Funcţionarul bancar este funcţionar public

de | 19.07.2017 15:55 | Actualitate

01 instantaFuncționarul public, în înțelesul normei prevăzute la art. 175 din Codul penal, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;
b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate publică, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.
Alineatul 2 al acestui articol a  dat naştere la interpretări diferite, sub aspectul persoanelor care intra în sfera noţiunii de funcţionar public, din perspectiva  Codului  penal, situaţie in care, pentru interpretarea şi aplicarea corectă a legii, instanţele au sesizat ICCJ să clarifice dacă, în sensul legii penale, „funcționarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României, este sau nu funcționar public, în accepțiunea art. 175 alin. (2) din Codul penal”.
Calitatea de funcționar public,  potrivit dispozițiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal, presupune  întrunirea, în mod cumulativ, a următoarelor cerințe obligatorii:
a) persoana să exercite un serviciu de interes public;
b) persoana să fie învestită cu îndeplinirea respectivului serviciu public de către o autoritate publică sau să exercite serviciul de interes public sub controlul ori supravegherea unei autorități publice.
În ceea ce priveşte îndeplinirea unui serviciu de interes public, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în Decizia nr. 26 din 3 decembrie 2014, a arătat că noțiunea de „funcție publică” se află în corelație cu noțiunea de „interes public”, ambele urmărind satisfacerea trebuințelor de interes general,   funcționarul public desfășurand activitatea în scopul realizării interesului public.
Acelaşi complet al ICCJ,  prin Decizia nr. 20 din 29 septembrie 2014, a stabilit că „sunt incluși (în categoria funcționarilor publici asimilați, potrivit art. 175 alin. (2) din Codul penal) particularii care primesc gestiunea unui serviciu public național sau local, economic sau sociocultural, devenind, astfel, de utilitate publică. Este vorba despre subiecți care își desfășoară activitatea în cadrul persoanelor juridice de drept privat cu scop lucrativ: societăți comerciale care, prin intermediul contractelor administrative, valorifică, în interesul colectivității, naționale sau locale, după caz, bunurile și serviciile publice”.
În acelaşi sens, în considerentele Deciziei nr. XIII/2006, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au reținut că „activitatea bancară, deși se realizează de persoane juridice de drept privat, prezintă un incontestabil interes public”.
Curtea  Constituțională  a României, prin decizia nr. 168 din 8 martie 2017, precum si alte decizii în cadrul cărora s-a analizat incidența dispozițiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal, a reţinut că, pentru ca o persoană să fie considerată funcționar public în sensul textului de lege menționat, este suficient să își desfășoare activitatea în cadrul unei persoane juridice al cărei obiect de activitate constă în prestarea unui serviciu de interes public și care este supusă controlului și supravegherii unei autorități publice.
Banca Națională a României reprezintă o autoritate publică, în sensul art. 175 alin. (2) din Codul penal, putând exercita controlul sau supravegherea cu privire la îndeplinirea unui serviciu de interes public.
ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin  Decizia nr. 18/ 30.05.2017 dată în dosarul  nr.977/1/2017/HP/P a  stabilit că, „în sensul legii penale, funcționarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României, este funcționar public, în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal.”
Doctor în Drept, Floriniţa Ciorăscu

Distribuie!

Articol scris de Jurnal de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

Acest articol este despre: florinita ciorascu,functionari publici

Ultimele articole

Logică de patinoar, la Câmpulung
Logică de patinoar, la Câmpulung

Modul de cheltuire a celor două milioane lei date de Guvern pentru ”Câmpulung 500” continuă să ațâțe curiozitatea opoziției pesediste a primăriței Elena Lasconi. A promis edilul că la final de an va face cunoscute detaliile utilizării banilor, dar ”minoritatea” PSD...

Staţii de încărcare donate Câmpulunguluide Holcim
Staţii de încărcare donate Câmpulungului
de Holcim

Implicarea Holcim Romania în viața Câmpulungului continuă, indiferent de cine conduce Primăria. Iar ultima dovadă în acest sens a constituit-o efectuarea unei noi donații. De data aceasta a fost vorba de patru stații de încărcare auto Tesla, care vor fi amplasate...

Cum a câştigat Radu Stancu lupta cu Armata şi Institutul Pedagogic
Cum a câştigat Radu Stancu lupta cu Armata şi Institutul Pedagogic

La 1 iulie 2005, dl. Radu Stancu, din motive de vârstă, s-a retras din funcţia de director general al Muzeului Judeţean Argeş. A avut parte de un manageriat generos, știind, printr-o înțelepciune înnăscută, și nu prin studii la nu știu ce academii, să conducă 40 de...