Conducerea Electroargeş (ELGS) acuză Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) că acţionează abuziv în legătură cu compania şi mai ales cu Ştefan Constantin, preşedintele Consiliului de Administraţie (CA), se arată într-o adresă remisă astăzi de emitent operatorului pieţei.

Electroargeş arată că „avalanşa de solicitări, amenzi şi măsuri dispuse într-o perioadă scurtă de timp (…) pot destabiliza activitatea conducerii Electroargeş, iar o asemenea conduită este contrară dispoziţiilor art. 15 din Codul Civil: «Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe»”.

Compania apreciază în adresa remisă bursei şi acţionarilor că „ASF exercită în mod excesiv şi nerezonabil drepturile de care dispune, cel puţin, spre exemplu, dreptul de a solicita «oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F.», în condiţiile în care se solicită în mod repetat Electroargeş răspunsuri în termene de 24 de ore, pentru chestiuni care sunt lămurite şi/sau fără legătură cu competenţele ASF, şi, mai mult, se invocă în mod expres în adresele ASF aplicarea sancţiunilor contravenţionale dacă nu există conformare în termen la solicitări”.

Potrivit Electroargeş, ASF a pus emitentul într-o situaţie cel puţin dificilă, dacă nu nelegală, „din moment ce, pe lângă avalanşa de solicitări, amenzi şi măsuri, toate cu solicitări de răspuns în termen imediat, s-a dispus de către ASF, în mod expres, prin Decizia ASF nr. 958/05.08.2020, masura să fie convocată de către CA o nouă AGOA, cu ordinea de zi solicitată de acţionarul Tudor Dumitru, efectul fiind că ar urma a fi rediscutate aspecte pentru care există hotărâri ale acţionarilor, faţă de interpretarea ASF (greşită – nota companiei) că orice solicitare trebuie să conducă la convocarea AGOA, indiferent de cuprinsul acesteia, şi că nu se poate refuza sub nicio formă convocarea AGOA la solicitarea unui acţionar îndreptăţit”.

Ştefan Constantin, preşedintele CA, menţionează într-o altă adresă, remisă ASF, că a decis „iniţierea măsurilor legale atât împotriva ASF, cât şi a persoanelor din conducerea acestei instituţii, care acţionează abuziv”.

Mai mult, Electroargeş acuză ASF că are „interese personale sau, după caz, legături oculte”, cu acţionarul Tudor Dumitru. Totodată, compania informează supraveghetorul că va respinge comunicarea cu ASF şi că „nu vom mai răspunde «în 24 de ore (cum solicită ASF – n.r.)» absolut niciunei solicitări emisă de către ASF, urmând ca instanţele de judecată să verifice dacă aceste solicitări au un temei legal, şi dacă există obligaţia emitentului de a răspunde în termene atât de scurte la solicitările fără temei ale instituţiei dvs., urmând a se analiza şi dacă situaţia Electroargeş este una specială pe piaţa de capital, şi dacă există un tratament diferenţiat faţă de toţi emitenţii, situaţie care nu poate fi explicată decât prin existenţa unor legături oculte care determină şi abuzul ASF”.

Compania mai spune că va „reacţiona imediat şi pe absolut toate căile legale pentru a atrage atât răspunderea ASF cât şi a persoanelor care exercită abuziv funcţii în conducerea acestei instituţii”.

Preşedintele CA Ştefan Constantin a fost amendat recent de către ASF cu 60.000 de lei pentru că nu a dat curs solicitării de convocare transmisă de acţionarul Tudor Dumitru. Aceasta este una dintre cele mai mari amenzi date de ASF în cazul conducerii unei companii listate.

Conducerea Electroargeş acuză practic ASF că este parte în „operaţiunea nelegală a acestui acţionar minoritar de a prelua abuziv controlul Electroargeş”, acţionar cu o deţinere de 12,84% din companie.

„Suntem sigur că măsurile ASF vor face deliciul pieţei de capital şi a investitorilor, atestând riscurile la care aceştia se pot expune dacă decid să investească pe piaţa de capital datorită competenţei deosebite a persoanelor din conducerea ASF, care au dispus aceste măsuri, şi că ASF va regăsi şi în aceste împrejurări justificări inedite şi texte de lege inexistente şi pentru această situaţie”, conchide adresa Electroargeş.

Citește articolul integral pe bursa.ro