Web Analytics

Organizaţia Judeţeană Argeş „Basarab I” a CMRR a împlinit 30 de ani de la înfiinţare

de | 18.02.2021 13:05 | Cultură, Actualitate

Împlinirea a 30 de ani de la înfiinţarea, la 2 februarie 1991, a Organizației Județene Argeş “Basarab I” a CMRR constituie prilej de satisfacţie, de evocare a drumului parcurs în aceşti ani şi de reflecţie asupra celor ce vin. Cei 30 de ani de prezenţă în viaţa comunităţii argeșene a Asociației Organizația Județeană Argeș “Basarab I” au însemnat ani de eforturi şi dăruire dezinteresată, atât pentru cei care au înfiinţat-o şi au condus-o cu rezultate care nu pot fi contestate de nimeni, cât şi pentru cei 1.387 de membri înscriși în evidență și care au transformat-o într-un veritabil organism viu, care s-a dezvoltat an de an şi a ajuns la nivelul actual de recunoaştere.
În toţi aceşti ani, principala coordonată în care au fost înscrise activităţile desfăşurate a vizat îmbunătăţirea imaginii şi creşterea prestigiului Armatei Române, asigurarea drepturilor fireşti ale membrilor asociației și integrarea acestora în viaţa comunităţii, în ritmul impus de schimbările ce au avut loc în societatea românească. Statutul de utilitate publică, obținut prin HG 284/2018 publicată în MO 396/2018, este o recunoaștere a managementului performant în derularea proiectelor, care au vizat îmbunătăţirea protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi a familiilor acestora și promovarea valorilor fundamentale ale armatei, democraţiei şi statului de drept, intereselor şi simbolurilor naţionale ale României. Ne exprimăm satisfacţia că, prin luciditate şi în spiritul demnităţii şi onoarei militare, Asociaţia Organizația Județeană Argeș “Basarab I” a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere a reuşit să învingă obstacolele care i-au stat în cale, să-şi canalizeze efortul pentru menţinerea statutului de reprezentant al pensionarilor militari care, și după trecerea în rezervă sau retragere, au păstrat gloria străbună şi datoria de a apăra cu orice sacrificiu interesele poporului român. Fie că au slujit ţara pe meleagurile natale, fie că au revenit „acasă” ori s-au statornicit după serviciul îndeplinit în alte zone de interes ale României, cadrele militare au menţinut treaz spiritul dragostei de ţară, al identităţii naţionale şi al respectului faţă de naţiunile care ştiu să ne respecte.

Emblema de merit „Partener pentru Apărare” cls. I din partea ministrului Apărării Naționale

În ziua de 11.02.2021, prin ordin al ministrului Apărării Naționale, a fost acordată Emblema de merit „Partener pentru Apărare” cls. I Asociaţiei Organizația Județeană Argeş “Basarab I” a CMRR, pentru contribuții deosebite la susținerea activităților armatei, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființare – 2.02.1991 Avem convingerea că în perioada următoare vom realiza, cu sprijinul membrilor, generoasele scopuri cuprinse în statutul asociaţiei, vom continua să fim prezenţi în viaţa spirituală şi culturală a comunităţii argeşene și să promovăm în continuare imaginea armatei române. Toate acestea sub îndemnul şi acurateţea devizei noastre: “Cinste și onoare Armatei Române!”.
Col. rtr. Ion Catinca,
Col. rtr. Ilie Stoica,
Col. rtr. Alexandru Ţânţarcu

Citește și Manifestare dedicată iei româneşti în organizarea Asociaţiei „Basarab I” a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere

Citește și ÎPS Calinic explică legenda apărută la răpirea moaștelor Sf. Dimitrie Basarabov

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii