Web Analytics

Estera Stămoiu, președinte OAMGMAMR Argeș: ”Ministerul Sănătății susține inițiativele normative ale OAMGMAMR”

de | 20.03.2023 13:42 | Actualitate, Home

Săptămâna trecută s-au încheiat lucrările Consiliului Național al OAMGMAMR la care a participat și doamna Estera Stămoiu, în calitate de consilier național al OAMGMAMR, organizație profesională cu atribuții delegate de Ministerul Sănătății în reglementarea, controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical. Ședința a fost condusă de președintele organizației, domnul Mircea Timofte. Lalucrări a participat domnul Marius-Tiberius Brădățan, secretarde stat în cadrul Ministerului Sănătății, coordonator al activității Compartimentului relația cu Parlamentul din cadrul ministerului.

Pe ordinea de zi a consilierilor naționali au fost o serie de subiecte de interes pentru asistenții medicali, dintre care menționăm:

Citește și: U Cluj – FC Argeș, duel pentru supraviețuire în play-out

– consolidarea datelor privind Registrul unic al asistenților medicali;

– modificarea unor proiecte de Hotărâri ale Consiliului Național;

– informare privind propunerile OAMGMAMR către Casa Națională de Asigurări de Sănătate privind proiectul de Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului –cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale;

– propuneri de modificare a OMS nr. 1137/2018 pentru aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal;

– prezentarea documentelor de lucru ale grupurilor de lucru constituite la nivelul Consiliului Național, grupuri care au avut ca obiect de activitate alinierea la legislația actuală, precum și optimizarea unor reglementări și proceduri privind activitatea de avizare a cabinetelor de practică independentă, de eliberarea avizului anual de exercitare al profesiei, metodologia de reatestare a competențelor profesionale a asistenților medicali;

– propuneri de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificări și completări ulterioare.

În urma dezbaterilor din cadrul ședinței s-a conturat următorul cadru de acțiune:

– necesitatea unei inițiative normative de reglementare a unui  nomenclator al titlurilor de calificare în profesiile de asistent medical generalist, asistent medical, moașă, în scopul asigurării unui cadru unitar de grupare al acestora, în conformitate cu profesiile reglementate de Directiva 2006/55/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Demersul legislativ are în vedere inclusiv completarea Legii exercitării profesiilor de asistent medical generalist, moașă,asistent medical, Anexa 3;

– elaborarea unor propuneri de modificare a Legii nr. 95/2006 prin care  să se creeze cadrul legal necesar recunoașteriicabinetelor de practică independentă înființate de către asistenții medicali, ca furnizori de servicii de îngrijiri medicale. Acest demers legislativ va permite ulterior negocieri Casa Națională de Asigurări de Sănătate privind finanțareaunui pachet de servicii acordate în cadrul acestor cabinete;

– realizarea pașilor necesari publicării în Monitorul Oficial a Hotărârilor Consiliului Național adoptate în cadrul ședinței,asupra cărora vom reveni de îndată ce ele vor fi publicate, moment din care devin opozabile tuturor asistențiolor medicali;

– identificarea unor mecanisme unitare de avizare a exercitării profesiei, ghidate de scopul acesteia, ca activitate de supraveghere și control al exercitării profesiilor de asistent medical generalist, asistent medical, moașă. Acest demers are la bază situațiile întâlnite la nivelul filialelor și își propune să circumscrie avizarea exercitării profesiei în specialitatea conferită de titlul de calificare;

– adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Național prin care a fost suspendat dreptul de liberă practică unui asistent medical pentru fapte ce constituie abateri de la normele Codului de etică și deontologie al asistentui medical;

Pentru concretizarea acestor propuneri ale Consiliului Național al OAMGMAMR, reprezentantul Ministerului Sănătății, domnul Tiberius Brădățan, în intervențiile avute și–a manifestat întreaga colaborare și disponibilitate de a susține și a promova inițiativele organizației profesionale privind consolidarea contribuției, rolului și valorii asistenților medicali.

”Îmi exprim încrederea că toate aceste propuneri legislative se vor concretiza și vor avea un impact direct atât asupra asistenților medicali, ca profesioniști, cât și asupra pacienților, ca beneficiari ai îngrijirilor de sănătate.

Organizația profesională își continuă astfel, preocuparea constantă de modernizare a cadrului de exercitare a profesiei, alături de Ministerul Sănătății ca partener în adoptarea deciziilor în cadrul sistemului de sănătate”, ne-a declarat Estera STĂMOIU, președinte OAMGMAMR Argeș.

Articol scris de Bianca Solomon

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *