.et_pb_menu__lo b_colfix_pb_column etpb_imagner>ding=pb_column etpb_imagner>dto;le<{disader clas-menu.me>em-ha.me hrefdule et_pb_imagner>00,60id-50728 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-custo{ ildren>a{-obj>a{-,[[3 ildren>a{-50728 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-11 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58893 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-12 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58895 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-13 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58899 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-16 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58907 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-27 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58904 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-18 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58906 hrurnaluldearges.ro/ >zet_Bls>zt,adt,li//jefdule et_pb_imagner>00,60id-19 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-taxonomy ildren>a{-obj>a{-58903 hrurnaluldearges.ro/ >00,60id-59207 ildren>a{ ildren>a{-+s;e-_slides>. ildren>a{-obj>a{-59209 hrurnaluldearges.ro/ >dseedwa-input placehont e="Căutookm…" ion-Tsder retiCauFinddupă:idt,et_pp _//jurpb_imagner>_ulosi-seedwa-ass etidt,ass etpb,_mopb,_mopb,_mopb,_mopb,_mopb,_mopb,_mopb,_mopb,ters1 class=et-boc8c58-ookaclass=et-8c58-tters3"pb_module et_pb>
set_pb_r.et_pb_tit_pb_t _pb_column etpb_imaajax_,Send_menu d=et-boc clow{widthr>a{vb_0 d:blo155mpladispl+s;e-_sli com/us-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-dezv>G-alia ata/indarbitrajspddupăău"frângeoka FC A8.pș:m“ Săvăfie ruș"ht!”t,adt,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Gabriel Grigoret,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 23:21t, hwid | purnaluldearges.ro/ >Prpb_rkInPn>aștiuaștedServnksFt,adt,_mopb,ow{widtclow{widthr>a{vb_1 d:blo155mp0adispl+s;e-_sli com/us-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-,[[3 c);agory-sidth-has-fc- clase3-has-meci-2-has-sidth-2 hrurnaluldearges.ro/ >MoșdNi_coae a venid cu oău"frângeokn semn dFC A8.pș. Gaz Mk!in a bătu"ău",Triv>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomltt,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 22:02t, hwid | purnaluldearges.ro/ >TristețedSeră dePn>aștiău",aceablă seedă,mdupăce FC A8.pșde fsli u"vin prope fy-co propriu de o echipăafl,Findu",zonacset,Moredării,Asub CS Miovenidu",ule aChild De...t,=pb,_mopburnaluldearges.ro/ >aștedServnksFt,adt,_mopb,ow{widtclow{widthr>a{vb_2 d:blo155m33adispl+s;e-_sli com/us-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran has- clase2-has-vefy-in-razboi hrurnaluldearges.ro/ >Vefy-in de dăzboi celebra8 de ziua sa de C=esiliu< Județein A8.pșt,adt,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Merius Ionelt,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 18:17t, hwid | purnaluldearges.ro/ >Ablăzi,Ade Sfântu< Ni_coae, vefy-inspdde dăzboi colonel (set)dNi_coae Pne-escude fsli celebra8 de ziua sa de tteduceoka C=esiliuCoronavirussp: UE sprijină strande pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Cristiin Vasilet,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 18:13t, hwid | purnaluldearges.ro/ >Sprijinu< acor-witict-al se di icorite",este 2,9 milioane"Mai uro și h//jurribui"Prodt-insidthu< unor T-insidth ilegalesă emna-rodDragoslavelat,adt,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Merius Ionelt,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 17:35t, hwid | purnaluldearges.ro/ >Polsțiștii 485 c)drkInSecției de Polsție RuraloriRucorr au acționatn semn dprevenioka delictelor silial-ope raza de ttmpetpbță,mocazie cuAddTe au depicom/e paborrba8 de 24...t,=pb,_mopburnaluldearges.ro/ >ÎN URMA TRECERII LA VEHICULELE ELECTRICE, Ildustema t:au 485 Europa ve",ierde 500.ox=esă ocuriesămun/ăt,adt,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Cristiin Vasilet,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 17:34t, hwid | purnaluldearges.ro/ >T-ct-rka rodutilizooka exclusivăa vehiculelor glactemai şiticnunţarka rodcele cuAdombustiice licaindar duceite",ierderia a jumătran sămilionesă ocuriesămun/ăite...t,=pb,_mopburnaluldearges.ro/ >SALVAȚI COPIII: 6 % 485t-c ttpii su3" ialtimela unor et_pi seveok,Powebuz / Jumătran s85t-c ttpii au asicom/ rodcercuri-u"t-c părinţi / 3 485 10 ttpii, expuşitpice licae/ rod) wiini cuAddTactli kexuxtt,adt,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Antoniu Neguțt,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 16:36t, hwid | purnaluldearges.ro/ >Organizaţiam“St[daţi Ctpiii”de crezs3"at, luni,AdranaștedServnksFt,adt,_mopb,ow{widtclow{widthr>a{vb_7 d:blo155m14adispl+s;e-_sli com/us-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-,[[3 has- menintooke2-has-barba8-set="ute2-has-curlia-de-dclase2-has-nepoti-has-viols3"a8 48familiea2 hrurnaluldearges.ro/ >Curlia de A8.pș. Bătrânticț="utmdupăce ș:-a bătu"soț=a și ș:-a menințm/ nepoț=it,adt,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomltt,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 15:43t, hwid | purnaluldearges.ro/ >În ziua de 05tpecembriowe.c.,ău",ro/ue orei 13.00, polsțiștii 485 c)drkInPolsției MunicipiuaștedServnksFt,adt,_mopb,ow{widtclow{widthr>a{vb_8 d:blo155687adispl+s;e-_sli com/us-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-,[[3 has-c)douri-2-has-mos-ni_coae-2-has-pn>asti-2-has-pols>Polsțiștii a8.pșeni,Amesag-rii de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomltt,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 14:40t, hwid | purnaluldearges.ro/ >Polsțiștii 485 c)drkInSeag.piuA8.pș. 23 de persoane ttefi_pb_e _szs>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomltt,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 14:31t, hwid | purnaluldearges.ro/ >Instituț=a PaluectuCoronavirus. 803 c)zuri noiău"regcstr_ma,ău",ksFimela 24 de ore. Număru< de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomltt,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 14:23t, hwid | purnaluldearges.ro/ >Pânindastăzi,A6tpecembrio,ope fy-itoriu< României au fsli u"regcstr_ma 1.786.839 de t)zuri dice fectare cuAnou< coronavirus (COVID – 19), s85t-c tare  10.474 su3"...t,=pb,_mopburnaluldearges.ro/ >S-odt-is row{wna",este Febliv>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Cristiin Vasilet,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 14:12t, hwid | purnaluldearges.ro/ >Cia de-odXXV-ode48ție a Febliv>asti-155657/ umn etpb_bloer{line-x) widturlzy width=485 heightsvg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20485%20200'%3E%3C108E%3C675data-src=https://jurnaluldearges.ro/oaphirto/2021/11/jurnaluldearge2con-ro-9-480x198.png 48video-s-a--eschis-targul-d idr/stuntla-pn>asti-1080x675.jpo hea="VIDEO. Spiridușii Moșuaștie-154515 t, hwit=200 s108E"data:im675tps://jurnaluldearges.ro/oaphirto/2021/11/jurnaluldearge2con-ro-9-480x198.png 48video-s-a--eschis-targul-d idr/stuntla-pn>asti-980x598.jpo 98Eluldearges.ro/oaphirto/2021/11/jurnaluldearge2con-ro-9-480x198.png 48video-s-a--eschis-targul-d idr/stuntla-pn>asti-" da293.jpo ="(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 485px, 100vw" cl480px) 480px, (mog_grimog_gr1px) 485px, 10width:1108E="wp-imagedt,adth4aule et_pb_blog_gri hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomltt,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 14:09t, hwid | purnaluldearges.ro/ >În seeda de MoșdNi_coae, a avut oc deschideria oficialoria Târgului de CrăstunePn>aști,de48ția,acestuiden fii80puna"ine48tă,mu"t--unetteceptAnou,Asub p{lrnuajul...t,=pb,_mopburnaluldearges.ro/ >UPDATE/ Șof-rița ddTe a provoc); ccidentul deite"Va_co Mere-n-b ciocnid cuAmaș"ha de polsție, anu< t-ctult,adt,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomltt,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 13:54t, hwid | purnaluldearges.ro/ >Un grav ccident a avut oc duaști-CâmpuRecoralț=i COVID: 173,Powe8.pșeni au fsli sin/ționațit,adt,h4>de pb_image_wrapt:ahor vcard hrurnaluldearges.ro/ >Biin/s Solomltt,adt, hwid | pb_image_wrapublsshed>6.12.dear 13:37t, hwid | purnaluldearges.ro/ >Polsțiștii a8.pșenideu desfășura8 29 de acţtuni punctuxte, s85t-c tare 25 au fsli organizatice dependent de tălre polsţtşti,dtrei organizaticumpreună cuAI.J.J. A8.pş şi...t,=pb,_mopburnaluldearges.ro/ >
/*]]>*/t, tydtcb_modr>Aboniază-teite"newsletler!t,h2pbp>Trimn>a{e panewsletlerope zi,Adimnniața, cuAștirila 485 ziua aalerioedă.t,=pb_column ete dic);as-wequine->pb_image_wra-blerisk>*t, hwid e dic);as wequine-b,_mopb_module etmc-field-grou=pblabel et_tmce-EMAIL>Emde eAd0ress pb_image_wra-blerisk>*t, hwid
v>UsFimela ow{wiolet,h3>b,_mopb,_mopb_module et"b_imagmodule b_imag_salv1_tag_ody b_imagd:bls b_imagbg_layout_lta:i "pb_module etb_imagajax_pwiin_menu_tteraiatipbow{widthr>a{v1_0 d:blo15574ladispl+s;e-_sli com/us-publssh et_pb_bservdard ackgd:blotop:0nde ehpb_bl c);agory-actuxt_tran c);agory-dezv>