Învăţătorii au dreptul la plata separată pentru orele de sport

de | 15.06.2017 21:32 | Actualitate

01 instantaO problemă controversată în practica instanţelor judecătoreşti și care a fost clarificată de către ÎCCJ a fost cea legată de drepturile salariale ale cadrelor didactice din învăţământul primar care predau ore de educaţie fizică, fără a avea o astfel de specializare.
În  învăţământul primar, de cele mai multe ori, orele de educaţie fizică sunt predate de către învăţători, institutori sau profesori pentru învăţământul primar, deşi aceste ore de educaţie fizică ar trebui predate de către profesori cu studii de specialitate.

Pentru munca prestată în plus, aceste cadre didactice nu beneficiau de plata cu ora, angajatorul apreciind că orele fac parte din norma didactică, întrucât, în cadrul postului de la învăţământul primar, cadrul didactic poate avea un număr variabil de ore de predare, iar orele de educaţie fizică săptămânale fiind predate în cadrul normei didactice, nu se remunerează prin plata cu ora.
Acţiunile formulate de către Sindicat pentru învăţătorii, institutorii şi profesorii din învăţământul primar au primit soluţii diferite, unele instanţe judecătoreşti reţinând că aceste ore fac parte din norma didactică şi nu se plătesc, iar altele apreciind că aceste ore nu fac parte din norma didactică și se plătesc separat, cu ora.
Nefiind cristalizată o jurisprudenţă în legătură cu această chestiune de drept, instanţele au solicitat ÎCCJ clarificarea problemei controversate şi pronunţarea unei hotărâri prealabile în scopul prevenirii apariţiei unei practici neunitare asupra unor drepturi fundamentale ale salariaţilor, respectiv dreptul la salarizare pentru munca depusă.
Prin Decizia nr. 32, pronunţată în  Dosarul nr. 2407/1/2016,  ÎCCJ a stabilit că „În interpretarea dispoziţiilor art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) din Legea nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin.(4) şi alin. (5) din Ordinul nr. 5560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5451/2013 şi art. 8 din Ordinul nr. 4895/2014, orele de educaţie fizică efectuate de învăţători sau de profesori pentru învăţământul primar nu se cuprind în norma didactică a acestora şi se plătesc, separat, cu ora”.
S-a reţinut că, potrivit art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile-cadru de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, conform art. 263 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului s-a stabilit că, în situaţia în care orele de educaţie fizică nu pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate, acestea să fie efectuate de către cadre didactice cu a doua specializare educaţie fizică, iar, în cazul în care nici astfel de personal nu există, orele să fie predate de către învăţătorul titular la clasă.
Astfel, distinct şi suplimentar faţă de norma didactică pe care cadrul didactic titular trebuie să o îndeplinească, acesta poate efectua orele de educaţie fizică la clasele la care este cadru didactic titular, în situaţia în care la unitatea şcolară la care îşi desfăşoară activitatea nu se poate realiza predarea acestor ore de către un profesor cu studii de specialitate sau cu a doua specializare educaţia fizică.

Pentru munca prestată în plus, cadrul didactic are dreptul la plata cu ora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 263 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultă că nefiind vorba despre muncă de valoare egală, în situaţia în care unii dintre învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar efectuează orele de educaţie fizică, ore care nu intră în norma lor didactică, trebuie să fie plătiţi suplimentar faţă de învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar care nu predau aceste ore.
Fiind o decizie obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, acţiunile promovate de către învăţătorii, institutorii şi profesorii din învăţământul primar pentru plata orelor suplimentare de educaţie fizică sunt admisibile, instanţele investite cu astfel de acţiuni urmând să oblige angajatorul la plata drepturilor salariale cuvenite.

Floriniţa Ciorăscu, doctor în Drept

 

Distribuie!

Articol scris de Jurnal de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

Acest articol este despre: florinita ciorascu

Ultimele articole

Miron Cordun, singurul poet piteştean premiat de Uniunea Scriitorilor
Miron Cordun, singurul poet piteştean premiat de Uniunea Scriitorilor

Am inițiat un curs de scriere creativă intitulat „Miron Cordun”. Mulți m-au întrebat de ce acest nume. De ce nu „Marin Ioniță”, conducătorul Cenaclului „Sind Junior”? Da, era o soluție. După părerea mea, Miron Cordun (pseudonim al lui Gh. Cârstea, născut la Priseaca,...

Moise Mitulescu – un ctitor al culturii corale argeşene
Moise Mitulescu – un ctitor al culturii corale argeşene

Mișcarea corală românească a reprezentat dintotdeauna o parte importantă a culturii naționale, ea reprezentând una dintre formele definitorii nu numai ale identității culturale, ci chiar ale ființei acestei nații. Sorgintea tradiției corale naționale își are seva în...

Ambasadorul Franței, oaspete special la Univeristatea din Pitești
Ambasadorul Franței, oaspete special la Univeristatea din Pitești

Univeristatea din Pitești, a găzduit joi, 2 noiembrie, vizita Ambasadorului Franței, Laurence Auer, în România.Aceasta a afirmat că prezența la Universitate se datorează motivului de a concretiza prietenia dintre Franța și România care se construiește prin promovarea...

Dan Ionescu și Marian Năstase
Dan Ionescu și Marian Năstase

De 18 ani, Asociația Oamenilor de Afaceri s-a impus ca o organizație reprezentativă pentru mediul de business din Argeș. Cu tenacitate, muncă și multe lecții învățate uneori din mers, doi oameni au contribuit la longevitatea și seriozitatea acestei organizații...