Simona Bucura Oprescu – mesaj de Sfânta Maria

𝑨𝒅𝒐𝒓𝒎𝒊𝒓𝒆𝒂 𝑴𝒂𝒊𝒄𝒊𝒊 𝑫𝒐𝒎𝒏𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒆𝒂 𝒎𝒂𝒊 𝒗𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒂̆𝒓𝒃𝒂̆𝒕𝒐𝒂𝒓𝒆 𝒊̂𝒏𝒄𝒉𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂̆ 𝑺𝒇𝒊𝒏𝒕𝒆𝒊 𝑭𝒆𝒄𝒊𝒐𝒂𝒓𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂, “𝑺𝒂̂𝒏𝒕𝒂̆𝒎𝒂̆𝒓𝒊𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒊𝒊𝒏𝒅 𝒄𝒆𝒂 𝒎𝒂𝒊 𝒊̂𝒏𝒅𝒓𝒂̆𝒈𝒊𝒕𝒂̆...

Sport

Cultură

Opinii