În atenția contribuabililor! Înlesniri la plată și eșalonări

de | 4.04.2017 11:52 | Economie

finantelepublicePentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vine în sprijinul dumneavoastră, informându-vă că, pentru a vă putea achita obligaţiile fiscale restante, puteţi beneficia de facilităţi, cum ar fi acordarea de înlesniri la plată. Astfel, organele fiscale pot acorda următoarele înlesniri la plată:
-eşalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligaţiilor fiscale
-amânarea la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată.
-amânarea la plată a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată.
-amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, eşalonate la plată, în vederea reducerii cu 75% până la data finalizării eşalonării la plată.
Prin obligaţii fiscale se înţelege :
¤ obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii
¤amenzile de orice fel administrate de organul fiscal central
¤creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care constituie titluri executorii.
Vă prezentăm mai jos avantajele solicitării şi acordării unei eşalonări la plată :
# neînceperea sau suspendarea executării silite a obligaţiilor fiscale
# posibilitatea participării la licitaţiile publice (întrucât obligaţiile fiscale eşalonate la plată nu sunt considerate obligaţii fiscale restante)
# anularea penalităţilor de întârziere în cazul finalizării eşalonării
# necalcularea şi nedatorarea penalităţilor de întârziere pe perioada eşalonării la plată.
Eşalonarea la plată :
** se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, pentru toate obligaţiile fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală. Pentru debitorii care nu constituie nici un fel de garanție, eșalonarea se acordă pe cel mult 6 luni.
** nu se acordă pentru obligaţii fiscale mai mici de 500 lei pentru persoane fizice şi mai mici de 5.000 lei pentru persoane juridice

Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal competent în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a debitorului.

Pentru acordarea unei eşalonări la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
¤ să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băeşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada eşalonării
¤ să aibă constituită garanţie, în cazul obligaţiilor restante mai mari de 5000 lei pentru persoane fizice şi mai mari de 20.000 lei pentru persoane juridic
¤să nu se afle în insolvenţă sau lichidare
¤să nu li se fi stabilit răspunderea şi/sau răspunderea solidară
¤ să aibă depuse toate declaraţiile fiscale potrivit vectorului fiscal sau să fi avut obligaţii fiscale stabilite prin decizie de către organul fiscal.

Articol scris de Alina Crangeanu

Distribuie!

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii