Web Analytics

Comunicat de presă

de | 8.10.2018 15:13 | Economie

Comunicat de presă

Costeşti, 08.10. 2018

Beneficiarul proiectului SC L&G ABSOLUT ADMIN SRL anunţă demararea implementării proiectului „Dezvoltarea capacităţii de producţie şi creşterea competitivităţii economice a SC L&G ABSOLUT ADMIN SRL ”, cod SMIS 2014+ 115188, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, implementat de către L&G ABSOLUT ADMIN SRL în Satul Broşteni, Oraşul Costeşti, Nr. 320, Corp C 2.1., Județul Argeş, Cod poștal 115201 cu o valoare totală de 6.566.534,49 lei, din care 3.893.713,23 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor) este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Sud Muntenia.
Locul de implementare: localitatea Broşteni, Oraş Costeşti, Nr. 320, Corp C 2.1, județul Argeş
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 03.09.2018 – 31.07.2020.
Obiectivele proiectului sunt: dotarea societăţii cu 6 active corporale respectiv 3 active necorporale necesare realizării investiţiei iniţiale; creșterea numărului de salariați până la sfârșitul implementării proiectului prin crearea a 1 nou loc de muncă cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, respectiv menținerea a 8 locuri de muncă.

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii