Fermierii au termen până la 1 septembrie să depună înștiințările la primării!

de | 25.08.2020 09:04 | Actualitate

Fermierii au termen până pe 1 septembrie pentru a depune la sediul primăriilor înștiințările prin care comunică autorităților că au culturi calamitate, este stipulat într-un Ordin comun al Ministerului Agriculturii și Ministerului Afacerilor Interne.

Actul normativ modifică Regulamentul pentru gestionarea situațiilor de criză generate de secetă și introduce noi culturi ce pot fi evaluate de comisii, dar și termene clare pentru depunerea înștiințărilor la primărie.

Ce prevederi aduce noul ordin:
Culturile evaluate de comisii se extind cu culturile de primăvară, dar și culturile de lucernă, trifoi, cele pomicole, viticole și de hamei: ”culturi agricole – înseamnă culturi agricole anuale, lucernă, trifoi, plantații pomicole, plantații viticole, hamei.”
Se introduce termenul de 1 septembrie ca ultimă zi pentru ca fermierii să depună la primării înștiințările privind culturile calamitate, cu excepția culturilor de toamnă, pentru care termenul devine 15 mai: ”Utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafețele destinate producției vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel târziu la data de 15 mai inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 1 septembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole”.
Se introduce termenul de 15 septembrie pentru încheierea proceselor-verbale de calamitare în cazul culturilor agricole, exceptând culturile de toamnă la care termenul a fost 1 iunie: ”Procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc până cel târziu la data de 1 iunie inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole, și se comunică comitetului local pentru situații de urgență”.
 Se introduce termenul de 30 septembrie pentru rapoartele de sinteză în cazul culturilor agricole afectate de secetă, exceptând culturile de primăvară, la care termenul a fost 15 iunie: ”Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înființate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 30 septembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole, și se comunică instituției prefectului, consiliului județean și Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.

Articol scris de Antoniu Neguț

Distribuie!

0 Comentarii