Exclusiv! Cartelul lăcomiei. Am văzut dosarul! Directorul Branişte de la ADP i-a denunţat pe asfaltatori la Consiliul Concurenţei

de | 22.11.2018 13:28 | Dezvăluiri

# Mircea Braniște (foto) a explicat punctual cum și de ce a avut suspiciuni că potul de 5,6 milioane lei nu a fost adjudecat printr-o competiție corectă

De aproape trei luni și jumătate, Consiliul Concurenței investighează o licitație din Pitești. Și asta deoarece există suspiciuni că cinci asfaltatori – General Trust Argeș SRL, Comesad Drumuri SRL, Selca SA, Construct Steel Market SRL și SC Construcţii Drumuri şi Lucrări de Artă SRL – ar fi făcut o înțelegere între ei pentru eliminarea concurenței. Și totul pentru a câștiga lucrări de asfaltare a 13 străzi, în valoare de 5,6 milioane lei, bani puși la bătaie de Administrația Domeniului Public Pitești. “Jurnalul de Argeș” a avut acces, în premieră, la documente importante legate de această investigație, inclusiv la sesizarea pe care ADP Pitești a făcut-o în luna iulie la Consiliul Concurenței. Informațiile și documentele apar în dosarul de la Curtea de Apel Pitești, dosar în care cei cinci asfaltatori au contestat, fără succes, anularea licitației și decizia nefavorabilă ce le-a fost dată de către Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Iar documentele consultate, ca și decizia magistraților vizavi de contestația lor arată mecanismul prin care cei cinci asfaltatori s-au înțeles între ei pentru eliminarea concurenței.

În asociere, au licitat chiar și la 99,99% din valoarea estimată. Singuri, la licitații similare, au licitat la maximum 79,88%

Iată ce au scris oficialii de la ADP Pitești în sesizarea pe care au făcut-o la Consiliul Concurenței în luna iulie. Concret, reprezentanții ADP Pitești au precizat că cei cinci asfaltatori au depus oferte pentru toate cele cinci loturi ”la valori foarte mari, apropiate de valoarea estimată, situate între 93,87% și 99,99% din valoarea estimată. Față de aspectele analizate anterior, trebuie menționat comportamentul celor 5 întreprinderi concurente în cadrul altor proceduri de achiziții publice având același obiect, comparabile din punct de vedere al complexității, valorii și termenului de execuție a lucrărilor cu loturile din cadrul procedurii analizate, în cazul cărora au participat cu oferte individuale, iar valoarea la care au fost atribuite contractele a reprezentat între 54,70% și 79,88% din valoarea estimată a contractelor”.
Foarte interesant, argumentele de mai sus ale ADP Pitești au fost folosite și în punctul de vedere pe care Consiliul Concurenței l-a emis pe 27 iulie a.c.

„Se poate aprecia că cei cinci operatori economici s-au înțeles în scopul maximizării profitului”

Pe 18 octombrie a.c., în cadrul procesului de la Curtea de Apel Pitești, ADP Pitești a depus o întâmpinare, semnată inclusiv de directorul Mircea Braniște, în care a adus noi argumente privind suspiciunile de încălcare a Legii concurenței. ”Din secțiunea participanților din SEAP se poate observa modul de participare pentru fiecare lot. Dintre cei 5 participanți, de fiecare dată se depune câte o singură ofertă a aceleiași asocieri. Se poate aprecia că cei cinci operatori economici s-au înțeles în scopul maximizării profitului prin restrângerea concurenței, având în vedere prețurile ofertate, foarte aproape de valorile estimate. În cazul nostru, cei cinci operatori economici s-au asociat pentru a depune ofertă comună pentru fiecare lot, deși cu ocazia altor proceduri având același obiect și același grad de complexitate au participat cu oferte individuale, îndeplinind cerințele de calificare și cu prețuri mult sub valoarea estimată”, se specifică în întâmpinarea depusă de către ADP Pitești.

Ce oferte au avut asfaltatorii pentru cele cinci loturi licitate

În dosarul de la Curtea de Apel Pitești am găsit și o informare a CNSC (Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor) în care se precizează negru pe alb cu ce oferte au venit cei cinci asfaltatori raportat la valorile estimate. În toate cazurile, ofertele sunt aproape de prețul maxim.
Astfel, pentru lotul 1, cu o valoare estimată de 650.794 lei, liderul de asociere Construct Steel Market a venit cu propunerea de 644.418,16 lei, ceea ce reprezintă 99,02% din valoarea estimată.
La lotul 2, având valoarea estimată de 1.237.511 lei, liderul de asociere Selca a venit cu propunerea de 1.226.399,65 lei, ceea ce reprezintă 99,91% din valoarea estimată de către autoritatea contractantă.
Pentru lotul 3, cu o valoare estimată de 1.240.586 lei, propunerea liderului de asociere General Trust a fost de 1.164.594,37 lei, adică 93,87% din valoarea estimată.
La lotul 4, a cărui valoare estimată era de 1.760.718 lei, liderul de asociere Comesad Drumuri a propus prețul de 1.729.181,18 lei, adică 98,21% din valoarea estimată.
Pentru lotul 5, cu o valoare estimată de 745.046 lei, liderul de asociere Construct Steel Market a propus prețul de 744.968,83 lei, adică 99,99% din valoarea estimată.
Din adresa depusă la dosar de Consiliului Concurenței rezultă că “valorile ofertate sunt foarte apropiate de valorile estimate stabilite pe fiecare lot. Acest fapt determină autoritatea contractantă să nu cheltuiască eficient fondurile alocate”.
Tot reprezentanții CNSC mai precizează că ”asocierea între acești operatori economici a determinat o restrângere (denaturare) a concurenței, prin faptul că le-a permis să stabilească prețuri apropiate de valoarea estimată. Stabilirea unui lider diferit la primele patru loturi conduce la ipoteza anticoncurențială că aceștia și-au împărțit loturile, adoptând un comportament coordonat”.

Deși asfaltatorii au susținut că nu aveau resurse pentru a face lucrările singuri, instanța le-a demontat afirmațiile

Avocații celor cinci asfaltatori au spus în apărarea clienților lor că ”valoarea financiară ridicată ofertată se datorează modului deficitar în care autoritatea contractantă (n.red. – ADP Pitești) a stabilit bugetul pentru realizarea acestui proiect”.
Legat de asociere, apărătorii celor cinci asfaltatori au spus în documentele depuse la instanță că ”asocierea a fost constituită având în vedere că fiecare membru al asocierii nu dispune de resursele materiale (utilaj, personal etc.) necesare executării contractului ce urma a se încheia. Prin urmare, cei cinci operatori economici, prin constituirea respectivei asocieri, în condițiile art. 53 din Legea 98/2016, se asigură că pot realiza lucrările ce fac obiectul contractului în termenii și condițiile impuse de autoritatea contractantă. Astfel, respectiva asociere contribuie la promovarea progresului tehnic al respectivilor operatori economici”.
Tot cei cinci asfaltatori au spus în instanță și că s-au asociat deoarece erau implicați și în derularea altor contracte de achiziții. Numai cu judecătorii Curții de Apel Pitești precizează că aceste motivări ”nu au fost însoțite de probe concludente, din care să reiasă capacitatea tehnică și financiară a petentelor și resursele efective alocate derulării celorlalte contracte de achiziții la data inițierii procedurilor de achiziție în prezenta cauză. În al doilea rând, Curtea reține că, chiar dacă ar fi fost reală susținerea petentelor, atunci acestea aveau posibilitatea de a se prevala de susținerea unor operatori economici în condițiile art. 182 din Legea 98/2016”.
Magistrații Curții de Apel Pitești au venit cu argumente juridice puternice și pertinente în respingerea contestației formulate de cei cinci asfaltatori: ”Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, existența unei practici concertate sau a unui acord anticoncurențial trebuie, în majoritatea cazurilor, să fie dedusă din anumite coincidențe și indicii care, privite în ansamblu, pot constitui, în absența unei alte explicații coerente, dovada unei încălcări a normelor de concurență. Punctul de vedere din 27 iulie 2018 emis de Consiliul Concurenței, care pe baza unei analize vaste, având în vedere proceduri de achiziție similare cu cea din prezenta cauză, a conchis că există indicii rezonabile care fac să se ajungă la concluzia că s-au încheiat acorduri prin care să se denatureze concurența”.
Și tot judecătorii Curții de Apel Pitești și-au motivat decizia și făcând referire la punctul 111 dintr-un document publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 27 aprilie 2004 ce precizează: ”În cazul în care, în urma încheierii acordului, părțile au aplicat și au menținut majorări substanțiale ale prețurilor sau s-au implicat în altă conduită care denotă existența unui înalt grad de putere pe piață, atunci este evident că părțile nu sunt supuse niciunei presiuni concurențiale reale, iar concurența a fost eliminată pe o parte semnificativă a pieței produselor în cauză”. Și legat de acest document oficial al UE, judecătorii spun: ”Or, în speță, prin ofertarea unui preț pentru fiecare lot în parte apropiat, în mod substanțial, de cel menționat în anunțul achiziției, Curtea, în acord cu interpretarea furnizată de Comisia UE mai sus-menționată, reține că încheierea acordurilor de asociere nu a respectat cerințele prevăzute de art. 5, alin. 2 din Legea 21/1996 pentru a se considera că respectivele acorduri nu au avut ca scop implicit denaturarea concurenței”.

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii