A fost scos la concurs postul de manager la Spitalul de Boli Cronice Călinești

de | 25.02.2021 11:56 | Actualitate, Home, Politica si Administratie

S-a scos la concurs postul de manager la Spitalul de Boli Cronice Călinești. Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului de Boli Cronice Călinești, str.dr. Ion Crăciun nr. 484, până în data de 5 martie 2021, ora 14.00, numai în zilele lucrătoare.

Etapele de desfășurare ale concursului sunt: verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 8 martie 2021, etapă eliminatorie; etapa de susținere a probelor de evaluare, care cuprinde: proba scrisă – test grilă, care va avea loc în data de 11 martie 2021, ora 11.00, probă eliminatorie; proba orală – susținerea proiectului de management, care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 18 martie 2021, ora 11.00.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea lista de zece teme, care va fi adaptată la nivelul Spitalului de Boli Cronice Călinești:

– – Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului;

– – Siguranța și satisfacția pacientului;

– – Îmbunătăţirea managementului resurselor umane;

– – Evaluarea serviciilor de sănătate furnizate de spital;

– – Analiza situaţiei economico – financiare a spitalului;

– – Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii;

– – Strategia managementului în domeniul achiziţiilor;

– – Strategia managementului în activitatea de investiţii;

– – Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului;

– – Planificarea și organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului.

Proiectul se realizează individual de către fiecare candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 20 pagini, la care se pot adăuga anexe, după caz, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14, Times New Roman, spațiere la un rând. Proiectele care nu respectă oricare dintre cerințele impuse vor fi declarate respinse.

CITEŞTE ŞI: Bariera de pe strada Lânăriei va fi automatizată înainte de construirea pasajului

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: cunosc limba română, scris şi vorbit; sunt absolvente ale unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic și au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; sunt absolvente ale unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii sau sunt absolvente ale unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; nu au fost destituite dintr-o funcție de conducere sau nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 5 ani; sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Distribuie!

Articol scris de Antoniu Neguț

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

Ultimele articole

S-a aprins iluminatul festiv în Câmpulung
S-a aprins iluminatul festiv în Câmpulung

Centrul municipiului muscelean s-a aprins miercuri seară, fiind luminat de zeci de mii de beculețe care ornează bradul de Crăciun și mobilierul urban. Primărița Elena Lasconi a fost cea care a marcat începutul manifestărilor de sărbători, fiind inaugurat și patinoarul...

Hologramă cu operele lui Brâncuşi la Teatrul „Davila”
Hologramă cu operele lui Brâncuşi la Teatrul „Davila”

Duminică, 28 noiembrie, la Teatrul „Alexandru Davila” au avut loc mai multe evenimente. A fost deschiderea Festivalului Internațional al Teatrului de Studio InterFest 2021, ediția a XXV-a, premiera spectacolului „Brâncuși, mon amour” (în care managerul teatrului,...