Web Analytics

Anunț privind finalizarea proiectului „EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII VENUS BCLMOB CLASS SRL PRIN INFIINTAREA UNEI NOI UNITATI”

de | 11.11.2020 10:35 | Actualitate, Economie

ANUNȚ DE PRESĂ

Pitești, noiembrie 2020

Privind finalizarea proiectului „EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII  VENUS BCLMOB CLASS SRL PRIN INFIINTAREA UNEI NOI UNITATI”

S.C. VENUS BCLMOB CLASS S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul  „EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII  VENUS BCLMOB CLASS SRL PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI NOI UNITĂȚI”, Cod SMIS 113410, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Contractul de finanţare nr. 2687 a fost semnat în data de 09.07.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit consolidarea poziției societății prin îmbunatățirea competitivității economice, prin extinderea și diversificarea productivității acesteia.

În acest sens, firma a achiziționat o linie tehnologică pentru producția de serie a mobilierului din pal melaminat, o linie de prelucrare a panourilor din MDF în vederea finisării prin vopsire, o linie tehnologică pentru prelucrarea sticlei plane, o linie tehnologică de vopsire (finisare), o linie de imprimare, un sistem termosolar, un pachet software proiectare mobilier și o mașină orizontală de ambalat în folie extensibilă, ceea ce a condus implicit la dezvoltarea durabilă a companiei, la respectarea normelor de mediu și la creșterea competitivității pe piața specifică.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Extinderea capacității de producție prin creșterea numărului de active tangibile
  • Creșterea competivității pe piață, prin crearea liniei de vopsitorie mdf
  • Creșterea calității produselor și serviciilor prin inovarea proceselor de producție

Rezultatele așteptate:

  • Dotarea societății cu echipamente noi, de ultimă generație
  • Crearea a două locuri de muncă.

Impactul pozitiv a fost resimțit și în dezvoltarea companiei, prin inovarea procesului tehnologic, respectiv alinierea acesteia la normele de mediu și la creșterea competitivității pe piața specifică.

Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 8.731.112,11 lei, valoarea totală eligibilă fiind de 7.337.069,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă a fost de 4.498.912,50lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R.  3.824.075,63 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional 674.836,87 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului 2.838.156,50 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului a fost de 1.394.043,11 lei.

Durata de implementare a proiectului a fost de 45 luni luni (03.04.2017- 31.12.2020).

Locul de implementare a proiectului este inregistrat ca punct de lucru la adresa din: Regiunea Sud-Muntenia, judetul Arges, , localitatea Bascov, sat Bascov, str Paisesti, nr 136

Detalii suplimentare puteți obține de la: CRISTIAN DANIEL BULF – Administrator, tel: 0724 026 408, e-mail: venusbclmobclass@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

 

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii