentru programul de studii ales, cu luarea în considerare a mediei de licență, conform procedurii specifice fiecărui program de studii universitare de masterat.
La programele de masterat cu predare în limba engleză, admiterea presupune, în plus față de cele menționate anterior, un Interviu online în limba engleză și un document care să ateste nivelul de cunoaștere a limbii engleze.

Pentru sesiunea de Admitere – septembrie 2021 (masterat), înscrierile se fac până la data de 22 septembrie 2021 (ora 12:00 PM), online pe platforma inscriere.rau.ro, data concursului de admitere fiind 23 septembrie 2021, cu afișarea online a rezultatelor admiterii pe 24 septembrie 2021.

###  DE CE SĂ ALEGI UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ PENTRU VIITORUL TĂU?

Universitatea Româno-Americană investește în educație și performanță, susținându-și financiar studenții prin acordarea de burse, inclusiv prin acoperirea integrală a taxei de școlarizare pentru cei mai buni studenții ai săi. Până în prezent, Universitatea a investit din resurse proprii peste 2 milioane de euro pentru a susține nivelul înalt al performanței academice în rândul tinerilor, prin acordarea a 6.200 de burse de performanță, burse de studiu și burse sociale.
Anual, primii 20% dintre studenții admiși înmatriculați la programele de licență, respectiv 10% la programele de masterat, cu predare în limba română, sunt scutiți de plata taxei, beneficiind de burse de studii, acordându-se, totodată, pe același principiu al performanței, reduceri ale taxei de școlarizare studenților internaționali, de la programele cu predare exclusiv în limba engleză.
Astfel, în anul universitar 2021-2022, sute de studenți și masteranzi au oportunitatea de a studia într-o universitate privată de elită, competitivă național și internațional, fără investiție financiară personală.

Articol scris de Antoniu Neguț

Distribuie!

0 Comentarii