Ioan Dumitrache, fostul rector al Politehnicii Bucureşti

de | 12.05.2011 17:52 | Cultură

Academician, inginer energetician, membru corespondent din anul 2003 al Academiei Române şi membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, argeşeanul Ioan Dumitrache este în  prezent profesor în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Politehnicii Bucureşti, totodată fiind şi şeful catedrei de Automatică şi Ingineria Sistemelor.

Este doctor în specialitatea Automatizări în Sisteme Electrice

Ioan Dumitrache s-a născut la 26 august 1940 în localitatea argeşeană Dârmăneşti şi este doctor  în specialitatea Automatizări în Sisteme Electrice. Argeşeanul a participat la cursurile de vară de la Institutul Politehnic din Worcester- SUA, primind totodată recunoştinţa şi aprecierea colegilor americani. Laureat al Premiului Academiei „Traian Vuia” în anul 1970, Ioan Dumitrache este conducător de doctorat în specialitatea „Sisteme Automate” din 1987 şi până în prezent. Profesor onorific al Universităţii Tehnice din Timişoara, protagonistul nostru a primit numeroase diplome de onoare pentru activitate deosebită în domeniul Automaticii. De asemenea, profesorul este Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice din Timişoara, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Piteşti şi Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova. Argeşeanul se poate lăuda cu Premiul Grigore Moisil şi medalia „Omul Anului”- de la Association of Economic Informatics.

Între 2002 şi 2004 a fost rector al Politehnicii Bucureşti

Ioan Dumitrache a urmat cursurile Liceului „Nicolae Bălcescu” din Piteşti în perioada 1954-1957 şi ale Institutului Politehnic, Facultatea de Energetică din Bucureşti  între 1957-1962. Şi-a continuat specializarea în SUA, Germania şi Franţa. În 1970 a obţinut titlul de doctor inginer în specialitatea automatică. Din 1962 a urcat toate treptele ierarhiei universitare. Din 1982 este profesor la Catedra de Automatică  din cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti. Din 1996 este şi şef al Catedrei de Automatică şi Ingineria sistemelor. A fost prodecan între anii 1976-1984 şi apoi decan în perioada 1984-1990 al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare. Din 2002 şi până 2004 ocupă funcţia de rector al Universităţii Politehnica din Bucureşti. Opera sa ştiinţifică cuprinde elaborarea unei teorii unitare pentru analiza şi sinteza sistemelor fluidice discrete bazate pe fenomenul ataşării jeturilor la pereţi solizi, incluzând elaborarea de modele matematice generale pentru funcţionarea elementelor logice, elaborarea unui sistem unitar de elemente fluidice logice (pentru aplicaţii industriale), elaborarea conceptuală şi fizică a primului element fluidic cu logica de prag şi dezvoltarea unei metodologii unitare de sinteză a sistemelor fluidice cu logica de prag, conceperea şi elaborarea unor algoritmi de reglare şi conducere a proceselor, structuri şi algoritmi robuşti de reglare cu predicţie pentru procesele cu timp mort, proceduri de alegere şi acordare a regulatoarelor respective în funcţie de tipul proceselor, metodologii de reglare cu predicţie pentru procese multivariabile cu timp mort, conceperea şi elaborarea bibliotecii de algoritme de reglare pentru sistemul distribuit SDC, dezvoltarea şi testarea unor algoritmi neliniari cu structură variabilă, conceperea unor structuri adaptive de conducere a proceselor şi analiza robusteţei algoritmilor adaptivi, conceperea şi dezvoltarea unor sisteme de programe pentru proiectarea şi simularea sistemelor dinamice, cercetarea şi elaborarea unor modele matematice pentru caracterizarea unor biosisteme şi procese biotehnologice, în special în domeniul modelării sistemului vizual şi al sistemului respirator, conceperea şi adoptarea unor algoritmi şi structuri pentru reglarea şi conducerea adaptivă şi optimală a acţionărilor electrice, cercetări în domeniul controlului inteligent (a conceput şi testat arhitecturi de conducere hibridă şi autonomă a proceselor, arhitecturi de sisteme inteligente de conducere a sistemelor de fabricaţie etc), a creat primul laborator de Control inteligent şi bioinginerie.

Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 250 de lucrări

Ioan Dumitrache a coordonat mai multe programe de cercetare în domeniul automaticii şi al conducerii inteligente a proceselor şi este preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării din Învăţământul Superior din anul 1998. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 250 de lucrări (monografii, cursuri şi manuale universitare, volume publicate în calitate de editor, studii şi comunicări) apărute în ţară şi peste hotare, între care menţionăm Elemente de execuţie hidraulice şi pneumatice (1967, în colab.), Automatizări electronice (1973, în colab.), Optimizări în sistemele industriale (1979, în colab.), Elemente şi circuite fluidice (1979, în colab.), Tehnica reglării automate (1980), Elemente de electronică şi automatizări (1980, în colab.), Automatizări şi echipamente electronice (1982, în colab.), Elemente de electronică industrială şi automatizări (1983, în colab.), Reglarea numerică a proceselor tehnologice (1984, în colab.), Regulatoare automate (1985, în colab.), Automatizări electronice (1993, în colab.), Introduction to Genetic Algorithms (1995, în colab.), Intelligent Control of Industrial Robots (1995), Comande Numerique et Intelligence Artificielle en Automatique (1997, în colab.), Reţele neuronale în identificarea şi conducerea proceselor (1999), Algoritmi genetici (2000, în colab.) etc.

Este preşedinte al Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Din anul 1979, argeşeanul este membru în Comitetul Tehnic „Optimal Control”, din 1996, preşedintele Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică, din anul 1991, membru în colectivele de redacţie ale revistelor „Studies in Informatics and Automatics” editată de  ICI, „Journal of Information Science and Technology” editată de Academia Română, editor al revistei „Control Engineering and Applied Informatics” editată de Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică. Ioan Dumitrache a participat în calitate de membru în Comitete Internaţionale de Program la peste 20 conferinţe sau simpozioane internaţionale şi a coordonat organizarea conferinţelor cu participare internaţională „Control Systems and Computer Science”. Profesorul Dumitrache este preşedinte al Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, şeful Catedrei de Automatică şi Ingineria Sistemelor, membru al Senatului UPB, director al Centrului pentru Pregătirea Resurselor Umane şi vicepreşedinte al Colegiului Consultativ al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, respectiv al Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare. Academicianul este şi editor a 14 volume, trei dintre ele fiind publicate şi în străinătate. Autor sau co-autor a peste 20 de cărţi, suporturi de curs sau monografii, argeşeanul nostru a fost preşedinte şi copreşedinte a peste 20 de sesiuni ştiinţifice la conferinţe internaţionale organizate în Belgia, Italia, Grecia, Spania, Franţa, China, Anglia, Bulgaria, Ungaria, Germania sau Portugalia.
M.I.

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii