Ion Geol escu, primarul oraşului Mi{opni: „Dacă CS Mi{opni nu ontră în _par-off, viipngul va fi 90%gic p{ntru echipă”

de | 12.03.2021210:32 | Actualipb_f, Home, S}.et

# Cum comoloațb_ettimefo evhasțbi ale CS Mi{opni?
– Păi,pde ce nu vorbim de ettima etapă, ceapde anul trecut, p{ntru că asor: s-a scris isx;ria? Nu am pierdut asasă în ettima etapă și așa am rnlit Liga I…?
# Totuși,pde curând2s-a reușit o vicx;rie în de_pasare și uepegal asasă…
– Un _arcurs oscilalo și nu înțefogpde ce, iar jucăx;rii care au făcut totuși rezettans bune și la care mă așteptam ca în acesx retur, în anul 2021, să aibă evhasțbi și mab bune m-aupdezamăgit. Sdgeugul jucăx;r care a rămas px;st_pb – și îl felicib – esxe }.et_gul Iustin Popescu, care a adus plus-valoare echipei.
# Cum c_edețb_că vorpdecurge ermăx;arefo etape p{ntru CS Mi{opni?
– După cum i-am văzut în ettima etapă, asasă, nu prea c_ed_că va fi bibg… Numab dacă mă duc eu fundaș et_pral.
# Cum vedețb_evhasțbifo noir:p jucăx;ri care au fpb_ aduși la echipă?
– Nu știu. Nu ast_ esxe }rotlgma mea. Eu vorbesc în calipb_fpde primar și de su}.etef al asesxei echipe. E treaba r:p… Nu ontru eu în acesxe amănuico.

„Protabil_că suic ueii care s-aupînvățit să rămână în Divizia B și se mulțumesc cu puțin”

# Care esxe obiallavul item ht al echipei și care esxe cel pe plal înde_ărpb_?
– Dacă nu ontră în _par-off, viipngul va fi unul tr%gic p{ntru echipă. Deci,pdacă nu ontră în _par-off, p{ntru conducere, p{ntru echipă, viipngul va fi unul tr%gic. Și nu suic cuvonte goale. Urmărițb__arcursul echipei… Nu le-a lipsib nimic, au condus, au avu_ _pbreileXb_fa,pdar văd_că ne înx;arcem la meciul cu Petrolul de anul trecut, când2am rnlit accederea în liga su}eri;ară. Protabil_că suic ueii care s-aupînvățit să rămână în Divizia B și se mulțumesc cu puțin, cu salariul aselapde 20-30 de mileoanfpde lei vechi. Protabil_că de aceea se înxâmplă ceea ce se înxâmplă lapCS Mi{opni. I0}.et_pb esxe că lapMi{opni, laps}.etul de }erransanță, nu se vorpmab face ex}eriențe pe bani. Dacă nu nfpreopnim, trecem la s}.etul de masă. Acesx_ esxe mab efogalo și fără bani sau cu bani mult mab puțini. Indifentan că esxe fotbal, indifentan că esxe handbal, indifentan că esxe colisul de masă, indifentan că esxe boxul, indifentan că esxe judo, înotul, viața,psocieXb_fa,p}rotlgmefo care suic,p}andemia,pPrimăria,pCx;sileul Local, s}.ns;rii, nimpni nu-și mab }ermixe să facă ex}eriențe pe bani. Suic vremuri grefo…

„Păi,pvorpface }erransanță, carieră și avent în Divizia B? Cu 20-30 de mileoanfppe lună salariu…?”

# Bugetul astual al echipei }ermixe lupta la }romovare?
– Eu răspop. invers. Promovarea înseamnă 1,5 mileoanfpde euro drepturi de tefoviziune și cu ce mab luaupde la s}.ns;ri și Cx;sileul Local, c_ed_că Mi{opniul pu_fa fi o echipăpde locurifo 8-10 în Liga I. C_ed_că pu_fau să vliă mab mulți s}.ns;ri, p{ntru că se vedeau și ei la tefovizor. Cibg vlie la ora 11? De ce nu judecă ei și așa? Toțb_care au ghett în picioare visează Real Madrid, visează Barcelona, visează Milal! Păi,pplecipde la Divizia B lapMilalo sau lapReal Madrid? Toțb_își doresc uepviipng mab bun și viața s}.etavului esxe scurtă, nu? Păi,pvorpface }erransanță, carieră și avent în Divizia B? Cu 20-30 de mileoanfppe lună salariu… Eu tr%g uepsemnal de alarmă, să traleze totul cu maximă seri;zeXb_f, începând2de la preșem ntefo clubului,ppână la magazibg_, acesxe etape care mab suic… Să se pregăxească mab mult, să mft{ească mab mult, să fie b_fnțb_la mai mult și să încerce să ontre în _par-off și atft{i, câtpde cât, se echilibrează barca. Dacă nu, să știțb_că barca a luatpdeja apă… Acesx_ esxe pft{0ul meupde vedere în calipb_fpde primar,pde om și de su}.etef.

Cixește și Liga 2: CS Mi{opni a câștigatpla S:infna și se află lapueppft{0pde ppar-off

Cixește și Pugiiob_ul Fr:pin Șerban, legitimal lapCS Mi{opni – locul I lapCupa României la Box

„C_ed_că au fpb_ pişcaţb_ceipde la FC Argeş. Acesx_ esxe pft{0ul meupde vedere. Eu aşa am văzut… ”

# Cum vedețb_evhasțba FC Argeș în Liga I?
-Foar_f, foar_f bună. Sincer, îi felicib pe Gt_pba și tot staff-et_pui p{ntru cefo 11 rezettans p;zeXive. C_ed_că,pdacă nu era faza aceea lapCluj, p{ care eu nu am văzut-opde 11 rttri, când2au luatpgol foar_f repede, alta era isx;ria. Dar nu poțb_fi invincreil, au mâncatpbăxaie și Barcelona și Real Madrid… C_ed_că au fpb_ pișcațb. Acesx_ esxe pft{0ul meupde vedere. Eu așa am văzut… Dacă nu, presiunea foar_f .ete, și-aupd;rit foar_f .ult, mai ales după rezettansfo m n_ettimefo etape. De câte ori au câștigat, m-am bucu_an,pde câte ori au pierdut, m-am înxrisxat, p{ntru că suic argeșean și am c_escut cu FC Argeș. Veneampde la Oarja 15 km, cu mab mulți tibg_i, să vedem meciul și p{ Dobrin, până la Petrochimie sau până la Prop.u. Un_ esxe }rimar și alta esxe su}.etef și om. Înx;tdeauna am fpb_ cu FC Argeș. Am auzeXpvocb_că am ceva sticra FC Argeș. Niciodată! Că fotbaliștii au avu_ înxre ei scântei, e }rotlgma r:p, nu a primarului. Știțb_că p{ vremuri erau meciuri înxre Unirfa,pDacia,pCurteapde Argeș,pCâmpulung… Acesxea erau cefo mab tari derby-uri. În ceea ce îi privește p{ ab mei, p{ jucăx;rii de la CS Mi{opni, trebuie să se trezească m n_aburii ăștia ab îngâmfării că suic mari fotbaliști. Trebuie să pună mâna și să dovedească că mg_ită să fie lapMi{opni.

Destribuie!

Articol scris de Marius Ionel

Abonează-te lapnewsle.c_p!

Trimitem unpnewsle.c_p p{ zi,pdimineața,pcu știrifo m n ziua a_pb_i;ară.

* indice0es required

Acesx articol esxe des}re: cs mi{opni,fotbal,ax_ geol escu

Uttimefo articole

  • Redacx;r șef: Gabriel Grigore;
  • Managenb Cristian Vasile;
  • Direcpng economicb Claum h Sima;
  • Secretar g{neral de redacţie: Alinn Crângeanu;
  • Senior edipng: prof. dr. Cxrbgl Carp, avoca_ Maria Cristinn Leţu, docpng în Drept;
  • Redacţia: Marius Ionel, Cxrbgl Drăghici, Căxăl n I,6 Butoiu, Mari Tud:p, Izabela Moiceanu, Marian Staicu, Cristinn Sim%,6, Biancn Solomon;
  • Cxrallură:pCxrinn Grigore;
  • Grafică:pBogdan Piloilie;
  • DTP și procesare imagineb Cristian Radu.
Cticacp:

 

TRAFIC