Web Analytics
scris miercuri, 05.04.2023

Lecția de drept. Rectificarea înscrierilor din cartea funciară

Când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia, adică radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei mențiuni inexacte.
Situaţia juridică reală trebuie să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie dată în formă autentică notarială ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia, prin care s-a admis acţiunea de fond.
Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic înscris în cartea funciara.

Lecția de drept. Rectificarea înscrierilor din cartea funciară

Acţiunea în rectificara înscrierilor din cartea funciara este imprescriptibilă faţă de dobânditorul nemijlocit, precum şi faţă de terţul care a dobândit cu rea-credinţă dreptul înscris în folosul său.
Dacă acţiunea de fond introdusă pe cale separată a fost admisă, acţiunea în rectificare este, de asemenea, imprescriptibilă atât împotriva celor care au fost chemaţi în judecată, cât şi împotriva terţilor care au dobândit un drept real după ce acţiunea de fond a fost notată în cartea funciară.
Faţă de terţele persoane care au dobândit cu bună-credinţă un drept real prin donaţie sau legat cu titlu particular, acţiunea în rectificare, sub rezerva prescripţiei dreptului la acţiunea de fond, nu se va putea introduce decât în termen de 5 ani, socotiţi de la înregistrarea cererii lor de înscriere.

Citește și Lecția de drept. Neplata impozitelor și a contribuțiilor fapte de evaziune fiscală

Acţiunea în rectificare, întemeiată exclusiv pe dispoziţii, se va putea îndrepta şi împotriva terţelor persoane care şi-au înscris vreun drept real, dobândit cu bună-credinţă şi printr-un act juridic cu titlu oneros sau, după caz, în temeiul unui contract de ipotecă, întemeindu-se pe cuprinsul cărţii funciare.
În aceste cazuri, termenul va fi de 3 ani, socotiţi de la data înregistrării cererii de înscriere formulate de către dobânditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere, cu excepţia cazului când încheierea prin care s-a ordonat înscrierea care face obiectul acţiunii în rectificare a fost comunicată celui îndreptăţit, caz în care termenul va fi de un an de la comunicarea acesteia.

Acțiunea în rectificare tabulară este, de regulă, una accesorie, adică se grefează pe o acțiune principală care are ca obiect, de cele mai multe ori, desființarea titlului în temeiul căruia antecesorul tabular s-a înscris în cartea funciară.
Legiuitorul permite introducerea unei acțiuni pe cale separată dacă acțiunea de fond a fost exercitată separat și există o hotărâre prin care s-a dispus desființarea actului juridic.
Atunci când instanța de judecată admite acțiunea în rectificare, hotărârea de admitere a acțiunii reclamantului se va da împotriva pârâtului, iar atunci când este cazul, contra tuturor dobânditorilor subsecvenți ai acestuia, care vor fi condamnați să tolereze radierea, în tot sau în parte, a înscrierilor efectuate în favoarea lor.

Cu toate acestea, hotărârea judecătorească nu va fi opozabilă persoanelor împotriva cărora acțiunea nu a fost introdusă.
Dacă acțiunea a fost notată în cartea funciară, hotărârea de admitere a rectificării înscrierii nevalabile sau inexacte va fi opozabilă și terțelor persoane care au obținut drepturi după înscrierea acțiunii, în sensul că hotărârea se va executa fără a se ține seama de înscrierile posterioare notării și fără să fi luat parte la proces terții achizitori posterioare notării.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecția de drept. Procedura prealabilă în situația partajului succesoral judiciar

Citește și Lecția de drept. Noutăți în materia vânzării de bunuri. Drepturi noi pentru clienți, obligații suplimentare pentru comercianți

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Din ediția tipărită