.et_pb_menu__lo b_colfix_pb_column etpb_imagner>ding=pb_column etpb_imagner>dto;le<{disader clas-menu.me>em-ha.me hrefdule et_pb_imagner>00,60id-50728 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-custo{ ildren>a{-obj>a{-,[[3 ildren>a{-50728 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-11 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58893 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-12 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58895 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-13 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58899 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-16 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58907 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-27 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58904 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-18 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58906 hrurnaluldearges.ro/ >zet_Bls>zh,a h,li//jefdule et_pb_imagner>00,60id-19 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58903 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-59207 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-_slides>. ildren>a{-obj>a{-59209 hrurnaluldearges.ro/ >dsesemn-input placehont e="Căutookm…" ion-Tsder retiCauFinddupă:, h,et_pp _//jurpb_imagner>_ulosi-sesemn-ass et, h,ass etpb,_mopb,_mopb,_mopb,_mopb,_mopb,_mopb,_mopb,_mopb,ters1 class=et-boc8c58-ookaclass=et-8c58-tters3"pb_module et_pb>
set_pb_r.et_pb_tit_pb_t _pb_column etpb_imaajax_,Send_menu d=et-boc clow{widthr>a{vb_0 d:blo155745 displ+s;e-_sli com/us-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-dezv>G-alia ata/indarbitrajspddupăău"frângeoka FC A8.pș:m“ Săvăfie ruș"ht!”h,a h,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Gabriel Grigoreh,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 23:21h, hw, | purnaluldearges.ro/ >Prpb_rkInPn>aștiuaștedServnksFh,a h,_mopb,ow{widtclow{widthr>a{vb_1 d:blo155740 displ+s;e-_sli com/us-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-,[[3 c);agory-sidth-has-fc- clase3-has-meci-2cutie-idth-2 hrurnaluldearges.ro/ >MoșdNi_coae a venid cu oău"frângeokn semn dFC A8.pș. Gaz Mk!in a bătu"ău",Triv>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomlth,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 22:02h, hw, | purnaluldearges.ro/ >TristețedSeră dePn>aștiău",aceablă seseă,mdupăce FC A8.pșde fsli u"vin prope fy-co propriu de o echipăafl,Findu",zonacset,Moredării,Asub CS Miovenidu",ule aChild De...h,=pb,_mopburnaluldearges.ro/ >aștedServnksFh,a h,_mopb,ow{widtclow{widthr>a{vb_2 d:blo155733 displ+s;e-_sli com/us-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran utie clase2cutievefy-in-razboi hrurnaluldearges.ro/ >Vefy-in de eăzboi celebra8 de ziua sa de C=esiliu< Județein A8.pșh,a h,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Merius Ionelh,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 18:17h, hw, | purnaluldearges.ro/ >Ablăzi,Ade Sfântu< Ni_coae, vefy-inspdde eăzboi colonel (set)dNi_coae Pne-escude fsli celebra8 de ziua sa de tteduceoka C=esiliuCoronavirussp: UE sprijină strande pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Cristiin Vasileh,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 18:13h, hw, | purnaluldearges.ro/ >Sprijinu< acor-witict-al se ei icorite",este 2,9 milioane"Mai uro și h//jurribui"Prodt-insidthu< unor T-insidth ilegalesă emnacrodDragoslavelah,a h,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Merius Ionelh,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 17:35h, hw, | purnaluldearges.ro/ >Polsțiștii 485 c)drkInSecției de Polsție RuraloriRucorr au acționatn semn dprevenioka delictelor silial-ope raza de ttmpetpbță,mocazie cuAddTe au depicom/e paborrba8 de 24...h,=pb,_mopburnaluldearges.ro/ >ÎN URMA TRECERII LA VEHICULELE ELECTRICE, Ildustema t:au 485 Europa ve",ierde 500.ox=esă ocuriesămun/ăh,a h,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Cristiin Vasileh,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 17:34h, hw, | purnaluldearges.ro/ >T-ct-rka rodutilizooka exclusivăa vehiculelor elactemai şiticnunţarka rodcele cuAdombustiice licaindar duceite",ierderia a jumătran sămilionesă ocuriesămun/ăite...h,=pb,_mopburnaluldearges.ro/ >SALVAȚI COPIII: 6 % 485t-c ttpii su3" ialtimela unor et_pi seveok,Powebuz / Jumătran s85t-c ttpii au asicom/ rodcercuricu"t-c părinţi / 3 485 10 ttpii, expuşitpice licae/ rod) w,ini cuAddTactli kexuxth,a h,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Antoniu Neguțh,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 16:36h, hw, | purnaluldearges.ro/ >Organizaţiam“St[daţi Ctpiii”de crezs3"at, luni,AdranaștedServnksFh,a h,_mopb,ow{widtclow{widthr>a{vb_7 d:blo155714 displ+s;e-_sli com/us-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-,[[3 utie menintooke2cutiebarba8-set="ute2cutiecurlia-deedclase2cutienepoticutieviols3"a8 48familiee2 hrurnaluldearges.ro/ >Curlia de A8.pș. Bătrânticț="utmdupăce ș:-a bătu"soț=a și ș:-a menințm/ nepoț=ih,a h,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomlth,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 15:43h, hw, | purnaluldearges.ro/ >În ziua de 05tpecembriowe.c.,ău",ro/ue orei 13.00, polsțiștii 485 c)drkInPolsției MunicipiuaștedServnksFh,a h,_mopb,ow{widtclow{widthr>a{vb_8 d:blo155687 displ+s;e-_sli com/us-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-,[[3 utiec)douri-2cutiemos-ni_coae-2cutiepn>asti-2cutiepols>Polsțiștii a8.pșeni,Amesag-rii de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomlth,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 14:40h, hw, | purnaluldearges.ro/ >Polsțiștii 485 c)drkInSeag.piuA8.pș. 23 de persoane ttefi_pb_e _szs>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomlth,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 14:31h, hw, | purnaluldearges.ro/ >Instituț=a PaluectuCoronavirus. 803 c)zuri noiău"regcstr_ma,ău",ksFimela 24 de ore. Număru< de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomlth,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 14:23h, hw, | purnaluldearges.ro/ >Pânindastăzi,A6tpecembrio,ope fy-itoriu< Rom et_g 4fInstitc);agorie/actuxt_traneticonhas_ActuxtWC6.839azie _ma,ădi cu-ati-2aindanoc);pelor-pt ica( echi – 19),com/ rodc-2ai 10.474 et_pldearges.ro/ >S-/stpbs 8o7 unaMai uroFec)mdefea Iu-carwnioka labriTwidrzăcă,masupo Iu-caFec) 198.block!i>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Cristiin Vasileh,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 17:34h, hw, | purnal4:1earges.ro/ >Pânindastăzi,A6tpeC soli-/sXXV-/s orau acaoFec)mdefeacIu-carwnioka labriTwidrzăcă,masupo "Iu-caFec) 198. st-lneticalupburu/slicFC A8.pșindapiesa #nuEU,abrirwidrză Tony Bul_mopanaluldearges.ro/ >Biin/s Solomlth,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 14:23h, hw, | purnalul09arges.ro/ >În ziua de 05tpecembrioA8.pscă,ia t:ăumpă,,=pbvut...ha ttehimiliooficionatna Tâ2gului icon ăscuoă seseă,s orau apă asplin fiiimounaMin ortiolo 485 -uo ziceptanoc,ule apidrthajulldearges.ro/ >a{-,ace-s-a-cioc semn -clase" _e-_net_Pa-anulilaoeusli cp48e->UPDATE/ Știlor. Cborrba provolas ocpburnlul 900h,aVa>a{:ahoest-lncioc seindamalumnscă,rkInPol,,=e eilaoeusblock!i>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomlth,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 14:23h, hw, | purnal3:5earges.ro/ >În ziua de 05tpecemUn grav ocpburnl,=pbvut...ha u/slicFC A8.paet_g DN 73ă seseă-CâmpzăhgeBraluovde fsli u"odt-tilor.zolte 19 rnala4>a{vb_0 d:blo155745 displ+14 b_imadisp4b_s-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-,[[3 utie menintooke2cutiebarba8-zclaseni oi-2cutiecoro hrurnaluld5731rsevenaluldearocit:atpii-mercion.ro/ >Biin/s Solomlth,a h, hw, | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 14:23h, hw, | purnal3:3earges.ro/ >În ziua de 05tpecemni,Amesag-rii 3"-elatipb"pxuxtwidthvn>a{vb_0"r>3"-elatipbumngnleft >3"-elatipbumngnrulde{widthr>3"-elatipb"d:blo1umpumn d:blo1umpumn_1_4 d:blo1umpumn_3_to15ody d:blo1edccky_module d:blo1uss_mixb55enu_mode_ptipthrough actliÎn hild"r>3"-elatipb"d:blo1with15oămi d:blo1module d:blo1text d:blo1text_3_to15ody d:b Ald-19d d:blo1text_umngn_estemi d:blo1bg_layout_lulde"r>3"-elatipbd:blo1text_ 05tpecsty155/*
/*]]>*/argty155>3"-et_pmc_embed_sngnup>iDireacidtho/2021/11/jurnaluldearg03,us4.23hrapanww..i-m/tubscribe/p>Î?u=78177987050ae5bdf9c4a6b36&t_pf766ee8d9c" pt:ho_pb_im nba8pmc-embedd=48tubscribez-jum-no-a>iDirei-2grtob55ah,a>3"-et_pmc_embed_sngnup_scrolsvgh2>Abondran<-t00h,anewsletemi!k!i2dePn>am dish,=pnewsletemit_g oae, m ndr. ,indaag-rriurnaluowe.c.atemiio.pș.tters3"pb_modulcudiani-sd57quih=4>d>6.12.dear iÎmiisk>*arges.rocudiani-s 57quih=4>3"-elatipbmc-field-grouerslabel -jubmce-EMAIL>EmactuAdopbus d>6.12.dear iÎmiisk>*arges.r
3"-et_pmce-pbupons-s rurnaln>a{vr>3"-et_pmce-error-pbupons- rurnalpbupons- gty15'htisplay:-none;"r>3"-et_pmce-succbus-pbupons- rurnalpbupons- gty15'htisplay:-none;"r>3"-egty15'hb_iiidth: abărute; left: eemuule;"i inputetabcudex=-1 nba8pb_78177987050ae5bdf9c4a6b36_f766ee8d9chlssh=text defeer>3"-erurnaln>a{vr>inputet_pmc-embedd=48tubscribe rurnalbuttthvnba8ptubscribe lssh=tubm d defee=Subscriber><-jumr>3"-elatipb"d:blo1module d:blo1text d:blo1text_4_to15ody d:blo1text_umngn_left d:blo1bg_layout_lulde"r>3"-elatipb"d:blo1module d:blo1text d:blo1text_5_to15ody d:blo1text_umngn_estemi d:blo1bg_layout_de k"r>3"-elatipbd:blo1text_ 05tpech3>Uumăru< d:bloomageh3>>3"-elatipb"d:blo1module d:blo1557451_to15ody d:blo1b_ims d:blo1bg_layout_lulde "r>3"-elatipbd:blo1ajax_pxuxtwidth_ ziuai5tpec14 ule et_pb_imadisp4b_colfixpb_imag_salvn>a{vb_0 d:blo155745 disp1_s;e-_sli c74b_s-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-,[[3 utie menintookedezdefeircoronavirus utieronavirusacrodDldea-triv>rbitrajulsotii-- clasegazadt:#tu"-elsdeelofie-rusi5tli c74be->Gspedu -wioria abitrajule fsli î clâsegaza"vin prope:de,msi actefie rușine!”block!i5rs3"pb_module ety:blotters3"-elatipb"p>În ziua de 05tp d:bidtci_E%3C_hidd=n"ecemnamapiudiatefi, hw, | Gspedu - -wio defăpși5573vocri păabitrajul,efăcâsd o r3Csografie zieansambl ziucrize,ini c-2aiostpbversdranidthr>a{vb_0 d:blo155745 disp1_1 b_imadisp40_s-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-,[[3 utie menintooke2cutironavirusacrodDldeat:#tu"-eltiecormecnaluldear-laedo/ >În ziua de 05tp d:bidtci_E%3C_hidd=n"ecemT hw,ețb,owreablă seseăere. ace,ope A8.pș,i fsli u"vin propensi_tranetivinh,=pli 4fIen propriustpb...h,=nidthr>a{vb_5 d:blo155723 disp1_2 b_imadisp3b_s-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-,[[3 utie moslavelacutielemve4fI:-atazboo/ >ce4fI:- 900pșzboo licabrot 900we.c.sscă,Clase1557 Jstfeln en propeblock!i5rs3"pb_module ety:blotters3"-elatipb"p>În ziua de 05tp d:bidtci_E%3C_hidd=n"ecemAope fy-iă,mfâslul ăumpă,,ve4fI:-ul 900pșzboo lol_ima (ret):ăumpăePh=4-ecu si_tranlicabrot 900we.c.sscă, 485 tgaza"Clase1557 Jstfeln en prope. V =pb,_ș organizaAdr:bl Dumiin- Bughiuli pDanArsdnburnalv =pb,_ș organizafe15efein propensiAfo/ iurlia ce4fI:--eftdeldearges.ro/ >idthr>a{vb_7 d:blo155714 disp1_3 b_imadisp3b_s-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-bani-europenidc);agory-economen c);agory-,[iecoronavielor-pt icae500-.h,=reciv>diannsidth-_bsenizdm< Roale2 hrurnaluldeati-sc)de-eft/ >dianns s108E"data:im675tps://jurnaluldearges.ro/oaphirto/2021/11/jurnaluldearge2con-ro-9-480x198.png 48vefy-in-de-razboi-cro/oaphirto/2021/11/jurnaluldearge2con-ro-9-480x198.png 48980x656logo 98Eluldearges5ro/oaphirto/2021/11/jurnaluldearge2con-ro-9-480x198.png 48" da321sizes="(min-width: 1px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 485px, 100vw" cl480px) 480px, (mog_grimog_gr1px) 485px, 10width:1108E="wp-image h,a hh4 ule et_pb_blog_gri5hrurnaluldearges.ro/ >diannsblock!i5rs3"pb_module ety:blotters3"-elatipb"p>În ziua de 05tp d:bidtci_E%3C_hidd=n"ecemS-rijse  riox-w aoelnt: -eridiurnaluMai uro2,9mun/diannsnaluoAbseniz m< Roarțit,ope A dei: -eadaugli uec 170esămun/idthr>a{vb_9 d:blo155682 disp1_4 b_imadisp2b_s-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-,[[3 utie clase3 utiec)zurionoi-2cutielem umn etmdefee2cutio155le2 hrurnaluld-ilegFl0o/ >Turnaluld ilegFl 900ho155lh,aDumn etmdefeblock!i5rs3"pb_module ety:blotters3"-elatipb"p>În ziua de 05tp d:bidtci_E%3C_hidd=n"ecemnkInSeag.piuidthr>3"-elatipb"d:blo1module d:blo1/www. d:blo1/www._0_to15ody"> >+xml,%3Csvg%20xml5tps:/30rnaluldea250lns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20485%20200'%3E%3C108E%3C675data-src=h3src=h250naluldearges.ro/oaphirto/2021/11/jurnaluldearge2con-ro-9-480x198.pn1" da321sizes="(min-w28 ilegalesBiin/s upit_568o_michrurnaluwp85 heig154519 a:im6wrapublslow{widthr>3"-elatipb"d:blo1module d:blo1text d:blo1text_6_to15ody d:blo1text_umngn_left d:blo1bg_layout_lulde"r>3"-elatipbd:blo1text_ 05tpec3"-elatipb'con-d556ck con-d556ck-25' gty15''ms="in: 8pxpb,_m; text-umngn: estemi; tisplay:-556ck;vn>a{v:-5oth;'r>3"-et_p3"--gpt-ud-1624212094844-0 gty15''mE="wp-imag3uule; mE="alulde: 250le;'>