Noutăți pentru agricultori de la Finanțele Publice

de | 23.05.2017 13:00 | Actualitate

finantelepubliceÎntrucât începând cu data de 1 ianuarie 2017 în Codul fiscal a fost introdus art. 3151 care reglementează regimul special pentru agricultori, (în situaţia în care agricultorul care aplică acest regim realizează livrări intracomunitare cu produse agricole, prestări de servicii intracomunitare, achiziţii intracomunitare de bunuri, achiziţii de servicii intracomunitare), are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art.317 din Codul fiscal. În acest sens, înainte de efectuarea acestor operaţiuni agricultorul va depune formularul (091) „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA / Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultori care efectuează livrări intracomunitare de bunuri”, al cărui model s-a modificat şi completat prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1381/27.04.2017 publicat în M.O. nr. 342/10.05.2017 şi conţine informaţii cu privire la înregistrarea / anularea înregistrării în scopuri de TVA a acestor persoane.
Formularul (091) se utilizează la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA şi la eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru (…) agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri.
* Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1381/27.04.2017 publicat în M.O. nr. 342/10.05.2017 în formularul (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal”, s-a introdus o rubrică cu privire la informaţii referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii, conform art.10 alin.(3) din Legea nr.82/1991, republicată, modificările şi completările ulterioare. De asemenea, formularul 098 are şi o anexă, în care să fie cuprinse datele de identificare ale persoanei care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii.

* Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 1382/27.04.2017 publicat în M.O. nr. 342/10.05.2017 în formularul (010) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, s-a introdus o rubrică cu privire la informaţii referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii, conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, formularul 010 are şi o anexă, în care să fie cuprinse datele de identificare ale persoanei care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii.

Distribuie!

Articol scris de Alina Crangeanu

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii