Web Analytics
scris miercuri, 07.02.2024

Lecția de drept. În general despre regulamentul intern și fișa postului

Regulamentul intern este, alături de contractul individual de muncă, unul dintre cele mai importante documente care guvernează relația dintre angajator și salariații săi, conține normele și procedurile specifice care trebuie respectate la nivelul companiei în relațiile de muncă, asigurând un grad de detaliu mai mare decât prevederile generale din Codul muncii.
În regulamentul intern, angajatorii trebuie să cuprindă cel puțin următoarele categorii de dispoziții: drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, regulile de SSM aplicabile, procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților, procedura disciplinară, abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile, criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților, regulile privind respectarea principiului nediscriminării extins, informații despre preaviz și politica generală de formare profesională pe care o are angajatorul la nivelul organizației.

Lecția de drept. În general despre regulamentul intern și fișa postului

Fișa postului este un document anexă la contractul individual de muncă prin care se definesc principalele sarcini (atribuții) ce caracterizează munca salariatului, precum și condițiile de muncă sau responsabilitățile pe care le are acesta.
Forma și conținutul fișei de post sunt lăsate la latitudinea angajatorului, astfel că el poate alege ce și cum va include în document, însă de principiu ar trebui ca fișa postului să cuprindă câteva elemente de bază, printre care se numără: denumirea și descrierea postului, codul COR pentru poziția respectivă, locul postului în organigramă, lista responsabilităților și sarcinilor salariatului, aptitudinile necesare pentru ocuparea postului, precum și indicatorii de performanță.
Fișa postului poate fi modificată în privința atribuțiilor sau sarcinilor ce revin unui anumit post de lucru ori de câte ori se modifică natura muncii prestate de angajatul respectiv.

Citește și Lecția de drept. Care sunt cheltuielile într-un proces de partaj succesoral?

În situația în care angajatorul dorește să modifice regulamentul intern, procedura implică o consultare a salariaților, care să poată fi dovedită și scriptic, nu și obținerea acordului lor pe forma documentului.
Chiar în ipoteza în care salariații au propuneri de modificări pe documentul prezentat, angajatorul le va consemna, însă va decide singur dacă va ține sau nu cont de ele ulterior, la redactarea formei finale a regulamentului intern.
Fișele de post sunt aduse la cunoștința salariaților la semnarea contractului individual de muncă sau ori de câte ori sunt modificate, fiind necesar ca fiecare document să fie semnat atât de angajator, cât și de angajat, iar angajatul să aibă și el propriul său exemplar.
Salariații trebuie să aibă acces la regulamentul intern oricând, astfel că el trebuie să fie disponibil fie fizic (prin afișare la sediul angajatorului, spre exemplu), fie pe cale electronică (pe e-mail, intranet etc.), în acest ultim caz, însă, fiind absolut necesar ca soluția tehnică aleasă de angajator să permită și tipărirea, ori salvarea documentului.
Angajatorul are obligația să prezinte regulamentul intern al societății angajaților nou încadrați în muncă chiar din prima zi de lucru.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecția de drept. Sancțiuni aplicabile celor care nu respectă orele de liniște

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Din ediția tipărită