Lecția de drept. Cererea de suspendare provizorie a executării silite

de | 15.03.2023 13:07 | Actualitate, Home, Opinii

Potrivit legislației civile, dacă există urgență și dacă s-a plătit cauţiunea, instanța de judecată poate dispune, prin încheiere și fără citarea părților, suspendarea provizorie a executării silite până la soluționarea cererii de suspendare formulate în cadrul contestației la executare.
Instanța competentă să judece cererea de suspendare provizorie a executării silite este instanța de executare, adică judecătoria de la sediul debitorului.
Condiția prealabilă înregistrării unei cereri de suspendare provizorie a executării silite este reprezentată de existența pe rolul instanței a unei contestații la executare împotriva executarii silite și/sau a titlului executoriu ce stă la baza acesteia, însoțită de o cerere de suspendare a executarii silite până la soluționarea dosarului de contestație la executare.

Totodată, debitorul contestator va trebui să achite o cauțiune (se consemnează la o unitate CEC), care este deductibilă din cauțiunea ce se va stabili pentru soluționarea cererii de suspendare a executării silite și taxa judiciară de timbru în cuantum de 50 lei.
Procedura de judecată se desfășoară fără citarea părtilor, în camera de consiliu și de urgență, instanța stabilind termen chiar și de la o zi la alta, după circumstanțe, deci creditorul nu va avea cunoștință despre această procedură.

Citește și Lecția de drept. Etape de parcurs în procesul de înființare PFA

Pentru a dispune suspendarea provizorie, instanța va trebui în primul rând să verifice dacă situația expusă de debitor este de natură a fi una urgentă, iar continuarea executarii silite va produce un prejudiciu imediat, care nu poate fi remediat prin soluția dată asupra contestației la executare sau prin soluționarea cererii de suspendare a executării.
Cu titlu de exemplu, condiția urgenței poate fi considerată îndeplinită dacă există iminența unei executări silite imobiliare, mai ales asupra locuinței debitorului, întrucât, un adjudecatar de bună credință nu poate fi obligat la restituirea bunului cumpărat la licitație publică, debitorul având cel mult dreptul de a se îndrepta împotriva creditorului pentru prețul încasat.

De asemenea, măsura popririi veniturilor poate reprezenta urgență, întrucât traiul zilnic al debitorului persoană fizică poate fi afectat.
Totodată, instanța de suspendare provizorie va trebui, fără a soluționa fondul contestației la executare, să verifice în aparență temeinicia argumentelor debitorului, respectiv să verifice dacă există suficiente indicii că executarea silită sau titlul executoriu ar putea fi lovite de nulitate sau există alte cauze care împiedică efectuarea actelor contestate.
Cu alte cuvinte, motivele de contestație trebuie să apară ca fiind unele întemeiate, nu derizorii, invocate doar pentru tergiversarea executării silite.

Citește și Lecția de drept. Reguli de amplasare a construcțiilor civile și amenajărilor exterioare

Încheierea instanței prin care aceasta soluționează cererea de suspendare provizorie a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac și se comunică, din oficiu, și executorului judecătoresc, care nu mai poate continua actele de executare silită deja începute și nici nu mai poate efectua acte noi.
Măsura dispusă are durată limitată, respectiv până la soluționarea cererii de suspendare a executării silite, în condiții de contradictorialitate.
În caz de respingere, debitorul va fi îndreptățit să solicite din nou suspendarea provizorie a executării silite numai în măsura în care apar elemente noi de fapt sau de drept, diferite de cele deja analizate de instanța de executare.

Cauțiunea achitată pentru soluționarea cererii de suspendare provizorie a executării silite rămâne indisponibilizată până la soluționarea contestației la executare și este deductibilă din cauțiunea finală stabilită pentru soluționarea cererii de suspendare.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecția de drept. Executarea hotărârilor judecătorești referitoare la minori

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *