Web Analytics

Anunț privind finalizarea proiectului ,,EXTINDEREA CAPACITĂȚII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ROWEB DEVELOPMENT SRL ÎN VEDEREA DEZVOLTARII SERVICIILOR PRESTATE’’

de | 16.06.2021 18:21 | Actualitate, Economie

ANUNȚ DE PRESĂ

Pitesti, iunie 2021

Privind finalizarea proiectului ,,EXTINDEREA CAPACITĂȚII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ROWEB DEVELOPMENT SRL ÎN VEDEREA DEZVOLTARII SERVICIILOR PRESTATE’’

SC ROWEB DEVELOPMENT S.R.L., în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlul ,,EXTINDEREA CAPACITĂȚII ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ROWEB DEVELOPMENT SRL ÎN VEDEREA DEZVOLTARII SERVICIILOR PRESTATE’’, cod SMIS 116584, proiect co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Contractul de finanţare nr. 3789 a fost semnat în data de 20.02.2019 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea și creșterea competitivității firmei, prin realizarea și prestarea pe piata internă a activitaților de realizare a softului la comandă, de înaltă calitate și în condițiile unui flux de producție perfecționat, dotat cu programe informatice avansate și echipamente moderne și eficiente, la nivel european.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Servicii – creșterea volumului serviciilor oferite în categoria serviciilor de realizare a softului la comandă
 • Financiar – menținerea creșterii cifrei de afaceri anuale;
 • Resurse materiale (active corporale și necorporale)- construirea unui spațiu în care să se desfășoare activitatea specifică a companiei, dotarea cu echipamente si programe informatice performante;
 • Resurse umane – angajarea de personal specializat- crearea a 6 locuri de munca noi in cadrul societății.

Rezultate obținute:

 • Construirea unui spațiu de prestare a serviciilor adecvat, un imobil cu birouri D+P+3E necesar funcționării activității;
 • Achiziționarea de dotări necesare în spațiul construit, echipamente IT, echipamente de birotică si programe
 • informatice;
 • Achiziționarea unei instalații de panouri solare pentru producerea apei calde menajere în regim propriu;
 • Asigurarea tuturor utilităților necesare funcționării obiectivului;
 • Amenajarea spațiilor exterioare aferente imobilului;
 • Au fost create 6 locuri de muncă noi in cadrul societății.

Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 3.758.214,11 lei, valoarea totală eligibilă a fost de 3.086.840,23 lei.

Valoarea contributiei publice a fost de 1.963.822,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. a fost de

1.669.249,46 lei (54,08%), valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional a fost de 294.573,43 lei (9,54%), iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului a fost de 1.123.017,34 lei (36,38%). Valoarea neeligibilă inclusiv TVA a proiectului a fost de 671.373,88 lei.

Durata de implementare a proiectului a fost de 52 luni (01.03.2017-30.06.2021).

Locul de implementare a proiectului este: Bulevardul Frații Golești, nr.132, Municipiul Pitești, județ Argeș, Regiunea Sud-Muntenia

Impactul proiectului : prin implementarea proiectului societatea a diversificat categoriile de servicii si a crescut calitatea acestora, a menținut și a creat locuri de muncă, compania realizând pași importanți în creșterea competitivității pe piața specifică.

Detalii suplimentare puteți obține de la: domnul Viorel Marius COSTEA – Administrator, tel: 0723608492, email: vcostea@roweb.ro.

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii