Cine mai crede în Moş Crăciun?

de | 29.12.2011 17:22 | Opinii

În „buna tradiţie” a ultimilor ani, se pare că, şi în această perioadă a sărbătorilor de iarnă, vom avea parte de modificări ale legislaţiei fiscale – aplicabile chiar de la începutul noului an – aşa cum rezultă din proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, postat spre dezbatere publică în data de 02.12.2011, pe site-ul Ministerului de Finanţe. La o primă lecturare a modificărilor propuse, personal nu am reuşit să identific un impact semnificativ al acestora nici asupra comportamentului fiscal al contribuabililor şi nici asupra creşterii nivelului încasărilor bugetare.
Spre exemplu, prin modificările propuse sunt instituite noi situaţii în care fiscul operează din oficiu anularea înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor. Acestea devin incidente în cazul contribuabililor care nu desfăşoară efectiv, pe fond, activităţi economice sau care au un comportament fiscal inadecvat (raportat la obligaţiile lor fiscale de natură declarativă sau la menţiunile din cazierul fiscal), chiar dacă – spre deosebire de reglementările actuale – aceştia nu sunt declaraţi inactivi sau nu au activitatea suspendată prin înscrierea menţiunii la Registrul Comerţului. Tot în direcţia anulării înregistrării în scopuri de TVA, contribuabilii  – care în anul precedent au înregistrat o cifră de afaceri sub plafonul de scutire de 119.000 lei – pot solicita oricând, pe parcursul anului următor, scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA şi, implicit, aplicarea corespunzătoare a regimului special de scutire, fără a mai fi ţinuţi (ca în prezent) de obligativitatea exercitării acestei opţiuni până la data de 20 ianuarie a anului următor. Noutatea propusă a se aplica din anul 2012 constă şi în faptul că acei contribuabili menţionaţi anterior nu vor mai fi obligaţi să procedeze la ajustarea TVA-ului (prin intermediul ultimului decont de TVA depus) dedus şi aferent bunurilor de capital şi/sau stocurilor achiziţionate până la data de 31 decembrie 2011 – să recunoaştem, o măsură corectă şi într-adevăr în sprijinul contribuabililor! Totuşi, dacă tot se doreşte “plasarea” unui număr cât mai mare de contribubili în afara calităţii de plătitor de TVA – cred eu, din raţionamente fiscale corecte, pentru a limita numărul fraudatorilor din domeniu, care “operează pe piaţă” – nu înţeleg de ce nu a fost ridicat şi nivelul plafonului special de scutire, care ar fi avut efect direct cel puţin în cazul dereglementărilor voluntare ?!
Tot pe linie de TVA, la solicitarea înregistrării în Registrul Operatorilor Intracomunitari, se introduce un “prag de semnificaţie” raportat la obligaţia asociaţilor/acţionarilor de a prezenta cazierul judiciar – respectiv, numai dacă aceştia deţin peste 5% din capitalul social.
Începând cu anul 2012, la nivelul accizelor se estimează menţinerea acestora la nivelul actual în cazul tuturor sortimentelor de cafea şi majorarea acestora cu aproximativ 4,4% în cazul motorinei, măsură care se preconizează că va aduce la bugetul general consolidat venituri suplimentare de 346,3 milioane lei – rămâne de văzut dacă „socoteala de acasă se potriveşte cu cea din târg”!
În altă ordine de idei, în cazul contribuabililor care în anul fiscal precedent au realizat un venit brut peste echivalentul în lei a 100.000 euro, se propune instituirea obligaţiei de a trece de la determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit la determinarea în sistem real. Ca măsură de lărgire a bazelor de impozitare, se prevede impozitarea (pe baza normelor de venit) veniturilor realizate din închirierea, în scop turistic, a camerelor din locuinţele proprietate personală (cu o capacitate de cazare cuprinsă între una şi cinci camere) – deşi, în acest caz, s-ar putea să fie mai mare daraua decât ocaua, deoarece (având în vedere modalitatea de declarare insuficient reglementată) este posibil ca şi costurile administrării fiscale să depăşească veniturile realizate din această sursă.
Şi, în final, „piesa de rezistenţă” a noilor modificări propuse: posibilitatea deducerii parţiale, în proporţie de 50%, a taxei aferente achiziţiei de autovehicule de transport persoane şi a combustibilului necesar funcţionării acestora. Măsura respectivă urmează a fi aplicată – în aceleaşi condiţii de deductibilitate limitată – nu numai în cazul taxei pe valoarea adăugată, ci şi a cheltuielilor (privind impozitul pe profit sau pe venit, după caz) aferente achiziţiilor în cauză. Văd această măsură nu neapărat ca o încurajare a mediului de afaceri, ci mai mult ca una de PR privind noile modificări fiscale, cu un impact vizibil (în primul rând) la nivelul promovării mediatice, să se ştie doar că a fost modificat Codul Fiscal şi sunt ajutaţi întreprinzătorii. E cam ca în bancul ală când Iţic se plânge rabinului că locuinţa lui e prea mică pentru toată familia, bagă treptat animalele domestice în casă şi, când începe să le scoată iar afară, locuinţa îi pare din ce în ce mai mare!
Şi, în mare, cam asta e tot cu noile modificări fiscale…adică, păstrăm „tradiţia”, le facem în pragul sărbătorilor de iarnă şi – ca să nu mai zică nimeni că schimbăm, dar nu modificăm – băgăm ceva „cu audienţă”, gen deducerea în proporţie de 50%. Cam aşa e şi cu Moş Crăciun: el vine în fiecare an pe hornul casei, dar păcat că nu există! 
Deunăzi, îmi spunea un amic de al meu (de altfel, un investitor destul de mărişor, de felul lui) că, din toate impozitele, cel mai drag îi este TVA-ul, iar argumentaţia lui a fost una tare „simpatică”: are de unde să scadă, pe viitor! Desigur, şi eu i-am replicat că speranţa moare ultima (că doar citisem ultimul proiect de act normativ privind modificarea codului fiscal)…
Dragoş Pătroi

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii