Web Analytics
scris luni, 14.09.2020

Noi contracte încheiate de CAS Argeș cu furnizori de servicii medicale

Având în vedere contextul endemoepidemic în care ne regăsim, C.A.S Arges a considerat oportună demararea unei noi sesiuni de contractare. Intenţia instituţiei este aceea de a asigura o varietate de servicii medicale performante la care asiguraţii argeşeni să poată avea acces cât mai uşor, lărgind, astfel, plaja furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare. Procesul de contractare este susţinut de pevederile legislative existente in materia asigurărilor sociale de sănătate şi se va derula pe parcursul lunii septembrie 2020, pentru următoarele tipuri de asistenţe medicale:

Noi contracte încheiate de CAS Argeș cu furnizori de servicii medicale

– Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi acupunctură,

– Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice,

Contractele/actele adiţionale vor fi întocmite de către Casa de Asigurări de Sănătate Argeş, urmând a fi semnate de ambele parti până la data de 30.09.2020, întreg procesul desfăşurându-se după urmatorul calendar:

  1. Transmiterea documentelor in vederea contractarii: 22 – 23.09.2020

  2. Verificarea documentelor si anuntarea furnizorilor admişi/respinsi pentru contractare: 24.09.2020, prin afisare la avizier-ul institutiei si pe site-ul www.casag.ro

  3. Depunerea contestatiilor va avea loc în data de 25.09.2020, pana la ora 16.00. Afisarea solutionarii contestatiilor se va face pe pagina web a institutiei: www.casag.ro si la avizierul institutiei in data de 28.09.2020

  4. Negocierea clauzelor suplimentare şi încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale va avea loc între 29 – 30.09.2020

Furnizorii interesaţi să intre în relaţie contractuală cu CAS Arges vor trebui să urmărească, zilnic, pagina web a instituţiei, www.casag.ro, loc în care se vor publica toate informaţiile legate de acest subiect: programul stabilit perioadei de contractare, lista documentelor necesare pentru incheierea contractelor, pe domenii de asistenta medicala, precum si formularele tipizateDe asemenea, documentele se pot obţine şi de la sediul instituţiei, din serviciile de specialitate.

Toate documentele necesare incheierii contractelor se vor transmite la adresa contractare2020@casag.ro, în format electronic, fiind asumate fiecare in parte prin semnatura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

Distribuie!

0 Comentarii